"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Τα μεγάλα ζητήματα της Ορθοδοξίας - Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος

(Επιστολή του π. Φιλοθέου που εστάλη τον Απρίλιο του 1966 προς τον τότε Βασιλιά της Ελλάδος Κωνσταντίνο. Από το περιοδικό "Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία", αρ. 45-47, Ιαν.-Αυγ. 1992, που εξέδιδε ο κ. Στυλιανός Κεμεντζετζίδης, στον οποίο οφείλουμε πολλά, για την διάδοση του έργου του αειμνήστου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου).
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου