"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Νοῦν ἔχουμε;

(ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)
 
Δόξα τῷ Θεῷ! Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ ὑπάρχουν καὶ Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ ποὺ τελοῦν θεῖες λειτουργίες, ἀγρυπνίες, ἰδιαίτερες προσευχὲς καὶ ἄλλες ἐν Χριστῷ συνάξεις, καὶ προσεύχονται (ἢ τοὐλάχιστον συζητοῦν ἐν ταπεινώσει καὶ γράφουν καὶ ἐνεργοῦν) γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ Γένους, ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογές. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ! Τοῦτο, ὄμως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησί μας. Ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς πολιτικοὺς! Τοῦτο, πάλι, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησί τους. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίσῃ μετάνοια! Τοῦτο θὰ σημάνῃ τὴν ἀνατροπὴ τῶν σχεδίων καταστροφῆς· τὴν ἀνακοπὴ τῆς «ἐλευθέρας πτώσεως». Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίσῃ ἀγάπη καὶ ταπείνωσι, ἢ ἔστω (ἀφοῦ ἡ προαίρεσί μας εἶναι ἰσχνή) κάποιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ τὸν πλησίον! Τοῦτο θὰ μᾶς «βγάλῃ ἀπὸ τὸ καβούκι μας», θὰ σηκώσῃ λίγο τὸ κεφάλι μας ὥστε νὰ δοῦμε τὸν διπλανό μας (καὶ νὰ παύσῃ ἡ προσήλωσι στὴν δική μας γαστέρα καὶ στὰ κάτωθεν αὐτῆς) ἢ ἂν σηκωθῇ λίγο περισσότερο νὰ «δοῦμε» τὸν Θεό μας. Καὶ ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε, ὑπάρχει περίπτωσι, ναὶ ὑπάρχει, νὰ σφαχτοῦμε μεταξύ μας, ἐὰν ἢ ὅταν τὰ πράγματα δυσκολεύσουν ἔτι περισσότερον. Θὰ πῇ κάποιος: «εἶναι δυνατόν»; Μάλιστα, εἶναι τόσο δυνατὸν ὅσον εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ καὶ οἱ Γερμανοὶ, κατὰ τὸν πόλεμο, μᾶς ἔσφαξαν, μᾶς ὡδήγησαν σὲ λιμοκτονία, τρόμο καὶ ἀπελπισία καὶ μᾶς λεηλάτησαν, ἀμέσως μετὰ τὴν κατοχὴ μόνοι μας  οἱ Ἕλληνες σφαχτήκαμε μεταξύ μας...
   Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίσῃ νοῦν! Νοῦν ἀπλῶς ἢ «νοῦν Χριστοῦ»; Ὁ ἔχων «νοῦν Χριστοῦ» εἶναι ὁ διακριτικός, ὁ ἅγιος. Αὐτὸς ποὺ διέβη, «ἀθλῶν νομίμως», τὰ στάδια τῆς ἐγκρατείας καὶ ἀπαθείας, κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή. Αὐτὸ εἶναι ὑψηλό. Νοῦν (σκέτο) ἔχουμε;
   Ἔλεγεν ὁ ἄθεος μὲν, ἀλλὰ εὐφυέστατος (μέχρι τρέλλας) Νίτσε ὁ φιλόσοφος (ἢ «φιλόζοφος») ὅτι ὁ λαὸς ποὺ δὲν έχει μνήμη δὲν ἔχει μέλλον. Λεγόμεθα χριστιανοὶ, ἀγωνιζόμεθα κατὰ τοῦ διαβόλου, τῶν αἱρέσεων, τῶν ψευδῶν θρησκειῶν, τῶν παθῶν καὶ θανασίμων καὶ συγγνωστῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλὰ λησμονοῦμε (δεῖγμα πωρώσεως καὶ ἀνοησίας) ποιοὶ ἐπέβαλαν ἀντίχριστη καὶ ἀντεθνικὴ ἐκπαίδευσι στὰ σχολεῖα καὶ ποιοὶ ψήφισαν ἀντιχρίστους νόμους. Νομιμοποίησι ἐκτρώσεων καὶ μοιχείας, πολιτικὸ γάμο, σύμφωνο συμβιώσεως, μεταμοσχεύσεις. Ἀφαίρεσι θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες καὶ ἐνέργειες γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα τεραστίων διαστάσεων. «Ἀντιρατσιστικὸ» νόμο καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός (παρακαλῶ, θυμίστε μας σὲ σχόλια καὶ ἄλλα). Λησμονοῦμε ποιοὶ εἶναι δηλωμένοι ἄθεοι, ποιοὶ εἶναι ὑποκριταί, ποιοὶ εἶναι νεοεποχῖτες, ποιοὶ εἶναι νεοειδωλολάτρες, ποιοὶ εἶναι ἀποκρυφιστὲς, ποιοὶ εἶναι ρατσιστὲς, ποιοὶ εἶναι ἀλλόθρησκοι (καὶ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας), ποιοὶ ἐξυπηρετοῦν ξένα συμφέροντα, ποιοὶ εἶναι ἄπληστοι καὶ διεστραμμένοι. Νοῦν ἔχουμε;
   Λαὸς ὁ ὁποῖος ἔχει μνήμην Θεοῦ θὰ ἔχῃ μέλλον ἀγαθὸν καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰώνι. Ἀμὴν

3 σχόλια:

  1. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με όσα σοφά γράφει ο Ανώνυμος. Τι καλό είδαμε από τους πολιτικούς ; Από το 1821 και μετά, μόνο φατρίες ξέρουν να φτιάχνουν, ανάλογα με το ποιος τους δίνει τα περισσότερα. Τρώγονται μεταξύ τους οι φίλοι και σύμμαχοι, μας βάζουν κι εμάς να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Πολιτικοί (και πολιτική) είναι αυτοί (αυτή) ή ανθρωποφάγοι ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καί τήν κατάργηση τῆς Ἀργίας τῆς Κυριακῆς, μή τήν ξεχνᾶμε!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Νούς Ορών Τον Θεόν είναι η μετάφραση της λέξεως"Ισραήλ" , κατά τον Ιερόν Θεοφύλακτον Αρχιεπίσκοπον Αχρίδος τον συγγράψαντα την Ερμηνεία εις τα τέσσερα Άγια Ευαγγέλια ! ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΟΥΣ ΗΓΕΜΩΝ ,δηλαδή πνευματική καρδία ορώσα τον Χριστόν ,αναζητούσα την κάθαρσιν εκ των παθών ,και την Αγίαν μετ'Εκείνου Ένωσιν ! ΑΜΗΝ ! ΓΕΝΟΙΤΟ !

    ΑπάντησηΔιαγραφή