"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου