"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ένα αξιόλογο άρθρο από το ορθόδοξο ιστολόγιο "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ"

 
 
Τὰ ὅσα διαδραματίζονται παλαιότερα ἀλλὰ καὶ σήμερα λόγω τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν ἔχουν τελειωμό.
 
 
Οἱ σύγχρονοι ἀποτειχισμένοι, οἱ συντηρητικοὶ καὶ οἱ παλαιοημερολογίτες, ὅλοι ὁμολογοῦν ὅτι πολεμοῦν τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὸ τρόπο ἐνστάσεως. Ὅπότε ὑπάρχει πρόβλημα ἑρμηνείας διὰ τὸ ποιὰ ἡ ὀρθὴ στάσις ἔναντί της Οἰκουμενιστικῆς λαίλαπας.

Ἔχουν γραφεῖ ἀρκετὰ ἄρθρα ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ ἔτη διὰ τοῦτα τὰ ''καυτὰ'' ζητήματα ἀλλὰ δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμα ἡ ''χρυσὴ τομὴ'' διὰ μιὰ κοινὴ ὁμολογία τῶν ἐνιστάμενων Ὀρθόδοξων ποὺ ἀντιδροῦν εἰς τὸν Οἰκουμενισμό. Ὁ καθένας βρίσκει συνεχῶς καὶ κάποιο ἐπιχείρημα διὰ νὰ διαφωνεῖ μὲ τὸν ἄλλο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ὑπάρχει κοινὴ γραμμὴ καὶ πορεία. Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε καν κάποιος διάλογος ὅλων των ἐνιστάμενων κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο ἂπ΄ ὅλα! Κάποιοι δὲν τὸν θέλουν καὶ κάποιοι τὸν θέλουν. Προτείνουμε νὰ ἀπομονωθοῦν ὅσοι δὲν τὸν θέλουν, καὶ ἃς συναχθοῦν ὅσοι ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία του, καὶ ἃς γίνουν ἑκατοντάδες τέτοιοι διάλογοι. Ἃς συνταχθεῖ μιὰ ἐπιτροπὴ ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαικοὺς ἀπὸ κάθε ἐνιστάμενη πλευρά, ἡ ὁποία θὰ ἔχει ἀξιόλογους ἀνθρώπους ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ συνδιαλεχθοῦν μὲ εἰλικρίνεια, αὐταπάρνηση, ἀφήνοντας ὁ καθένας τὸν ἐγωισμὸ τοῦ εἰς τὴν ἄκρη!

Ἐμεῖς ὡς ἰστολόγιο πολλάκις προσπαθήσαμε νὰ συνδιαλεχθοῦμε μὲ ἀνθρώπους ποῦ ὅπως ἀποδείχθηκε ἦταν εἰς τὴν μερίδα ὅσων ''δεν θέλουν''.  Εἴδαμε μίσος, μισανθρωπία! Δὲν εἴδαμε τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποῦ δείχνουν ἕναν Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ. Ὅταν ἐρωτήσαμε τὸ διατὶ, ἡ ἀπάντηση ἦταν γενικὴ καὶ ἀόριστη, περὶ φανατικῶν, πλανεμένων, σχισματικῶν κ.λπ.! Ἕνα τσουβάλι λοιπὸν ποὺ μερικοί τους βάζουν ὅλους μέσα πετώντας τὸ εἰς τὸν κάλαθο τῶν σκουπιδιῶν! Δὲν εἶναι ὅλοι ἔτσι, φανατικοὶ καὶ πλανεμένοι, ἀλλὰ καὶ σχισματικοὶ νὰ ἦταν (ὁ καθένας ἀπὸ τὴν δικὴ τοῦ ἐνιστάμενη πλευρὰ ὀνομάζει τὸν ἄλλο σχισματικό), διάλογος θὰ γίνει καὶ μόνο! Ποῦ τὸ ἔγκλημα; Ἄραγε εἰς τὶς καθημερινὲς ἐργασίες τοὺς ὁ καθένας δὲν συνομιλεῖ μὲ ὁποιονδήποτε;

Ἕνα θετικὸ σημεῖο εἶναι ὅτι ἤδη γίνεται μιὰ κίνηση ἑνώσεως μεταξύ των παλαιοημερολογιτῶν, καὶ μάλιστα ἴσως τὸ δοῦμε καὶ ἀρκετὰ σύντομα! Τὸ πρόβλημα ὅμως δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ θέλουν τὸν διάλογο καὶ τὴν ἕνωση, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸν θέλουν! Πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ διατὶ δὲν τὸν θέλουν καὶ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸν θέλουν. Ὅσοι δὲν τὸν θέλουν ἃς ἀποχωρήσουν εἰς τὴν γωνιά τους ἡ ἃς τοὺς ἀπομονώσουν οἱ ὑπόλοιποι.

Ἀπὸ τὴν δικὴ μᾶς πλευρά, καὶ μὲ συνεργασία ἄλλων ἱστολογιῶν, θὰ κινηθοῦμε σὲ κάθε πλευρὰ διὰ νὰ γίνει μιὰ συζήτηση εἰς τὸ ποιοὶ θέλουν καὶ ποιοὶ ὄχι. Δὲν θὰ γίνει βέβαια εἰς τὸ πρότυπο μιὰ ''ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ'', ποὺ εἴχαμε δεῖ τελευταία εἰς τὸ προσκήνιο, ἡ ὁποία ἦταν παντελῶς ἀποτυχημένη, ἄγνωστη, καὶ ἐξαφανισμένη!! Οὔτε μὲ μεγάλες δηλώσεις, μεγάλα γράμματα κ.λπ. Αὐτὲς εἶναι ἁπλὲς σκέψεις οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ γίνουν πράξη ἀθόρυβα καὶ κόσμια. Ἴσως ἐὰν ὁ καθένας βάλει ἕνα μικρὸ χαλικάκι νὰ μαζευτεῖ ἕνα μικρὸ βουναλάκι ἀπὸ χαλίκια, καὶ εἰς τὸ τέλος νὰ γίνει καὶ ἕνα ὁλόκληρο βουνό! Εἶναι ἄραγε ἕνα ''ὄνειρο'' αὐτό; Ἴσως! Πάντως εἶναι ἕνα καλὸ ὄνειρο!

Κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη ἐὰν δὲν γίνει μιὰ τέτοια κίνηση τὰ πράγματα θὰ χειροτερέψουν, ὄχι ἐπειδὴ ὁ Δεσπότης Χριστὸς μᾶς ἐγκατέλειψε, ἀλλὰ διότι ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ ἑνωθοῦμε, βολευόμενοι ὁ καθένας εἰς τὴν δικὴ τοῦ ἐνιστάμενη πλευρὰ διὰ διάφορους λόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου