"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Βίντεο ΣΟΚ: Η τηλεόραση μετατρέπει τα παιδιά μας σε φυτά!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου