"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Γιατί ο Κεμάλ απαγόρευσε την "τουρκική" μουσική

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ:
Ξέρετε γιατί ο ευρωπαϊστής Κεμάλ απαγόρευσε την "τουρκική" μουσική; Το ομολογεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Γερμανοεβραίο συγγραφέα Έμιλ Λούντβιχ, που δημοσιεύθηκε και στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην εφημερίδα "ΣΚΡΙΠ"  στις 19-3-1930. Ιδού το επίμαχο απόσπασμα:
 
ΚΕΜΑΛ: "Ανέγνωσα εις τον Μοντεσκιέ, ότι ουδείς νεωτερισμός είναι δυνατόν να εκτελεσθή αν δεν ληφθή υπ' όψιν το μουσικόν αίσθημα του λαού. Τούτο είνε αληθέστατον. Και διά τούτο καλλιεργώ το αίσθημα τούτο. Ωμίλησα περί του ξενοτρόπου της ανατολικής μουσικής διά το ευρωπαϊκόν ους μας και είπον, ότι είναι η μόνη τέχνη της ανατολής, την οποίαν ημείς δεν εννοούμεν".
Ηρνήθη ότι η ανατολική μουσική είναι τουρκική.
"Όλα αυτά είναι Βυζαντινά. Τα γνήσια άσματά μας δύνασθε να ακούσετε ακόμη μόνον εις τα βουνά και εις τα δάση από τους ποιμένας".
Ε.Λ.: "Διατί δεν την καλλιεργείτε περισσότερον την μουσικήν αυτήν;"
ΚΕΜΑΛ: "Πόσον καιρόν εχρειάσθη η μουσική της Δύσεως διά να φθάση μέχρι του σημερινού ύψους της;"
Ε.Λ.: "Τεσσάρας περίπου αιώνας"
ΚΕΜΑΛ: "Τόσον καιρόν δεν έχομεν να διαθέσωμεν ημείς. Και διά τούτο εισάγομεν εις την χώραν μας την Ευρωπαϊκήν μουσικήν".
 
Το μίσος του για κάθε τι ρωμαίικο ήταν εκείνο που τον έκανε να προσπαθήσει να ξεριζώσει την παραδοσιακή μουσική, ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ, την οποία δέχτηκαν εδώ και αιώνες και οι Τούρκοι, που κατακτήθηκαν πολιτιστικά, όπως άλλωτε οι Ρωμαίοι, από τους υποτελείς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου