"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Ομιλία Δ΄ Κυριακής Νηστειών - π. Γεώργιος Αγγελακάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου