"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος πραγματοποίησε Σύναξη γιὰ τὰ 90 χρόνια τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας

 
Ἐπετειακὴ Συνοδικὴ  Σύναξη πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.) ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἐπὶ τ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ορτολογικς καινοτομίας στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο, καὶ τὸ διχασμὸ τῶν ρθοδόξων.
   Κεντρικὸς ὁμιλητὴς ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπνευσμένη εἰσήγησή του κατέδειξε μὲ πατερικὴ ἐπιχειρηματολογία τὸ μέγεθος τῆς πτώσης τῶν Οκουμενιστν, τῶν ὁποίων ἡ διάβρωση εἶναι τόσο δεινή, ποὺ τοὺς ὑποχρεώνει νὰ παραμένουν ἀπαθεῖς θεατὲς ἀκόμα καὶ σὲ ὅσα ἀπεχθ καὶ τραγικὰ συμβαίνουν αὐτὲς τὶς μέρες στὸ ἐσβεσμένο Φανάρι ἀπὸ τὸν Οκουμενι(στι)κὸ Πατριάρχη. 
   Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσε χορὸς ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὸ Μουσικολογιώτατο π. Διονύσιο γιοκυπριανίτη, ἐνῶ τὴν παρουσίαση ἀνέλαβε ὁ Θεοφιλέστατος Γραμματέας τῆς Ἱερς Συνόδου, Ἐπίσκοπος Γαρδικίου, κ. Κλήμης. 
   Στὸ μέσον τῆς ἐκδήλωσης προβλήθηκε ἕνα μικρό, ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὸ βίντεο μὲ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα, στὰ ὁποα ἀπαθανατίζονταν πρόσωπα καὶ γεγονότα, σταθμοὶ τῆς ἐνενηκονταετοῦς πορείας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων σὰν ἕνα ἐλάχιστο μνημόσυνο καὶ φόρο τιμῆς. Τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐν λόγ βίντεο ἀνέλαβαν μὲ ζῆλο ὁ π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης συνεπικουροῦντος καὶ τοῦ Διακόνου Λεωνίδα.
   Παρόντες οἱ Σεβαμιώτατοι: ὁ οἰκεῖος εράρχης Πειραιῶς, κ.  Γερόντιος, ὁ Ποιμενάρχης μας, κ. Χρυσόστομος , Ὠρωποῦ, κ. Κυπριανός· οἱ Θεοφιλέστατοι Χριστιανουπόλεως, κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος,κ. Φώτιος, ἱερεῖς, μοναχοὶ καὶ μοναχές.
   Ἡ προσέλευση τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ τῶν μοναστικῶν ἀντιπροσωπειν ἦταν συγκινητική. 
   Θερμὰ συγχαρητήρια στοὺς κοπιάσαντες γιὰ αὐτὴν τὴν κατὰ πάντα ἄρτια ἱστορικὴ ἐκδήλωση τιμῆς καὶ μνήμης ὅλων τῶν ἀοιδίμων ὁμολογητῶν, ἀγωνιστῶν τῶν πατρώων παραδόσεων.
 
1DKGHKKLK
10DTJJTH
3OSIRGO
4OISRDHOI
5RPHHRP

13SOKFDHFOI
14DFIOHH

5LJKDSFH


20SRHSHR

22OJWRGR
23OSRGOI

25JKODSFHROKJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου