"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!

("Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" 26-12-1938)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου