"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Τὸ δόγμα δὲν καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου