"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

«Εὐθύνες ὀρφανές...» (Παρέμβαση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ)

 
«Πάλι νηστεία, μπαμπά;»,... ρώτησε ἡ κόρη καὶ ἔβαλε τὰ γέλια, σὰν τὸν εἶδε νὰ μὴν ἀγγίζει φαγητό.
«Τί ἔγινε αὐτὴ τὴ φορά;... Κόλλησαν τίποτα τσόντες οἱ μαθητές σου στὸν πίνακα;...».
Ἡ μάνα τους ἦταν ποὺ ἔφταιγε γιὰ τὴν καζούρα ποὺ τοῦ ἔριχναν κάθε λίγο καὶ λιγάκι τὰ παιδιά του. Ἐκεῖνος εἶχε κάνει τὸ «λάθος» νὰ μιλήσει στὴν γυναίκα του. Ἐκείνη πῆγε καὶ τοὺς τὸ ξεφούρνισε.
Καλοπροαίρετα βέβαια τὸ εἶπε καὶ μὲ καμάρι, ἀλλὰ νὰ ποὺ τώρα κάθε λίγο καὶ λιγάκι τοῦ ἔκαναν πλάκα...
Ἦταν Καθηγητὴς σὲ Γυμνάσιο. Καὶ ὅποτε κάποιοι μαθητές του ξέφευγαν ἀπὸ τὰ ὅρια, ἐκεῖνος ἔβαζε στὸν ἑαυτό του αὐστηρὴ ἡμερησία νηστεία (πέρα ἀπὸ τὶς καθιερωμένες). • Ὅταν ἔπαιρνε κάποιος ἀποβολή, ἐκεῖνος νήστευε. • Ὅποτε ξέσπαγε σοβαρὸς καυγὰς καὶ τραυματίζονταν μαθητές, ἐκεῖνος νήστευε. • Ὅποτε ἔπιαναν κανένα στὴν πίσω αυλὴ νὰ καπνίζει τίποτα ὕποπτα τσιγάρα, ἐκεῖνος νήστευε.

* * *
 
«Καὶ τί νόημα ἔχει αὐτό, ρὲ μπαμπά;»,... ρωτοῦσε ὁ γιός του, ποὺ εἶχε μόλις μπεῖ στὴν Θεολογικὴ Σχολή.
«Μήπως τὸ ξέρει κανένας;... Μὰ καὶ νὰ τὸ ἤξερε κανεὶς ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριές σου, θὰ τὸν ἔπιανε μήπως ὁ πόνος;... Αὐτὸ ποὺ θὰ ἔκαναν θὰ ἦταν νὰ τὸ ρίξουν καὶ αὐτοὶ στὴν πλάκα μὲ τὸν οὐφο-καθηγητή τους... Δὲν βγαίνει κανένα νόημα μ’ αὐτὸ ποὺ κάνεις... Ἀπλὰ ταλαιπωρεῖς τὸν ἑαυτό σου...».
Ἐκεῖνος, σ’αυτὲς τὶς ἐνστάσεις δὲν ἀπαντοῦσε τίποτα. Οὔτε στὴν καζούρα ἀπαντοῦσε. Ἁπλῶς χαμογελοῦσε οὐδέτερα...
Ἀλλὰ καὶ τί νὰ ἀπαντοῦσε;... Σάμπως ἤξερε καὶ ὁ ἴδιος νὰ πεῖ κάτι;...
Αὐτὸ ποὺ καταλάβαινε ἦταν πὼς γιὰ ὅλα τὰ πράγματα ποὺ πᾶνε στραβὰ σ’ αὐτὴν τὴν ζωή, ὑπάρχει καὶ μία εὐθύνη. Καὶ αὐτὴ ἡ εὐθύνη σπάνια βρίσκει πλάτες γιὰ νὰ τὴν σηκώσουν... Ἐκεῖνος ἔνιωθε πὼς ἔπρεπε νὰ σηκώνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δικές του, καὶ τὶς γύρω εὐθύνες, τὶς ὀρφανές. Ἔτσι, χωρὶς ἐξηγήσεις... Πῶς νὰ τὰ ἐξηγήσεις αὐτὰ στὰ παιδιά;... Καὶ τί νὰ τοὺς πεῖς;...
«Γι’αὐτὸ καὶ δὲν ἔπρεπε νὰ μιλήσεις», ἔλεγε κάθε τόσο στὴν γυναίκα του...

* * *
 
Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὁ γιός του ἀνακάλυψε, διαβάζοντας, πὼς τὸ ἴδιο
ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὅταν ἦταν Διευθυντὴς στὴν Ριζάρειο...
 
Γιὰ τὴν ἀντιγραφή:
† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς
9.11.2014 ἐκ. ἡμ., † Ἁγίου Νεκταρίου
 

1 σχόλιο: