"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Κήρυγμα Πανηγύρεως Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Βόλου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου