"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Νέο ιστολόγιο - βήμα αντιοικουμενιστών συγγραφέων


Το http://antioikoumenistes.blogspot.gr/ δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει ορθόδοξα αντιοικουμενιστικά άρθρα παλαιών και νέων συγγραφέων σε ένα κοινό διαδικτυακό χώρο.
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει σε δύο τινά:
Πρώτον να φέρει πιο κοντά τους αγωνιζομένους, κατά της παναιρέσεως, ορθοδόξους, που διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα (π.χ. ημερολογιακό, αντιμετώπιση αιρετικών κλπ.) συμβάλωντας έτσι στον συντονισμό του κοινού αντιαιρετικού μας αγώνος και δεύτερον, να δώσει βήμα σε αντιοικουμενιστές που δεν έχουν δικό τους ιστολόγιο, αναδεικνύοντας και άλλα κείμενα υπέρ της Ορθοδοξίας και κατά της παναιρέσεως.
Οι οικουμενιστές, με τη βοήθεια των σκοτεινών δυνάμεων, προχωρούν σέρνωντας προς την απώλεια τον απλό και αδαή πιστό λαό, οι Ορθόδοξοι θα σιωπήσουν; 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου