"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων
 
Τὴν 12ην/25ην Σεπτεμβρίου 2012, εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἐγένετο συνάντησις/σύσκεψις τῶν Ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, προκειμένου νὰ ἀξιολογηθῇ ὁ Διάλογος μεταξύ τῶν δύο Πλευρῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε διεξαχθῆ εἰς ἀνεπίσημον ἐπίπεδον πρὸ τεσσάρων ἐτῶν, καὶ νὰ διερευνηθῇ ἡ δυνατότης τῆς ἐκ νέου διεξαγωγῆς Αὐτοῦ εἰς ἐπίσημον πλέον ἐπίπεδον.

Ἐγένετο, ἐν πνεύματι συνεργασίας, ἡ ἀποτίμησις –κατὰ τὸ ἀντικειμενικώτερον δυνατόν- τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Διαλόγου καὶ ἐπεχειρήθη νὰ διερευνηθοῦν τὰ αἴτια τῆς μὴ ἐπιτυχοῦς ἐκβάσεως Αὐτοῦ. Κατόπιν, συνεζητήθησαν τρόποι διὰ τὴν ἐπανέναρξιν τοῦ Διαλόγου ὑπὸ εὐνοϊκωτέρας προϋποθέσεις, τοὐτέστιν διὰ τῆς υἱοθετήσεως μιᾶς κοινῶς συμπεφωνημένης διαδικασίας, βάσει τῆς ὁποίας θὰ συζητηθοῦν διεξοδικῶς αἱ μεταξύ τῶν δύο Πλευρῶν ὑφιστάμεναι διαφοραί, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν τὴν ἐπίλυσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἄρσιν τῆς δυσαρέστου καταστάσεως τῆς διαιρέσεως.

Κατὰ τὸ χρονικόν διάστημα, τὸ ὁποῖον ἠκολούθησεν ἔκτοτε καὶ κατόπιν συνεχοῦς ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, διεμορφώθη μία τοιαύτη κοινῶς συμπεφωνημένη διαδικασία, ἥτις κατεγράφη, ἐνεκρίθη ὑπ’ ἀμφοτέρων τῶν Πλευρῶν καὶ ἐν τέλει ὑπεγράφη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τὴν Δευτέραν 6ην/19ην Νοεμβρίου 2012, ὑπό τῶν δύο Προέδρων τῶν ὁρισθεισῶν Ἐπιτροπῶν ἐπὶ τοῦ Διαλόγου.

Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον καὶ τούς Ἐλλογιμωτάτους Θεολόγους κ.κ. Ζήσην Τσιότραν καὶ Κωνσταντῖνον Πάνον. Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Ὠρεῶν κ. Κυπριανόν, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον καὶ Γαρδικίου κ. Kλήμεντα, ὡς καὶ ἐκ τριῶν Ἱερέων, ἤτοι τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανίτου καὶ τῶν Πρε­σβυτέρων π. Ἀγγέλου Mουρλᾶ καὶ π. Γεωργίου Γιάν.

Ἡ κοινῶς συμπεφωνημένη διαδικασία ὑπὸ τὸν τίτλον: «Κοινὸν Κείμενον τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου...» (Μέρη Α’ καὶ Β’, §§ 26), περιλαμβάνει εἰς γενικὰς γραμμάς, ὅτι αἱ συζητήσεις θὰ διεξάγωνται ἐπὶ γραπτῶν Εἰσηγήσεων, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀναλύωνται διεξοδικῶς κατὰ τὰς Κοινὰς Συσκέψεις, καὶ θὰ ἐκδίδωνται Κοινὰ Ἀνακοινωθέντα, ὡς καὶ ἄλλας τινὰς λεπτομερείας ἐπὶ τῆς διαδικασίας.

Προσεχῶς θὰ ὁρισθῇ ἡ Πρώτη Κοινὴ Σύσκεψις, διὰ τὸν καθορισμόν τοῦ Θεματολογίου καὶ τὴν ἐπίσημον πλέον ἔναρξιν τοῦ Διαλόγου, μὲ τὴν ἐπίκλησιν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, διὰ πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὡς καὶ μὲ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν προσευχῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΩΝ:
 
 
ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΓΙΗ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ  ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΝΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΗΜΩΝ ΑΓΩΝΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΑΓΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΩΝΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΝΑ ΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΥΧΕΣΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ, ΝΑ ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΔΟΞΗΣ, ΗΤΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.   
Ο ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

1 σχόλιο:

  1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ7 Δεκεμβρίου 2012 - 6:50 μ.μ.

    Αγαπητέ Δάσκαλε όλοι μας διαβάσαμε, με ελπίδα, αυτή την κοινή ανακοίνωση, ελπίδα για το μέλλον του αγώνα των Ορθοδόξων, της νίκης της Εκκλησίας και καταισχύνης των Αιρετικών Οικουμενιστών που κυβερνούν ,κατά το ανθρώπινο, το μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε όλοι, ότι ο διάλογος αυτός δεν θα είναι εύκολος, κάθε άλλο, υπάρχουν πνευματικές πληγές πολλών χρόνων πίσω μας, αλλά ελπίζουμε στο Θαύμα του Χριστού μας, που αγαπά την Εκκλησία Του και θέλει ενωμένα και ομονοούντα τα Τέκνα Του. Ορθά, πολύ ορθά, στο κάτω μέρος και μετά το σχόλιό σου έβαλες την φωτογραφία του Αγίου Πατρός μας και μάλιστα να ευλογεί και Εκείνος, εξ ουρανού πλέον, αυτή την προσπάθεια. Είναι καιρός, έστω και αργά, σήμερα, όλοι εμείς που συνεχίζουμε τον αγώνα Εκείνου και των Πατέρων μας, να εμπιστευθούμε το Θεολογικό Του φρόνημα, που το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, και με αυτό να οικοδομήσουμε μία ΕΝΩΣΗ στηριγμένη στην Πέτρα της Αλήθειας του Θεού, που θα αντέξει πειρασμούς και δεν θα την διαλύσει το πρώτο φύσημα του αέρα

    ΑπάντησηΔιαγραφή