"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς-†Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου