"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Εἰκονολογικὸν Ὁδοιπορικὸν εἰς Ρουμανίαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου