"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

ONE OF US: Ενημέρωση από τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου