"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Μεταμοσχεύσεις: Ομιλεί ο ιατρός κ. Χριστοδουλίδης το 1989!Εδώ και εδώ. Αξίζει να το ακούσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου