"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ "ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ" (ΜΕΡΟΣ 3ο: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ)
 
Με τους αδελφούς μας, τους λεγόμενους Ματθαιϊκούς, υπάρχει διάσταση από το 1937, δηλαδή μόλις 13 έτη μετά την ημερολογιακή αλλαγή και 2 μετά από την είσοδο των τριών πρώτων αρχιερέων στον Ιερό μας Αγώνα.
Η αιτία του σχίσματος αυτού ήταν εκκλησιολογική και είχε σχέση με το πως θεωρήθηκαν οι Καινοτόμοι νεοημερολογίτες. Οι Ματθαιϊκοί (έλαβαν το όνομά τους από τον τιτουλάριο Επίσκοπο Ματθαίο Καρπαθάκη), ανανεούντες τις αρχές των Νοβατιανών και των Λουκιφεριανών, θεώρησαν τους νεοημερολογίτες ως εκτός Εκκλησίας με άκυρα Μυστήρια και στερούμενους της Θείας Χάριτος. Οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι, οι υπό τον πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, θεωρούσαν την νεοημερολογιτική Εκκλησία, κατ' ουσίαν σχισματική (αφού δημιούργησε αιτία σχίσματος), δυνάμει όμως σχισματική από Κανονικής απόψεως (και επομένως υπόδικη σε αρμόδια Σύνοδο) και πως ο Αγώνας έπρεπε να επικεντρωθεί στην σύγκληση αυτής ακριβώς της αρμοδίας Πανορθοδόξου Συνόδου, η οποία θα έλυνε το ζήτημα και θα αποκαθιστούσε την ενότητα στην Εκκλησία της Ελλάδος.
Μεγάλο μέρος της ευθύνης όμως για το σχίσμα των Ματθαιϊκών την έχουν οι καινοτόμοι υπεύθυνοι της νεοημερολογιτικής Εκκλησίας, οι οποίοι εδίωξαν με μένος τους εμμένοντες στα Πάτρια. Από το 1924 κιόλας οι λεγόμενοι Παλαιοημερολογίτες διώχθηκαν με κάθε μέσο, πολεμήθηκαν διά του τύπου, καθαιρέθηκαν οι ιερείς των, ξυλοκοπήθηκαν ανηλεώς από την αστυνομία με διαταγή νεοημερολογιτών επισκόπων, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, μαστιγώθηκαν, βράχηκαν με αντλίες της Πυροσβετικής, ποδοπατήθηκαν τα ιερά σκεύη και οι άγιες εικόνες των ναών τους, ενώ είχαμε ακόμη και δολοφονίες (όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε σε μελλοντικό μας άρθρο με αδιάσειστα στοιχεία, για τους σημερινούς νεοημερολογίτες αδελφούς μας που δυστυχώς τα αγνοούν). Οι Καινοτόμοι λοιπόν με την απάνθρωπη στάση τους, οδήγησαν στα άκρα τους αδελφούς μας, η πλειοψηφία των οποίων δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη θεολογική γνώση, σε σημείο ώστε να τους θεωρούν ενεργεία σχισματικούς, αλλά και αιρετικούς, εκτός Εκκλησίας, με άκυρα Μυστήρια και εστερημμένους της Θείας Χάριτος. Ας μην σχίζουν λοιπόν τα ιμάτιά τους, ορισμένοι εκ των νεοημερολογιτών για τις ακραίες απόψεις των Ματθαιϊκών, αφού οι δικοί τους τους δημιούργησαν.
Πρωταρχικό ρόλο στο ματθαιϊκό σχίσμα έπαιξε ο - αγιοποιηθείς από μερικούς οπαδούς του - Ματθαίος Καρπαθάκης, για τον οποίο αξίζει να γραφτεί ένα ειδικό αφιέρωμα, με αληθινά ντοκουμέντα, για το ποιόν του, τις απόψεις του, τα πρόσωπα που τον περιέβαλαν και τις μεθόδους του, ώστε μέσα από την απομυθοποίησή του, να βοηθηθούν οι Ματθαιϊκοί αδελφοί μας και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι παραδεκτές υπό πολλών, όχι γιατί έχουν πεισθεί για την ορθότητά τους, αλλά μόνο και μόνο διότι έχουν πεισθεί περί της δήθεν αγιότητος του δυστυχούς Ματθαίου Καρπαθάκη (σε αυτό το σημείο ίσως αναρωτηθεί κανείς πως είμαστε τόσο σίγουροι για το αν είναι ή δεν είναι άγιος κάποιος. Η απάντηση είναι απλή: για την αγιότητα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία δυστυχώς στην εποχή μας δεν πληρούνται. Και όχι μόνο στην περίπτωση του Ματθαίου...).
Το 1948 ο Καρπαθάκης χειροτόνησε, παρά τους Ιερούς Κανόνες (τους οποίους κράδαινε απειλητικά μόνο όταν τους παραβαίναν οι άλλοι), αρχιερείς ΜΟΝΟΣ του. Η δωδεκαμελής σύνοδός του τον ανακήρυξε "Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος" και δημιουργήθηκε έτσι παρασυναγωγή με το όνομα "Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος".
Το 1971 οι τότε ματθαιϊκοί (υπό τον "Αθηνών και πάσης Ελλάδος" Ανδρέα), έχοντας μέσα τους, προς τιμήν τους, γνώση της αντικανονικότητάς τους, θεράπευσαν τις παράνομες χειροτονίες, μέσα από την αναγνώρισή τους διά ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ, από την Τοπική Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς, η οποία έθεσε ως όρο την ένωση της Ιεραρχίας τους με την Ιεραρχία των άλλων Παλαιοημερολογιτών (υπό τον Αυξέντιο). Όμως μερίδα ματθαιϊκών ξεσηκώθηκε, απέρριψε την ένωση και έπειτα και την Χειροθεσία από τους Ρώσους ως αχρείαστη και βλάσφημη. Η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς με απόφασή της, ανακοίνωσε πως η απόρριψη της Χειροθεσίας την καθιστά ως μη γενόμενη. Η ιερωσύνη έτσι των αδελφών Ματθαιϊκών βρίσκεται στον αέρα. Βεβαίως όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν  ως ανίεροι, αφού οι χειροτονίες τους είναι δογματικώς υποστατές - και φυσικά τελούνται σε αυτούς Μυστήρια-, αλλά οπωσδήποτε είναι υπόδικοι σε αρμόδια Σύνοδο.
Ερχόμαστε στο σήμερα. Οι Ματθαιϊκοί έχουν διασπαστεί σε τέσσερις (4) ομάδες. Η πρώτη διάσπαση έγινε το 1995 ανάμεσα στον "Αθηνών" Ανδρέα και τον "Μεσσηνίας" Γρηγόριο, με αφορμή την προσκύνηση ή όχι κάποιων εικόνων. Από την ομάδα του Ανδρέα (μετέπειτα Νικολάου και νυν Στεφάνου), αποσχίστηκε το 2005 ο "Μεσογαίας" Κήρυκος, ο οποίος έκανε δική του ομάδα. Η ομάδα του Γρηγορίου, διασπάστηκε (για εκκλησιολογικά, χριστολογικά και θεολογικά θέματα) το 2002 στις ομάδες του "Θηβών" Χρυσοστόμου και "Θεσσαλονίκης" Χρυσοστόμου.
Η πολυπληθέστερη και πιο σοβαρή ομάδα των Ματθαιϊκών, είναι εκείνη που ποιμαίνεται από τον "Αθηνών και πάσης Ελλάδος" Στέφανο. Διαθέτει καλούς και μορφωμένους κληρικούς και θεολόγους, αξιόλογους, διαλλακτικούς, μετριοπαθείς και συζητήσιμους.
Με την Σύνοδο του Στεφάνου θα μπορούσε να γίνει Διάλογος ενότητος, έστω και ανεπίσημος σε πρώτο στάδιο.
Θα μπορούσε ως βάσεις ενότητος να είναι:
α) το γεγονός της κοινής καταγωγής της Ιερωσύνης από την Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς (αυτό προϋποθέτει αναγνώριση της Χειροθεσίας του 1971),
β) συμφωνία κοινά αποδεκτή μετά από έρευνα επί εκκλησιολογικών θεμάτων και
γ) η επαναφορά στον αντικειμενικό σκοπό του Ιερού μας Αγώνος, ο οποίος είναι η σύγκληση Μεγάλης Συνόδου Ορθοδόξων με σκοπό την καταδίκη των Οικουμενιστών και την ενότητα των Ορθοδόξων (έτσι θα σταματήσει η κάθε Σύνοδος να ισχυρίζεται ότι μόνο αυτή αποτελεί την Εκκλησία και θα αγωνιστεί πραγματικά για Αυτήν).
Με τις άλλες τρεις ομάδες των Ματθαιϊκών, προσωπικά αμφιβάλλουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, για το αν μπορεί να γίνει κάποιου είδους διάλογος ή ενωτικές διεργασίες, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσεώς τους. Φρονώ όμως πως αν επιθυμήσουν να ενωθούν εν Αληθεία με τους υπολοίπους Ορθοδόξους, θα βρεθεί τρόπος με τη Χάρη του Θεού. Αυτό θα γίνει πιο εύκολα αν θελήσουν να συμμετάσχουν σε μια μελλοντική Μεγάλη Σύνοδο Ορθοδόξων κατά του Οικουμενισμού, όπου μπορούν να τεθούν υπό συζήτηση και τα επί μέρους θέματα που διχάζουν (π.χ. το ζήτημα των εικόνων). Αν όμως επιμείνουν στην (κοινή και στις τρεις) θέση τους, πως δηλαδή η καθεμία μόνο αποτελεί την Εκκλησία του Χριστού και όλοι οι άλλοι είναι εκτός Αυτής και σχισματοαιρετικοί (ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΤΥΧΕ - άπαγε της βλασφημίας! - ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ 0,000001% ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ), τότε όχι τρεις, αλλά εικοσιτρείς φατρίες θα καταλήξουν, θα εκφυλισθούν και εν τέλει θα εξαφανισθούν, όπως οι παλαιοί σχισματικοί.

5 σχόλια:

 1. Οφείλω να ομολογήσω ότι το παρόν άρθρο σας αποτελεί μία δυσάρεστη έκπληξη για μένα. Το διάβασα όχι επισταμένως λόγω του ότι βρίσκομαι σε επαγγελματικό Σεμινάριο στην Αθήνα. Επιφυλάσσομαι να επισημάνω, εάν μου επιτρέψετε, κάποια σημεία τα οποία αδικούν τις ως είχα εγώ τουλάχιστον εκτιμήσει αγαθές προθέσεις σας και τη σύνεσή σας. Πάντως η γραφή αυτών των άρθρων (αυτού και των προηγηθέντων τα όποία μόλις σήμερον ανέγνωσα επί τροχάδην) είναι πολύ διαφορετική της προσεκτικής εκείνης και διακριτικής γραφής και προσεγγίσεως των άλλων άρθρων σας, τα οποία προσωπικώς με έκαναν να σας εκτιμήσω χωρίς να γνωριζόμεθα, Φοβάμαι ότι σπεύδετε να εμφανίσετε την όποια προσωπική γνώση και αντίληψή σας ως αντικειμενική πραγματικότητα. Δεν έχουν όμως έτσι ή τουλάχιστον ακριβώς έτσι τα πράγματα και όπως γνωρίζετε, η μισή αλήθεια δεν είναι η η αλήθεια. Μέ λύπη αλλά πάντοτε μέ αγάπη Χριστού. Ελάχιστος εν ορθοδόξοις. Δημήτριος Ι. Κάτσουρας εκ Κορίνθου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Κάτσουρα, βεβαίως και θα ήθελα τις επισημάνσεις σας και τις διορθώσεις σας αν κάπου θεωρείτε ότι έχω σφάλλει στις εκτιμήσεις μου. Θα χαρώ να το συζητήσουμε.
   Κι εσείς όμως δεν πρέπει να λυπάστε, όταν κάποιος αδελφός έχει διαφορετική γνώμη σε κάποια ζητήματα, διότι δεν έχει σημασία η διαφωνία, αλλά η πρόθεση και σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κακή πρόθεση. Αντιθέτως άξιον λύπης θα είναι να εμμένει κανείς στην γνώμη του παρόλες τις αποδείξεις που φιλαδέλφως θα του δωθούν και αυτό θέλω να πιστεύω ότι στην περίπτωσή μας δεν ισχύει.
   Πρέπει πάντως εμείς οι νεώτεροι να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο και να θίξουμε όλα αυτά τα ζητήματα με παρρησία και χωρίς φόβο και πάθος. Κληρονομήσαμε μια άσχημη κατάσταση δυστυχώς, για την οποία δεν ευθυνόμαστε. Θα έχουμε όμως μερίδιο ευθύνης αν δεν κάνουμε τίποτα για να την διορθώσουμε και επαναπαυθούμε.
   Διαβάστε και αυτό αν θέλετε: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2013/12/blog-post_7634.html
   Με αγάπη Χριστού και ευχαριστίες για το σχόλιό σας
   Νικόλαος Μάννης

   Διαγραφή
 2. Αγαπητέ μου δάσκαλε, συγχαρητήρια, που κάνεις ενημέρωσι με το κριτήριο της Αληθείας και όχι με υπολογισμούς, διπλωματία και σκοπιμότητα. Ματθαιϊκούς γνώρισα πολύ λίγους (4-5), αλλά όλοι μου έκαναν πολύ κακή εντύπωσι. Ένας από αυτούς μου ζωγράφισε διάγραμμα που έδειχνε πώς η αρχιερωσύνη ξεκίνησε από τους Αποστόλους και έφθασε στον Ματθαίο και σε κανέναν άλλον σύγχρονό του! Και επειδή δεν το δέχθηκα έπαψε να μου μιλά! Ένας άλλος, αφού αρνήθηκε να μου επιστρέψει ένα πολύ χρήσιμο και δυσεύρετο βιβλίο που του δάνεισα, έφευγε από εμένα χλευάζοντάς με και επικαλούμενος το γνωστό χωρίο του Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου ("... λύκος σοι φαινέσθω"), επειδή είπα ότι η ΝΗ Εκκλησία είναι δυνάμει μόνον σχισματική και αιρετική. Έκαναν και εικόνα του "αγίου" Ματθαίου και την προσκυνούν! Εξέδιδαν και μία εφημερίδα (γύρω στο 1999), νομίζω με τίτλο "Ο Λόγος," η οποία σ' ένα από τα φύλλα της είχε μία μεγάλη φωτογραφία του Ματθαίου στην πρώτη σελίδα και τον πηχιαίο τίτλο "Ματθαίος Καρπαθάκης: Ο πρώτος Επίσκοπος των ΓΟΧ"!!! Άραγε ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, που τον χειροτόνησε, τι ήταν; Αστεία πράγματα, δηλαδή! Με τέτοιες γελοιότητες δεν μπορεί κανείς ν' ασχοληθεί σοβαρά και να ελπίζει σε ένωσι. Αν γινόταν ένωσι με δαύτους, δεν θα κρατούσε περισσότερο από μερικές ώρες! Εδώ η Μαριάμ έσπρωξε τον πρ. Φλωρίνης, ο οποίος πήγε να συμφιλιωθεί με τον Ματθαίο, όταν ο τελευταίος ήταν στα τελευταία του! Επίσης, όταν το 1948 πήγαν, κατόπιν συννενοήσεως, ο Αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης, ο Θεοδωρόπουλος (ο κατόπιν γνωστός π. Επιφάνιος) και ο Σ. Καραμήτσος για να συζητήσουν, δεν τους άνοιξαν καν την πόρτα! Οπότε θα σκέφθηκαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται περί αγριανθρώπων! Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, κ. Κάτσουρα! Οι Ματθαιϊκοί είναι υπεύθυνοι για τα σχίσματα στο Πάτριο. Αν δεν έκαναν το σχίσμα το 1937, είναι πολύ πιθανόν ότι θα επανήρχετο το Πάτριο και σήμερα ίσως να είχαμε μία ισχυρή και Ορθόδοξη Εκκλησαία σε όλη την Ελλάδα, και ίσως ο Οικουμενισμός να μην είχε κάνει σπουδαία βήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μην ξεχνάμε και το ρόλο του τορπιλιστη πάσης ενώσεως της εποχής εκεινης και δακτύλου των νεοημερογητων Ευγενίου τομπρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παντοτε ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ!!! Και η κατα Θεον Ενωσις ανθρωπων που αγωνιζονται εναντιον κοινου πνευματικου εχθρου ειναι το ΜΕΙΖΩΝ για την ζωντανη παρουσια της Εκκλησιας, ιδιαιτερα στην εποχη μας.!!!
  Υπερ Αυτου πολλακις προσπαθησε, ματαια ομως, ο Μακαριστος Φωτισμενος Ποιμεναρχης Πρωην Φλωρινης Χρυσοστομος γιατι γνωριζε καλως τι θα πει ΕΝΟΤΗΤΑ οταν εχεις να παλεψης με το "συστημα"..
  Σημερα προσωπο με προσωπο με το θηριο της Αποκαλυψεως!

  Δασκαλε καλα τα γραφης, συγχαρητηρια!!!
  Οι σκεπτομενοι χαιρονται μετα των Αγιων!!!

  Οσοι "ψαχνονται" να βρουν αιτιες και διαφορές, μια ζωη θα ψαχνονται. Η Εκκλησια ωστοσο πρεπει να δυναμωσει με νεο αιμα γιατι ειμαστε ενωπιον και της λεγομενης Πανορθοδοξου Συνοδου... οπου θα κριθουν πολλα και αλλοιμονο αν δεν ειμαστε "εν σωμα και εν πνευμα"
  ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΑΥΤΗΝ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑΝ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή