"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Μετανοείτε Αγιορείτες


Οι πνευματικοί απόγονοι αυτών που χρησιμοποιούσαν τους πειρατές για να επιτεθούν στους Κολλυβάδες, σήμερα χρησιμοποιούν μπουλντόζες και αντίχριστους μπράβους.
Οι υπόλοιποι Αγιορείτες σιωπούν και μαζί τους σιωπά και ολόκληρος ο "θρησκευόμενος λαός". Οι χριστιανικές ιστοσελίδες περί άλλων τυρβάζουν και οι κληρικοί της Ελλάδος, εκτός ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων, σφυρίζουν αδιάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου