"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΑ΄ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ)

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΑ’


Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην Ἰανουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΑ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.
α) Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, συνεζητήθη τὸ προσχέδιον Κοινοῦ Ἐκκκλησιολογικοῦ Κειμένου, τὸ ὁποῖον εἶχε διαμορφώσει, συμφώνως πρὸς τοὺς ἀποφασισθέντας κατὰ τὴν προηγουμένην Σύσκεψιν ἄξονας, ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..
β) T Κείμενον τοῦτο ἐγένετο εὐμενῶς ἀποδεκτὸν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, ὁποία ἐπεσήμανε σημεῖά τινα ἐπιδεκτικὰ συμπληρώσεως ἀναδιατυπώσεως. Γενομένης ἐκτενοῦς συζητήσεως ἐφ' ἑνὸς ἑκάστου τῶν σημείων τούτων, συνεφωνήθη ὁ τρόπος τῆς περαιτέρω διαμορφώσεως αὐτοῦ.
γ) Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀνέλαβε τὴν συμπερίληψιν τῶν γενομένων, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, προτάσεων καὶ τὴν περαιτέρω ἐπεξεργασίαν τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, προκειμένου νὰ σχηματισθῇ τὸ τελικὸν σχέδιον, τὸ ὁποῖον θὰ τεθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων πλευρῶν.
Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Τρίτην, 22-1/4-2-2014, ἐν Δάφνῃ Ἀθηνῶν, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Δάφνη Ἀθηνῶν-Φυλὴ
10/23.1.2014
 
ΠΗΓΕΣ:
ΚΑΙ

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ29 Ιανουαρίου 2014 - 10:01 μ.μ.

    Αγαπητέ διδάσκαλε η ανακοίνωση αυτή ουσιατικά προαναγγέλει, Θεού θέλοντος και ευλογούντος, την επικείμενη ένωση δύο μεγάλων τμημάτων του κινήματος του Πατρίου εορτολογίου και την αρχή της ενότητος των σοβαρών και υγειών δυνάμεων των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών. Ορθά αυτή η ενότητα ξεκίνησε από εμάς του Πατρίου, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές ημέρες που περνάμε και από πνευματικής και από εθνικής πλευράς. Είναι μία αληθινή ευκαιρία για όλους μας, Αρχιερείς, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς να αποδείξουμε, ότι ο αγώνας μας είναι για την δόξα της Εκκλησίας και μόνο γι αυτή και να δικαιώσουμε τους κόπους και τις θυσίες των Πατέρων μας και όσα υπέστησαν και υπέφεραν με διωγμούς και λοιδωρίες για την αγάπη Του Χριστού μας. Εάν κάπου στην διαδρομή και στις δυσκολίες του αγώνα έγιναν ανθρώπινα λάθη, μικρά ή μεγάλα, εμπρός εμείς σήμερα με αίσθημα αληθινής ευθύνης έναντι της συνολικής Εκκλησίας, σταδιακά, να τα διορθώσουμε, δίνοντας ζωντανό παράδειγμα Ορθοδοξίας και ευσεβείας, ώστε να μας εμπιστευτούν και όλοι οι υπόλοιποι αδελφοί μας Ορθόδοξοι, που αναζητούν λιμάνι πνευματικής ασφάλειας και ειρήνης για την ψυχική τους σωτηρία. Ο δρόμος της ανάνηψης όλων μας ήδη ξεκίνησε, ας τον περπατήσουμε με φόβο Θεού, ας χαροποιήσουμε τους Αγίους μας και τους Αγγέλους και τον εμπερίστατο Ορθόδοξο Λαό μας

    ΑπάντησηΔιαγραφή