"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 1929

ΆΡΘΡΟ ΖΗΛΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΚΡΙΠ" (24-3-1929)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου