"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ - π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ

(ΑΠΟ ΕΔΩ)
ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ. Άγγαίου τοῦ Προφήτου (500π.Χ), Θεοφανούς Βασιλίσης. Μοδέστου Ἱεροσολύμων. Ήχος Β΄. Εωθ. Ε΄ Ἀπόστ. ΚΘ´Κυρ.: «Ἀδελφοί, ὅταν ῾Χριστός φανερώθη…» (Κολασ. γ΄4-11). Εὐαγγέλιον: «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καί ἐκάλεσε πολλούς…» (Λουκ. ιδ΄ 16-24).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου