"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ "ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ" ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Στο άρθρο μας «ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ» αναφέραμε κάποια βήματα που πρέπει να γίνουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την θεραπεία της μεγάλης πληγής στο σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή το ημερολογιακό σχίσμα, το οποίο προκάλεσε η παναίρεση του Οικουμενισμού με την εισαγωγή του νέου ημερολογίου.

Τα βήματα αυτά είναι (αντιγράφουμε από το προαναφερόμενο άρθρο):


«Στον χώρο του νέου ημερολογίου:

Βήμα 1ο: Να αποκαλυφθούν οι Ιεράρχες που πρεσβεύουν οικουμενιστικά και άλλα αιρετικά δόγματα και οι υπόλοιποι Ιεράρχες που εκφράζονται ευθαρσώς κατά του οικουμενισμού, να πάψουν να έχουν επικοινωνία με τους οικουμενιστές. Είναι υποκρισία να πολεμά κανείς στα λόγια την αίρεση και ταυτόχρονα να έχει κοινωνία με τον αιρετικό.

Βήμα 2ο: Να λαλήσουν οι θέλοντες να θεωρούνται ορθόδοξοι Ιεράρχες και οι μορφωμένοι και ενάρετοι ιερείς και μοναχοί, ως μία γροθιά τον λόγο της αληθείας, ενημερώνοντας το ποίμνιό τους, μη φοβούμενοι μήπως στερηθούν τον κρατικό μισθό, αλλά ούτε και την «δόξα» των ανθρώπων.

Βήμα 3ο: Εάν δεν υπάρχει δράση από την Ιερά Σύνοδο και τους Επισκόπους, να αρχίσουν, από ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς, αποτειχίσεις άμεσα, ως απαραίτητο μέτρο για την διαφύλαξη της Ορθοδοξίας. Παράλληλα, επιστροφή στο παλαιό εορτολόγιο, αφενός για την ενότητα του Ακαινοτομήτου Πληρώματος, αφετέρου για την διαφοροποίησή του, από τους αιρετικούς και σχισματικούς οικουμενιστές.

 

Στον χώρο του παλαιού ημερολογίου:

Βήμα 1ο: Να αποκαλυφθούν όλες οι παρατάξεις, με σκοπό να ξεκαθαρίσει ποιες από αυτές έχουν έγκυρες χειροτονίες και ποιες αποτελούνται από αυτοχειροτόνητους.

Βήμα 2ο: Οι παρατάξεις που έχουν διαδοχή να συνέλθουν σε διάλογο ενότητος με σκοπό την ένωση σε ΜΙΑ, με βάση την κρυστάλλινη εκκλησιολογία του ομολογητού πρώην Φλωρίνης Χρυστοστόμου (=να δεχτούν δηλαδή ότι δεν αποτελούν μία ξεχωριστή Εκκλησία, αλλά το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος).

Βήμα 3ο: Με ξεκάθαρη πλέον εκκλησιολογία να μεριμνήσουν μαζί με τους αποτειχισμένους αδελφούς (που πλέον θα βρίσκονται επί το αυτό και λόγω κοινού εορτολογίου), να στείλουν υπομνήματα σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, εν όψει της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, για τα θέματα αυτά της πίστεως».

 

Και για όσα αφορούν τα βήματα στο χώρο του νέου ημερολογίου, καλό θα είναι να αναλάβουν δράση οι ανήκοντες στον χώρο αυτό. Εμείς ως ανήκοντες στο χώρο του Πατρίου Ημερολογίου, θα ασχοληθούμε με τα του οίκου μας.

Αναλύοντας το πρώτο βήμα θα μιλήσουμε ξεκάθαρα για τον ενδοπαλαιοημερολογιτικό διχασμό, για τις λεγόμενες «παρατάξεις» και για τις αιτίες της δημιουργίας αυτών, καθώς και για τον τρόπο της άρσης της πολυδιάσπασης. Με το πρώτο αυτό βήμα αφενός μεν θα φανεί η αλήθεια για τον κατακερματισμό του Ακαινοτομήτου Πληρώματος και αφετέρου θα καταρριφθεί το ψεύδος ορισμένων νεοημερολογιτών περί «δεκάδων αλληλοαναθεματιζομένων παρατάξεων».
 
Ως γνωστόν το 1924 με την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου στην εκκλησιαστική ζωή, παρανόμως και μονομερώς, από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, χιλιάδες πιστοί αντέδρασαν στην καινοτομία αυτή.
Οι «παλαιοημερολογίτες» (όπως τους απεκάλεσαν περιφρονητικά) ή «Γ.Ο.Χ.» («Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί» όπως οι ίδιοι απεκάλεσαν εαυτούς) είναι ουσιαστικά το Ακαινοτόμητο (αυτό που δεν δέχθηκε την καινοτομία δηλαδή) Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της οποίας «την φαεινήν και αλύμαντον πλευράν της»[1]  αποτελεί.
 
Ο σκοπός του Ιερού Αγώνος του Ακαινοτομήτου Πληρώματος ήταν και είναι η ειρήνευση της Εκκλησίας. Αυτός ο αγώνας θα εκπληρωθεί όταν η καινοτομούσα Ιεραρχία επαναφέρει το Παλαιό Ημερολόγιο και καταδικάσει την αίρεση και τους φορείς του Οικουμενισμού, λόγω και έργω. Τότε τα μέλη του Ακαινοτομήτου Πληρώματος θα αποκαταστήσουν πλήρως την κοινωνία τους με την Ιεραρχία. Έως τότε όμως έχουν το δικαίωμα να αποτελούν ξεχωριστή θρησκευτική κοινότητα με δικούς τους Επισκόπους και ιερείς. 


Κατά τα έτη 1924-1935 στο Ακαινοτόμητο Πλήρωμα δεν υπήρχαν Αρχιερείς. Οι πιστοί είχαν οργανωθεί στην «Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα των Γ.Ο.Χ.».

Το 1935 τρεις Επίσκοποι, ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο Δημητριάδος Γερμανός και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος, διαχώρισαν τις ευθύνες τους από την υπόλοιπη Ιεραρχία, ακολούθησαν το Παλαιό Ημερολόγιο και τέθηκαν επί κεφαλής του Ακαινοτομήτου Πληρώματος. Επίσης χειροτόνησαν άλλους τέσσερις Επισκόπους με απώτερο σκοπό να πιέσουν την καινοτομούσα Ιεραρχία να επαναφέρει το Παλαιό Ημερολόγιο. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος με τη βοήθεια της κρατικής εξουσίας επέβαλε τη θέλησή του και διατήρησε το σχίσμα που δημιούργησε ο ίδιος το 1924.
 
 
Παράλληλα τρεις, από τους επτά, Αρχιερείς εγκατέλειψαν τον Ιερό Αγώνα. Εκτός αυτού δημιουργήθηκε και άλλο ζήτημα. Οι τότε υπεύθυνοι της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος δεν ήθελαν να παραδώσουν στους Αρχιερείς την ηγεσία του αγώνος. Αρκετοί από τους απλούς πιστούς μετά από 11 χρόνια διώξεων, φυλακίσεων και εξευτελισμών, είχαν την πεποίθηση ότι οι διώκτες τους νεοημερολογίτες ήταν και ενεργεία αιρετικοί[2].  Τις απόψεις αυτές πρέσβευαν και δύο από τους νεοχειροτονηθέντες Επισκόπους οι Βρεσθένης Ματθαίος και Κυκλάδων Γερμανός.
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ  1937
Το 1937 οι Επίσκοποι Βρεσθένης Ματθαίος και Κυκλάδων Γερμανός αποσχίζονται από τους Αρχιερείς που τους χειροτόνησαν (Δημητριάδος Γερμανό και πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο) για εκκλησιολογικούς λόγους. Θεωρούσαν δηλαδή πως οι νεοημερολογίτες με την αλλαγή του ημερολογίου κατέστησαν αυτομάτως αιρετικοί και ότι η Θεία Χάρη δεν ενεργεί πλέον σε αυτούς, με αποτέλεσμα τα Μυστήριά τους να είναι άκυρα. Την εσφαλμένη αυτή εκκλησιολογία αναίρεσε αναλυτικά ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος με την Ποιμαντορική Εγκύκλιο της 1-6-1944 και με Διασαφητική αυτής.
Με το σχίσμα του 1937 δημιουργήθηκαν φαινομενικά δύο παρατάξεις «παλαιοημερολογιτών». Οι λεγόμενοι «φλωρινικοί» και οι ματθαιϊκοί. Στην πραγματικότητα όμως το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα υφίστατο υπό την ηγεσία του πρώην Φλωρίνης και ενίστατο ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ κατά του νεοημερολογιτικού σχίσματος, ενώ με το ματθαιϊκό σχίσμα δημιουργήθηκε ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ[3].
Το 1948 ο μόνος εναπομείνας στην παρασυναγωγή αυτή Βρεσθένης Ματθαίος (ο Κυκλάδων Γερμανός είχε ήδη διακόψει την κοινωνία μαζί του και αργότερα προσεχώρησε στον πρώην Φλωρίνης) χειροτόνησε ΜΟΝΟΣ του επισκόπους και ανακηρύχθηκε «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος».
Το 1971 οι επίσκοποι της ματθαιϊκής παράταξης απευθύνθηκαν στην Σύνοδο της εν Αμερική Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς και έλαβαν από αυτήν την ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ[4] θεραπεύοντας έτσι τις υφ’ ενός παράνομες χειροτονίες.
Οι Ρώσοι Ιεράρχες έθεσαν ως προϋπόθεση της αναγνωρίσεως των ματθαιϊκών χειροτονιών την επιστροφή αυτών και ένωση με τους υπόλοιπους Ορθοδόξους του Πατρίου Εορτολογίου από τους οποίους αποσχίσθηκαν το 1937. Οι ματθαιϊκοί όμως μετά την χειροθεσία όχι μόνο δεν ενώθηκαν με τους αδελφούς τους (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), αλλά αφού θριαμβολόγησαν πως δήθεν η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς επιβράβευσε την… Ορθοδοξία τους, εν τέλει αποκήρυξαν και αυτήν ακόμη και την χειροθεσία χαρακτηρίζοντάς την ως αχρείαστη και βλάσφημη, κόβοντας έτσι και κάθε δεσμό με τους Ρώσους της Διασποράς, οι οποίοι βεβαίως έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης στον χειρισμό του όλου θέματος. Με την αποκήρυξη όμως της κοινωνίας με τους Ρώσους της Διασποράς η εξ αυτών χειροθεσία τους, θεωρείται ως μη γενόμενη[5] και επομένως παραμένουν υπόδικοι[6].
Το 1995 οι ματθαιϊκοί με αφορμή την προσκύνηση ή όχι κάποιων εικόνων, διασπάστηκαν σε δύο μερίδες. Η πρώτη, του τότε «Αρχιεπισκόπου» Ανδρέα, ήδη κεκοιμημένου, είναι από το 2005 χωρισμένη σε δύο υποπαρατάξεις, του «Αρχιεπισκόπου» Νικολάου Μεσσιακάρη (ανεπίσημη ιστοσελίδα oprotoklitos.blogspot.com)  και του «Μεσογαίας» Κηρύκου Κοντογιάννη (επίσημη ιστοσελίδα www.churchgoc.org). Η δεύτερη, του επίσης κεκοιμημένου, «Μεσσηνίας» Γρηγορίου, είναι επίσης διεσπασμένη από το 2002 σε δύο υποπαρατάξεις, του, διαδόχου του «Μεσσηνίας», «Θηβών» Χρυσοστόμου Τζανή (ανεπίσημη ιστοσελίδα  churchgoc.blogspot.com) και του «Θεσσαλονίκης» Χρυσοστόμου Μητρόπουλου (ανεπίσημη ιστοσελίδα  www.egoch.org). Η κάθε μία από τις παραπάνω ματθαιϊκές παρατάξεις θεωρεί εαυτήν ως τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και όλους τους υπόλοιπους σχισματοαιρετικούς και αναθεματισμένους…
 
ΟΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
Το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο εποίμανε θεοφιλώς ο αείμνηστος πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης συνέχισε την πορεία του, αγωνιζόμενο κανονικώς και θεαρέστως, μέχρι της οσίας κοιμήσεως του ηγέτου του Ιερού Αγώνος, η οποία συνέβη κατά το έτος 1955. Κατά την πενταετία 1955-1960 και για ακόμη μία φορά το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα έμεινε χωρίς Επισκόπους[7] και την διοίκηση είχε αναλάβει ιερατική Εκκλησιαστική Επιτροπή.
Το 1960 ο Ακάκιος Παππάς χειροτονήθηκε Επίσκοπος στην Αμερική, από δύο Επισκόπους της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς[8] και αναλαμβάνει την ηγεσία του Ακαινοτομήτου Πληρώματος. Το 1963 κοιμήθηκε ο Ακάκιος και ανέλαβε την ηγεσία ο Επίσκοπος Αυξέντιος. Επί εποχής Αυξεντίου υπήρξε σοβαρώτατη εκκλησιολογική παρεκτροπή της ηγεσίας του Ακαινοτομήτου Πληρώματος, αφού  διακηρύχθηκε η ματθαιϊκή εκκλησιολογία. Επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί αντέδρασαν και διέκοψαν την κοινωνία με την Σύνοδο του Αυξεντίου. Η αντίδραση αυτή, η οποία αφορούσε όχι μόνο την εκκλησιολογική παρεκτροπή της επισκοπικής ηγεσίας, αλλά επίσης και τις ατασθαλείες αυτής, την μη καταδίκη της αγιομάχου και βλασφήμου Μαγδαληνής Μοναχής, την χειροτονία ή αποδοχή εκ του χώρου του νέου ημερολογίου ανηθίκων στοιχείων[9], κορυφώθηκε το 1979, σε μια προσπάθεια κάθαρσης του Ιερού Αγώνος με την δημιουργία νέας Συνόδου, στην οποία ανήκαν και οι τότε χειροτονηθέντες Επίσκοποι Κυπριανός και Καλλίνικος, για τους οποίους θα αναφερθούμε παρακάτω.
 
Μετά από πολλές προστριβές και διαδικασίες[10], συμβαίνουν τα εξής:
 
 Το 1984 ο Επίσκοπος Κυπριανός διακόπτει την κοινωνία με τους υπολοίπους συνεπισκόπους του, τους οποίους καταγγέλει για σοβαρές παρεκτροπές και αντικανονικές πράξεις. Παράλληλα συνεχίζει την πορεία του πάνω στις εκκλησιολογικές γραμμές του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου με μια σημαντική μερίδα του Ακαινοτομήτου Πληρώματος να τον ακολουθεί (επίσημη ιστοσελίδα www.synodinresistance.org/)
 
Το 1985 καθαιρείται ο Αυξέντιος και αναλαμβάνει την ηγεσία ο Επίσκοπος Χρυσόστομος Κιούσης. Μαζί του συντάσσονται και τα περισσότερα μέλη του Ακαινοτομήτου Πληρώματος. Σήμερα της μερίδος αυτής ηγείται ο Επίσκοπος Καλλίνικος (επίσημη ιστοσελίδα http://ecclesiagoc.gr/).
 
Μεταξύ των δύο αυτών Τμημάτων του Ακαινοτομήτου Πληρώματος γίνονται τα τελευταία χρόνια  ενέργειες για την ένωση τους. Δεν υπάρχουν διαφορές σε θέματα Πίστεως, παρά μόνο στο πως αντιμετωπίζουν τους καινοτόμους. Η ένωση μπορεί να επιτευχθεί πάνω στις διαχρονικές πατερικές εκκλησιολογικές αρχές του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, οι οποίες είναι απόρροια του αντικειμενικού σκοπού του Ιερού Αγώνος στον οποίο αναφερθήκαμε. 
 
Το 1995 μία μερίδα Επισκόπων χωρίζεται από την Σύνοδο του Χρυσοστόμου Κιούση για διάφορα ιάσιμα θέματα. Η μερίδα αυτή ποιμαίνεται σήμερα από τον Επίσκοπο Μακάριο (επίσημη ιστοσελίδα http://ec-goc.gr/). Γίνονται προσπάθειες να εξαλειφθεί αυτός ο χωρισμός, πράγμα το οποίο ευχόμαστε ολοψύχως, αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Αρκεί μόνο να υπάρξει ταπεινό φρόνημα και πνεύμα αγάπης.
 
Αυτές οι τρεις Σύνοδοι είναι οι περίφημες "δεκάδες αλληλοαναθεματιζόμενες παρατάξεις" των Γ.Ο.Χ.. Σε αυτές εξυπηρετείται οικονομικώς το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπάρχουν όμως πατέρες και αδελφοί του Ακαινοτομήτου Πληρώματος, που εφαρμόζοντας την ακρίβεια, δεν έχουν κοινωνία με καμμία από τις παραπάνω Συνόδους. Οι πατέρες αυτοί μνημονεύουν "υπέρ πάσης επισκοπής Ορθοδόξων".
 
Στους σχισματικούς ματθαιϊκούς αναφερθήκαμε και θα κλείσουμε το παρόν άρθρο αρχικά με μια αναφορά στο χώρο του λεγόμενου περιθωριακού παλαιοημερολογιτισμού, - τον οποίο οι πολέμιοι μας τον εντάσσουν στις "παρατάξεις" των Γ.Ο.Χ..
 
ΨΕΥΔΟΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ, ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ
 
Στο χώρο του Παλαιού Ημερολογίου, όταν έπαυσε ο διωγμός από την καινοτομούσα Ιεραρχία και το Κράτος, εισχώρησε "κάθε καρυδιάς καρύδι" κατά την λαϊκή έκφραση. Καθηρημένοι από το νέο, για ηθικά ή άλλα σοβαρά παραπτώματα, αρχομανείς και φιλόδοξοι τυχοδιώκτες, κίναιδοι, τσαρλατάνοι και κατ' ουσίαν άθεοι, που ουδόλως επίστευσαν στον σκοπό του Ιερού Αγώνος μας. Πολλοί από αυτούς, όπως είπαμε τους έστελναν εκκλησιαστικοί παράγοντες της καινοτόμου Ιεραρχίας με σκοπό να πλήξουν τον χώρο μας. Πολλοί ερχόντουσαν προσποιούμενοι τον "παλαιοημερολογίτη" με απώτερο στόχο την μίτρα. Επί εποχής Αυξεντίου γέμισε ο πλανήτης με "παλαιοημερολογίτες" επισκόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους χειροτόνησαν και άλλους δημιουργώντας μια Λερναία Ύδρα με μίτρες αντί για κεφάλια. Όταν όπως είπαμε το 1985 καθαιρέθηκε ο Αυξέντιος[11] για την παράνομη χειροτονία του Δωροθέου Τσάκου[12], δεν αποδέχθηκε την καθαίρεσή του και συνέχισε με δική του παράταξη, την οποίας μετά την κοίμησή του το 1994, ανέλαβε ο "αρχιεπίσκοπος" Μάξιμος Βαλλιανάτος.
Από τον Δωρόθεο Τσάκο έλκουν τις "χειροτονίες" τους δύο ψευδοσύνοδοι Γ.Ο.Χ. η μία με "αρχιεπίσκοπο" τον, επίσης καθηρημένο από το νέο ημερολόγιο (Μητρόπολη Κυθήρων), Σεραφείμ Μίχα (επίσημη ιστοσελίδα http://www.orthodoxchurch.org.au/ ) και η άλλη με "αρχιεπίσκοπο" κάποιον Νικηφόρο (ημιεπίσημη ιστοσελίδα http://ieramitropolixiou-pe.blogspot.gr/).
Από τον Μάξιμο Βαλλιανάτο έλκουν τις "χειροτονίες" τους οι παρακάτω ολιγομελής ομάδες:
α. Του "Μεσογαίας" Ησαΐα
β. Του "αρχιεπισκόπου" Αυξεντίου Μαρίνη (επίσημη ιστοσελίδα http://ecclesiape.gr/ )
γ. Του "αρχιεπισκόπου" Ιακώβου (ημιεπίσημη ιστοσελίδα http://frdionisios.blogspot.gr/ . Θα τους βρείτε επίσης και στο... facebook).
Υπάρχει ακόμη μια ομάδα "παλαιοημερολογιτών" με τον παράξενο τίτλο "Μητροπολιτική Σύνοδος Πατρώου Εορτολογίου" υπό τον "Αυλώνος" Άγγελο για την οποία δεν έχω αρκετά στοιχεία (επίσημη ιστοσελίδα http://metropolsynodgoc.blogspot.gr/)
Συμμετοχή στις "χειροτονίες" ορισμένων εκ των παραπάνω ψευδοσυνόδων είχαν και ο φερόμενος ως "Ταλαντίου" Γερμανός Κεφαλάς (καθηρημένος από το νέο για τον ίδιο λόγο με τον Δωρόθεο) και ο εμπλεκόμενες σε σκοτεινές οργανώσεις "Μεδιολάνων" Ευλόγιος, της λεγόμενης Συνόδου του Μιλάνου.
Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν οι παραπάνω φατρίες να λογίζονται ως "παρατάξεις των Γ.Ο.Χ." από τους νεοημερολογίτες, διότι είναι ξένο σώμα μη έχοντας καμμία σχέση με τον Αγώνα μας, εκτός από την φαινομενική συμφωνία στο παλαιό ημερολόγιο (το οποίο μόνο του δεν σώζει). Και κακώς πολλοί από τους παραπάνω έχουν το θράσος να μιλούν για δήθεν "ένωση όλων των παρατάξεων".

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως είδαμε το σύνολο του Ακαινοτομήτου Πληρώματος εξυπηρετείται στις τρεις Συνόδους (Επισκόπων Κυπριανού, Καλλινίκου και Μακαρίου) που υπάρχει αδιάκοπη η Αποστολική Διαδοχή (από την Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς) και οι οποίες προσωρινώς δεν έχουν επικοινωνία (σε ηγετικό επίπεδο, αφού υπάρχουν αρκετοί πιστοί που εξυπηρετούνται αδιακρίτως και στις τρεις Συνόδους).
Ήδη τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενέργειες προς ένωση των παραπάνω τριών Συνόδων σε μία, ενέργειες που πολεμούνται λυσσωδώς. Για αυτές τις ενέργειες, τις προτάσεις μας προς την θεραπεία αυτής της διάσπασης, καθώς και τη στάση των καλοπροαίρετων κληρικών και λαϊκών που έτυχε να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε άλλες "παρατάξεις", θα αναφερθούμε σε επόμενό μας άρθρο, που θα αναλύουμε το δεύτερο βήμα.[1] Πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου, Ποιμαντορική Εγκύκλιος, Αθήνα 1-6-1944
[2] Περί του θέματος δες αναλυτικότερα «Η διαστρέβλωση της εκκλησιολογίας του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου»
[3] Διότι αποσχίστηκαν άνευ δογματικού ή κανονικού λόγου από τους Αρχιερείς, αλλά με πρόσχημα τη διαφωνία τους σχετικώς με την αντιμετώπιση των καινοτόμων έπηξαν ίδιο θυσιαστήριο.


[4] Περί της χειροθεσίας βλέπε «Πηδάλιον» σελ. 116 τα σχόλια του Ιερού Νικοδήμου. Στην εκκλησιαστική πράξη η χειροθεσία χρησιμοποιήθηκε σε σχισματικούς κληρικούς προκειμένου να θεραπευθεί το άκυρο Μυστήριο της χειροτονίας τους.
[5] Απόφαση Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς της 28-4-1976.
[6] Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί: «μα εξισώνεται το νεοημερολογιτικό σχίσμα, με την ματθαιϊκή παρεκτροπή; Το ίδιο έγκλημα έγινε;». Φυσικά όχι! Χωρίς το νεοημερολογητικό σχίσμα δεν θα υπήρχε ούτε και η ματθαιϊκή παρεκτροπή. Όμως μία παρανομία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με άλλη, έστω και μικρότερη. Ο αγώνας πρέπει να είναι νόμιμος.

[7] Πλέον δεν υπήρχε λόγος να χειροτονήσει ο πρ. Φλωρίνης νέους Αρχιερείς, διότι αφενός μεν την πρώτη φορά απέτυχε να αναγκάσει την καινοτομούσα Ιεραρχία να επιστρέψει στο Παλαιό Ημερολόγιο (αφού αυτός ήταν ο αντικειμενικός σκοπός των χειροτονιών), αφετέρου έπρεπε να διαφυλάξει και να εξασφαλίσει τον ορθό σκοπό της Αποτείχισης και το νόμιμο χαρακτήρα της Ενστάσεως, ο οποίος είναι ο Αγώνας για την Ενότητα του διηρημένου (λόγω του νεοημερολογητικού σχίσματος)Πληρώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η καταδίκη των υποδίκων καινοτόμων.
[8] Λεπτομέρειες στο «Αι χειροτονίαι των Γ.Ο.Χ. από κανονικής απόψεως» Σταύρου Καραμήτσου (Αθήνα 1997).
[9] Υπάρχουν ντοκουμέντα που αποδεικνύουν πως ορισμένοι εκκλησιαστικοί παράγοντες στο χώρο του νέου ημερολογίου έστελναν τους καθηρημένους στον χώρο του παλαιού, για να δυσφημήσουν τον Αγώνα μας.
[10] Λεπτομέρειες σε ετοιμαζόμενη εργασία με τίτλο "Το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι "παρατάξεις" των Γ.Ο.Χ.".
[11] Ο Επίσκοπος Αυξέντιος δεν υπήρξε άνθρωπος με δόλο, ούτε ήθελε να κάνει κακό στον Αγώνα. Ήταν όμως άβουλος, παρασυρόταν πολύ εύκολα και σίγουρα υπήρξε ακατάλληλος για την θέση που κατείχε.
[12] Ο Δωρόθεος Τσάκος ήταν Αρχιμανδρίτης του νέου ημερολογίου (Μητρόπολη Σιδηροκάστρου), ο οποίος καταδικάστηκε για κιναιδισμό και καθαιρέθηκε το 1968. Εισχώρησε στον χώρο του παλαιού ημερολογίου και χειροτονήθηκε "επίσκοπος", άγνωστο από ποιους (με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχω). Χειροτονήθηκε για δεύτερη φορά "Μητροπολίτης Σπάρτης και Μονεμβασίας" από έναν αυτοαποκαλούμενο "Οικουμενικό Πατριάρχη" Θεόκλητο Καντάρη, πρώην ματθαιϊκό, το 1979. Και τρίτη φορά, με τον ίδιο τίτλο, από τους Επισκόπους Μάξιμο Βαλλιανάτο και Γεράσιμο τη εντολή του Αυξεντίου το 1984. Η αποκάλυψη της εντολής της χειροτονίας αυτής ήταν η αφορμή για την καθαίρεση του Αυξεντίου. Ο Μάξιμος Βαλλιανάτος αφορίστηκε και για ψευδορκία. 
 

29 σχόλια:

 1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ5 Δεκεμβρίου 2012 - 7:01 μ.μ.

  Αγαπητέ δάσκαλε ελπίζω το άρθρο σου αυτό να το διαβάσουν όλοι όσοι εύκολα μας κατηγορούν, εμάς τους "Παλαιοημερολογίτες" και τον αγώνα που συνεχίζουμε, παρά τις αδυναμίες ή την αναξιότητά μας. Εύχομαι επίσης οι δικοί μας να διαβάσουν την πρότασή σου, βάση της ΕΝΩΣΕΩΣ των τριών μεγαλυτέρων μερίδων του Πατρίου Εορτολογίου να γίνει η Εκκλησιολογία του κοινού Πνευματικού μας Πατέρα Μητροπολίτη και Προέδρου της Συνόδου της μεγαλύτερης και ορθοφρονούσης, για κάποια χρόνια στο παρελθόν, μερίδος των Ορθοδόξων. Όλοι γνωρίζουμε ιστορικά ποιό ήταν το αληθινό φρόνημα και ποιά η αντίστοιχη Εκκλησιαστική Πράξη Εκείνου, που είχε το θάρρος, με μεγάλο προσωπικό κόστος, να σηκώσει στους πνευματικούς του ώμους το βάρος του αγώνα. Εάν οι Πατέρες μας τα χρόνια εκείνα και στις εξαιρετικά κρίσιμες εποχές έδειχναν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και υπακοή στον αληθινά φωτισμένο Πνευματικό τους ηγέτη, ίσως να είχαν αποφευχθεί κάποια λάθη, που δυστυχώς άλλαξαν την πορεία της κοινής προσπάθειας. Είναι καιρός τώρα η δική μας γενιά, απαλλαγμένη από τους άμεσους και βίαιους διωγμούς των καινοτόμων, να αποκαταστήσει τα πράγματα στην ορθή πορεία, στο αληθινά ορθό Εκκλησιολογικό φρόνημα, εκείνο που πίστευε και ο κοινός μας πνευματικός Πατέρας, δείχνωντας, έστω και καθυστερημένα, την υπακοή μας και τον σεβασμό μας σε Εκείνον και δημιουργώντας μία αληθινά Θεοφιλή βάση Ενότητος όλων των Ορθοδόξων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η εν λόγω ένωσις των τριών "Φλωρινικών" Συνόδων ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Διότι αλλιώς υπάρχει σύγχυση ως προς το "με ποια παράταξη θα πάμε" και επιπλέον δίνουμε λαβή στους οικουμενιστάς και τα όργανά των να εμφανίζονται αυτοί ως οι σωστοί και να κατηγορούν εμάς για πολυδιάσπαση και προτεσταντισμό, παραθεωρούντες το μείζον θέμα της αιρέσεως του Οικουμενισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε γιατί η ιστοσελίδα του Αρχιεπισκόπου Αυξεντίου Μαρίνη δέν ανοίγει.ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ, λίγο καιρό μετά την δημοσίευση αυτού του άρθρου ο "Αρχιεπίσκοπος" Αυξέντιος παραιτήθηκε και η ιστοσελίδα του καταργήθηκε. Δείτε και εδώ: http://www.amen.gr/article13149
   Μια "παράταξη" λιγότερο.

   Διαγραφή
 5. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΝΙΤΩΝ-ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ένωση των Κυπριανιτών - Καλλινικών θα γίνει πάνω σε ένα Κοινό Εκκλησιολογικό Κείμενο που θα δημοσιευθεί σε λίγες εβδομάδες και θα το αναδημοσιεύσουμε και εμείς.
   Να είστε καλά

   Διαγραφή
 6. Καλά να πάθετε οι παλαιοημερολογίτες, Διότι ανέχεστε τον κάθε αγράμματο σαλτιμπάγκο να φοράει μια μίτρα στο κεφάλι του και να δηλώνει επίσκοπος του Πατρίου! Κρίμα τους αγώνες σας! Κρίμα διότι ήρθαν όλοι αυτοί οι απατεώνες να τον καπηλευτούν αυτόν τον τίμιο αγώνα! Ψάξτε να βρείτε μια ιστοσελίδα ενός παιδαρίου που τιτλοφορείται ως Μητροπολίτης Χίου των ΓΟΧ να γελάσετε με την ψυχή σας.... Εκεί να δεις καμώματα!!! Δέστε το κεφάλαιο καθαιρέσεις για να καταλάβετε για τι φαιδρά πρόσωπα μιλάμε.... Κρίμα και πάλι κρίμα! Όσο οι παλαιοημερολογίτες δεν αποφασίσετε να ξεκαθαρίσετε την ήρα από το στάρι τόσο θα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι φαιδρότητες. Και κάτι τελευταίο. Ακολουθώ το νέο και δεν θα πάψω να το κάνω όσο η εκκλησία μου κάνει το ίδιο. Καλύτερα νεοημερολογίτης εντός της Μίας Εκκλησίας παρά παλαιοημερολογίτης χωρίς να ξέρω που ανήκω. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμείς αγαπητέ αδελφέ ξέρουμε ακριβώς που ανήκουμε, όπως ξέρουμε και ποιοι αρχιερείς έχουν Αποστολική Διαδοχή και είναι ιδεολόγοι και ποιοι αντιθέτως εκμεταλλεύτηκαν περιστάσεις και την ανοχή της Πολιτείας ώστε να καπηλεύονται τον Ιερό μας Αγώνα και να παριστάνουν τους παλαιοημερολογίτες.
   Σας ευχαριστούμε γιατί αν και ακολουθείτε το νέο ημερολόγιο δείχνετε καλοπροαίρετο ενδιαφέρον για τον Αγώνα μας. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Σαρακοστής με υγεία και κάθε καλό.


   Διαγραφή
 7. ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΡΡΑΓΗ ΣΥΝΟΔΟ.ΚΡΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΖΩΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΑΠΙΔΗ Ο ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ ΤΟΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βεβαίως το έχουμε διαβάσει, όπως έχουμε διαβάσει και την αναίρεση του πονήματος αυτού με τίτλο "Απάντησις εις τον ψευδο-κανονολόγο ρασοφόρον της οδού Ξανθίππης 5" και πάρα πολλά άλλα βιβλία και πονήματα και εργασίες και περιοδικά της εποχής, για να σχηματίσουμε σφαιρική εικόνα. Με ένα βιβλίο μόνο, δεν μπορεί να είναι κανείς αντικειμενικός. Κριτές δεν είμαστε, γιατί δεν κρίνουμε τις προσωπικές πράξεις, αλλά τις εκκλησιαστικές που έχουν αντίκτυπο σε όλους μας. Όσο για την ένωση όλων των παρατάξεων σε μια αρραγή Σύνοδο συμφωνούμε απόλυτα. Ήδη η αρχή έγινε με τις Συνόδους των Γ.Ο.Χ. και των Ενισταμένων υπό τον Αρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο. Μακάρι να ενταχθούν και άλλα υγιή στοιχεία.

   Διαγραφή
 8. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με κριτήρια εμπαθή και μισαλλοδοξίας Αρχιεπισκόπους του Ιερού Αγώνα που προσέφεραν πολλά στον Ιερό Αγώνα της Μαρτυρικής μας Εκκλησίας που δεν βρίσκονται εν ζωή για μας απαντήσουν κατάλληλα. Για τις Συνόδους που αναφέρατε σας πληροφορώ ότι νοούνται ως Σωματείο που το προσδιορίζει το Καταστατικό τους,που θέλουν να αποκτήσουν νομική υπόσταση από το Κράτος για να πολεμήσουν τους άλλουςπου ακολουθούν το Ιουλιανό Εορτολόγιο. Και μη καυχώνται ότι είναι αλάνθαστοι ,όπως ο Πάπας της Ρώμης.Άς συστρατευθούν εφόσον είναι υγιείς, όπως οι ίδιοι επικαλούνται με τις άλλες συνόδουςπου έχουν αγνές προθέσεις για την ένωση υπό μια αρραγή σύνοδο και να πάψουν να εκσφενδονίζουν κατηγορίες για τους άλλους αδελφούς από τον ίδιο χώρο. Όσον αφορά για το βιβλίο που αναιρεί το πόνημα του αειμνήστου π. Νικολάου Λιαπίδη,επειδή το έχουμε μελετήσει και ερευνήσει εις βάθος λυπάμαι που θα το πώ είναι διάσπαρτο από κακόβουλα στοιχεία ,ψευδή και ανυπόστατα που στρέφονται όχι μονο κατά του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυξεντίου αλλά και κατά των ανιδιοτελών συνεργατών του, που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν ως άξιοι συνεχιστές του έργου του,στην μαρτυρική εκκλησία του Πατρίου εορτολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γενικώς συμφωνούμε. Δεν χρειάζεται εμπάθεια (και προσπαθούμε να μην έχουμε τέτοιου είδους κριτήρια) και πρέπει να σκεφτόμαστε το καλό του Αγώνος. Είδατε σε τι πτώση έχουν περιέλθει οι οικουμενιστές κι εμείς ακόμη ερίζουμε;
   Συμφωνούμε ιδιαιτέρως και με το "να πάψουν να εκσφενδονίζουν κατηγορίες για τους άλλους αδελφούς από τον ίδιο χώρο". Αυτό βέβαια ισχύει και από την ανάποδη.
   Ο μακαριστός ο Αυξέντιος είναι πλέον στην κρίση του Θεού. Ούτε αλάθητος είναι, ούτε (κατά τη γνώμη μας) κακός ως άνθρωπος, απλά ορισμένες επιλογές του ήταν εσφαλμένες και η περίοδος (ως Αρχιεπισκόπου) στιγματίστηκε από λάθος επιλογές (χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι είχε κακή πρόθεση).
   Είμαστε όμως στο 2014 και πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με τα δεδομένα του 1979.
   Να είστε καλά!

   Διαγραφή
 9. Όλοι οι αείμνηστοι Αρχιεπίσκοποι του Πατρίου Εορτολογίου (Αυξέντιος,Κάλλιστος,Κυπριανός,Χρυσόστομος) έκαναν λάθη είτε χωρίς τη θέλησή τους ,είτε εν γνώση τους. Αν πούμε ότι είμαστε αλάνθαστοι τότε έχουμε υιοθετήσει αυτομάτως το αλάθητο του Ποντίφηκα της Ρώμης. Ευθυνόμαστε όλοι για τα πολλαπλά σχίσματα που έγιναν στην Εκκλησία μας και θα δώσουμε φρικτή απολογία την ημέρα της Κρίσεως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. κ. Δασκαλε μαλλον δεν τα γραφετε καλα.Συνοπτικα δυο τρεις παρατηρησεις.Πρωτα θα ηθελα να επισημανω οτι Ομολογια και Αποστολικη Διαδοχη ειναι οι δυο πτερυγες με τις οποιες πορευεται εδω και εικοσι αιωνες η Εκκλησια του Χριστου.Οι δυο αυτες καταστασεις ειναι αλληλενδετες.Οταν καποιος αρχιερεας,ιερεας, μοναχος, λαικος αρνειται ,με διαφορους τροπους,την μιαν η την αλλην τοτε αυτοματως τιθεται εκτος Εκκλησιας.Λετε οτι ο νεοημερολογιτισμος ειναι οικουμενισμος, σωστα, πολυ σωστα θα ελεγα,το νεο ημερολογιο λοιπον ειναι καταδικασμενο η οχι, εμτυει στην Α Οικουμενικη η οχι,προσβαλλει το ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ναι η οχι.Νομιζω οτι οι απαντησεις ειναι απλες.Υπαρχει λοιπον περιπτωση η Θεια Χαρις να ενεργει σε μια τετοια θρησκευτικη κοινοτητα,καθε αλλο.Σκεφθειτε αυτα που σας γραφω και θα κατανοησετε το Δυναμει και ουχι Ενεργεια του τοτε Φλωρινης,για τους νεοημερολογιτες.Γι αυτον τον λογο λοιπον οι Χειροτονιες του αγιου Βρεσθενης ειναι εγκυροτατες απο καθε αποψη.Το 1971 δεν εγινε αποδεκτη απο το πληρωμα των Ορθοδοξων ,καμμια μα καμμια ψευτοχειροθεσια,θυμηθειτε σας παρακαλω το 1274 η ακομα ακομα τον αγιο Μαρκο τον Ευγενικο.Ειδικα δε, η καθαιρεσις του Καλλιστου επιβεβαιωνει πληρως οτι τα σχεδια του νεοημερολογιτων-παλαιοημερολογιτων, επεσαν στο κενο.Καθε ενας λοιπον που δεν αποδεχεται τις Αποφανσεις των Οικουμενικων Συνοδων,Πανορθοδοξων Συνοδων κτλ, αυτος δεν λογιζεται ως ορθοδοξος χριστιανος και μελος της Εκκλησιας του Χριστου.Θυμηθειτε, επισης,πως καταληγει το Συγγιλιο του 1583 .Αναθεμα λεει γι αυτους που θα τολμησουν την Καινοτομια και οτι θα ειναι εκτος Εκκλησιας.Τωρα,επαναλαμβανω,πως η σωζουσα Χαρις του Τριαδικου Θεου ευρισκεται σε τετοιες κοινοτητες, και οδηγει σε σωτηρια-γιατι αυτο ειναι ο νεοημερογιτισμος -και ο παλαιομερολογιτισμος-ισως θα πρεπει, για να το κατανοησουμε να εφευρεθη μια μεταπατερικη Δογματικη...Αυτα προς το παρον και αν χρειασθει θα επανελθω. ΣΤΟΥΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Θεολογος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστός ανέστη! Αν πιστεύετε πως έχουν τα πράγματα όπως τα γράψατε μόλις, τότε δεν έχω να σας πω κάτι. Αν έχετε όμως λογισμό ότι μπορεί και να σφάλλετε κάπου σε αυτά τότε ευχαρίστως να σας υποδείξω που.

   Διαγραφή
 11. Περιμενω να σας διαβασω. Στουρα'ι'της Χαριλαος θεολογος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πριν σας γράψω και προς πληρέστερη κατανόηση μεταξύ μας θα ήθελα να μου απαντήσετε στις εξής απορίες:
   1. Ποια αίρεση κατεγνωσμένη υπό Συνόδων ή Αγίων Πατέρων κήρυξαν ο πρ. Φλωρίνης και ο Δημητριάδος, ώστε να δικαιολογείται, κατά τους Ιερούς Κανόνες, η αποκήρυξή τους από τον Βρεσθένης και τους συν αυτώ το 1937;
   2. Ποια αίρεση κατεγνωσμένη υπό Συνόδων ή Αγίων Πατέρων κήρυξε η Σύνοδος των Ματθαιϊκών του Αρχιεπισκόπου Νικολάου, ώστε να δικαιολογείται, κατά τους Ιερούς Κανόνες, η αποκήρυξή της από τον Μεσογαίας Κήρυκο (στου οποίου την παρασυναγωγή ανήκετε);

   Διαγραφή
 12. Φαινεται οτι δεν διαβασατε τι σας εγραψα παραπανω κ.δασκαλε,περι Ομολογιας και Αποστολικης Διαδοχης.Αφου λοιπον θετετε τα απλα αυτα ερωτηματα θα σας απαντησω.Παντως,θα ηθελα πρωτιστως να πω οτι. το να φθανετε σε σημειο, ωστε να γινεσθε τιμητης του Νικολαου νομιζω οτι αυτο εχει ιδιεταιρο ενδιαφερον.Μαλλον ισχυει το γνωστον ''ομοιος ομοιω αει πελαζει''.Απ την αλλη ,για τα περι παρασυναγωγης, θα περιμενετε να δουμε συμφωνα παντα με τα στοιχεια που θα τεθουν τι ειναι παρασυναγωγη και ποιοι μετεχουν σ αυτην.Οταν το 1935 λοιπον, επεστρεψαν οι τρεις Αρχιερεις εκ του νεοημερολογιτισμου-παπισμου-αιρεση, προεβησαν σε μιαν Ομολογιαν για να ενταχθουν εις την Εκκλησιαν του Χριστου και να γινουν αποδεκτοι απο το πληρωμα Αυτης.Αυτο το Κειμενο ειναι μνημειωδες και απηχει πληρως την ιερα παρακαταθηκη της Μιας Αγιας Καθολικης και Αποστολικης Εκκλησιας.Σας θυμιζω μερικα αποσπασματα.''Το νεον παπικον ημερολογιον ειναι κακοδοξος καινοτομια προσκρουουσα εις πολλους Κανονας του Πηδαλιου της Εκκλησιας,ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ Μ.Α.Κ.κ.Α.Ε,διασπασασα την ενοτητα Αυτης εις Παλαοημερολογιτας Νεοημερολογιτας...Νυν η εν ΕλλαδιΕκκλησια απεσχισθη του κορμου της Εκκλησιας των Αγιων Πατερωνκαι επτα Οικουμενικων Συνοδων γενομενη ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ.Εχασεν την χαριν, συμφωνως του Α Κανονος του Μεγαλου Βασιλειου,νεκρωθεισα μη μεταδιδομενης υπο ταυτης της χαριτος,και αποκοπεισα του Σωματος της Εκκλησιας,θρυματισσασα λοιπον αγωνας αιωνιων Αγιων Πατερων,διαφυλαξαντων πιστιν αλωβητον τοσους αιωνας...'' και μετα απο λιγο χρονικο διαστημα ''δεν δυναμεθα παρα να κηρυξωμεν ως Σχισματικην την επισημον εκκλησιαν,ητις εδεχθη το παπικον εορτολογιον,οπερ εχαρακτηρισθη υπο των Πανορθοδοξων Συνοδων,ως νεοτερισμος των αιρετικων,ως παγκοσμιον σκανδαλον και ως αυθαιρετος καταπατησις των θειων και Ιερων Κανονων και των Εκκλησιαστικων Παραδοσεων...Οτι η Σχισματικη Εκκλησια δεν εχει χαριν και Αγιον Πνευμα,τουτο ΔΙΑΒΕΒΑΙΟΙ και ο Μεγας Βασιλειοςλεγων τα εξης΄:''Οι περι μη δογματα οι σχισματικοι σφαλοιντο, αλλ επειδη τοιγε κεφαλητου Σωματος της Εκκλησιας ο Χριστος εστι ,κατα τον θειον Αποστολον,εξ ου παντα τα μελη ζωοποιουνται και την πνευματικην αυξησιν δεχεται,ουτοι δε περι αρμονιας των μελων του Σωματος απερραγησαν και ουκετι παραμενουσαν αυτοι εχουσι την χαριν του Αγιου Πνευματος,ο τοινυν ουκ εχουσι, πως αν τοις αλλοις μεταδοιεν;''. Αυτη λοιπον η τοσο κρυσταλλινη Ομολογια των τριων Αρχιερεων, που εγινε το 1935,ειναι για ολους ημας το σημειον κατατεθεν.Αλλα λογο εκτακτου αναγκης θα ηθελα να μου επιτρεψετε, να συνεχισω αυριο,ωστε να δουμε, αν και κατα ποσο παρεμειναν σ αυτην την Ομολογια οι εν λογω Αρχιερεις. Υ.Γ .Ο Μ.Βασιλειος αναφερεται σ εκεινους τους σχισματικους που χανουν την Χαριν του Αγιου Πνευματος,οι οποιοι δεν βαρυνονται και απο δογματικα σφαλματα.Φαντασθειτε τι γινεται και σε δογματικη εκτροπη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανεκτή η αδολεσχία σας αλλά δεν απαντάτε ποια αίρεση κατεγνωσμένη υπό Συνόδων ή Αγίων Πατέρων κήρυξαν ο πρ. Φλωρίνης και ο Δημητριάδος, ώστε να δικαιολογείται, κατά τους Ιερούς Κανόνες, η αποκήρυξή τους από τον Βρεσθένης και τους συν αυτώ το 1937.
   Και για πείτε μας επίσης τα 20 έτη, από το 1830 ως το 1850, που η Ελληνική Εκκλησία ήταν σχισματική απέναντι του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τελούσε έγκυρα Μυστήρια ή όχι;
   Έχετε κολλήσει τόσο πολύ στο γράμμα του νόμου που πραγματικά έχετε χάσει την ουσία...
   Υ.Γ. Τα ορθογραφικά και συντακτικά σας λάθη με κάνουν να αμφισβητώ την ιδιότητά σας ως θεολόγου. Εκτός πια, τι να πω, αν δίνουν πλέον τα πτυχία εύκολα στον καθένα.

   Διαγραφή
 13. Φαινεται κ δασκαλε,οτι η καταγραφη της Ομολογιας,και του Κανονος του Μ. Βασιλειου σας εκνευρισε, και γι αυτο μιλησατε περι αδολεσχιας.Ειναι προφανες οτι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ,για εσας και την παραταξη σας ,ειναι κατι το αγνωστον και αποκρουστικον.Προσωπικους χαρακτηρισμους εγω δεν θα κανω.Ξερω πολυ καλα οτι απεναντι μου εχω εικονα θεου.Επισης, να ξερετε, οτι ξερω παρα πολυ καλα τοσο συντακτικο οσο και ορθογραφια,και οτι γνωριζω ποιος ειναι ,συμφωνα με την ομολογια του, μελος της Εκκλησιας Του Χριστου και ποιος οχι.Θα κανω λοιπον ,τρεις τεσσερις παρατηρησεις ακομα και θα σας απαλλαξω της ενοχλητικης παρουσιας μου.Μετα λοιπον,απ αυτην την Ομολογια που εκαναν ο τοτε Φλωρινης και οι συν αυτω,λογω των πιεσεων απο τους παπικους,αυτη η Ομολογια ερριφθη εις τον καλαθον των αχρηστων.Απο το οτι οι νεοημερολογιτες ειναι σχισματικοι,ειναι εκτος Εκκλησιας και χωρις σωζουσα θεια Χαρι,και οτι ειναι καταδικασμενο απο Πανορθοδοξους Συνοδους,περασαμε στο δυναμει και ουχι ενεργεια .Απο Εκκλησια,εγινε παραταξη και φρουρα,απο καταδικη απο μελλουσα συνοδο, περασαμε στην θεωρια, οτι εφηρμοσθη κατα το ημισυ η καινοτομια και γι αυτο δεν την αφορουν τα αναθεματα των Πανορθοδοξων Συνοδων.Πραγματικα ειναι να γελα κανεις.Εγω λεγω, οτι λυπουμεθα βαθυτατα για το καταντημα τους.Απορει δε κανεις,πως συνεχιζεται και τον ''μνημονευετε'' και τον επικαλεισθε.Εδικαιωσε πληρως τον ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ νεοημερολογιτισμο-παπισμο,εδικαιωσε την προσβολη του ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ, ενεπτυσε τοσο στην Α ,στην Β Οικουμενικη,οσο και στις υπολοιπες Αγιες Συνοδους.Αυτη ειναι λοιπον, η ΑΙΡΕΣΙΣ του.Και γι αυτο αλλωστε δεν σας αφησε διαδοχους για να απορροφηθειτε απο τον νεοημερολογιτισμο πραγμα το οποιο και εγινε.Ο Αγιος Βρεσθενης,αμεσως μετα την συγκροτηση της Συνοδου,επιβεβαιωσε-διακηρυξε τις αποφανσεις των Αγιων Οικομενικων Συνοδων, περι ΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, και επανελαβε τις καταδικες απο τις Πανορθοδοξους Συνοδους του 16ου αιωνος. Και λιγα για τα περι παρασυναγωγης που αναφερατε.Παρασυναγωγη ειναι μια παραταξη, η θρησκευτικη κοινοτητα, που πηραν διαδοχη οι δεσποταδες τους, απο εναν παλαιοημερολογιτη, και απο εναν νεοημερολογιτη και στην συνεχεια επιβεβαιωσε ολα τα παραπανω εκτρωματα,μια συνοδος που κοινωνουσε και με το νεο ημερολογιο,συμφωνα και με την δικη της μαρτυρια,και που πηγαινε και με το παλαιο,και που το 1983 καταδικασε τον νεοημερολογιτισμο, ενω αποδεχετο μεχρι τοτε, οτι εκανε αυτοςΤα σχολια νομιζω οτι περιττευουν.Αυτα ολα, αγαπητε κ δασκαλε, πολυμαθεστατε και ευφυεστατε, δεν ειναι η Εκκλησια του Χριστου, αυτα ειναι τσαρλατανισμος.Για ολα αυτα ,και γι αλλα πολλα,ειστε εκτος Εκκλησιας του Χριστου απο την δεκαετια του 40.Εμπρος λοιπον ,ομολογειστε την ΟΜΟΛΟΓΙΑ των τριων Αρχιερεων,του 35 ,αποδεχθειτε τα παραπανω, και ελατε σας περιμενουμε με πραγματικη αγαπη.Και για να μην ξεχασω τα περι Νικολαου που επικαλεσθηκατε,θα ηθελα να σα πω τα εξης.Ειναι σιγουρο οτι αναφερατε το ονομα του λογω της ψευτοχειριθεσιας που επικαλεσθη εις τα δικαστηρια για να δικαιωθη.Σας επαναλαμβανω λοιπον ,οτι η Ορθοδοξος Ιεραρχια της εν ελλαδι Εκκλησιας του Χριστου,που χαριτι Θεου, ειμαι μελος ,δεν πηρε καμμια χειροθεσια.Ακριβη και Κανονικοτατη Χειροτονια πηρε απο τον Αγιο Βρεσθενης Ματθαιο ,και αυτην διαφυλαττει μεχρι να την παραδωσει στον Κυριον εν τη εσχατη ημερα.Επισης, τονιζω, και την αντικανονικη αναρριχηση του ,ζωντος του κανονικου αρχιεπισκοπου,στον αρχιεπισκοπικο θρονο.Αυτα προς το παρον και ευχομαι προς Κυριον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πάλι δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρώτησα.
   Ποια αίρεση κήρυξε ο πρ. Φλωρίνης;
   Αλλά μάλλον αγαπητέ θέλετε να κάνετε τον γνωστό μονόλογο αυτοδικαίωσης που μας έχετε συνηθίσει χρόνια τώρα.
   Ως εδώ.

   Διαγραφή
 14. Νομιζω, αγαπητε κ δασκαλε, οτι κανετε πως δεν καταλαβαινετε.Η αθετησις της αρχικης Ομολογιας και οσα εμπεριεχονται και διακηρυττονται απ Αυτην,σας διδει την απαντηση.Ποιες εκ των δυο εκκλησιων-Θεος φυλαξοι-,αυτη των νεοημερολογιτων,η αυτη των παλαιοημερολογιτων-παραταξεως -φρουρας κτλ,ειναι η Μια Αγια Καθ.καιΑποστολικη Εκκλησια,η μηπως ειναι δυο;Το εννατο αρθρο του Συμβολου της Πιστεως,αν δεν κανω λαθος,ομιλει περι Μιας.Μηπως λοιπον,η θεωρια,η στασις και η μετεπειτα πορεια του εν λογω,κατηργησε το Εκκλησιολογικο Δογμα;Ειστε πολυ εξυπνος, αν μου επιτρεπετε βεβαιως,και αντιλαμβανεστε πληρως ολες τις αιρεσεις,τα αντορθοδοξα και τα κακοδοξα φρονηματα που απορρεουν, μεχρι την σημερον απ την δικαιωση του νεοημερολογιτισμου -οικουμενισμου.Αν πχ,, ελθη ενας νεοημερολογιτης και σας ερωτηση τα εξης:πεστε μου ,αφου εχουμε σωζουσα θεια χαρι, αφου τα μυστηρια μας ειναι εγκυρα ,αφου δεν καταργειται το εκκλησιολογικο δογμα,γιατι λοιπον,να φυγω απο κει που ευρισκομαι;Ο,τι και να του πειτε κ δασκαλε, δεν προκειται να τον πεισετε.Κλεινοντας σεβαστε κ δασκαλε,θα ηθελα να τονισω, οτι δεν εχουμε καμμια διαθεση για αυτδικαιωση.Ο,τι λεμε και γραφουμε τοσο τωρα, και οσο ο Παναγαθος Θεος θα μας διατηρει εν ζωη,θα το κανουμε απο αγαπη και μονο.Χωρις καμμια διαθεση για αυτοπροβολη,χωρις να θελουμε να ταπεινωσουμε,να θιξουμε και να στεναχωρησουμε κανεναν.Ειθε καποια στιγμη, ολα αυτα ,με φοβο Θεου,με ταπεινωση και με διαθεση για την αληθεια,να συζητηθουν απο εκεινους που πρεπει,χωρις να ξεχνουμε και την προσωπικη ευθυνη του καθενος.Συγχωρεστε με λοιπον, εαν σας λυπησα σε κατι.Στουρα'ι'της Χαριλαος θεολογος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, εφόσον είσθε πεπεισμένος ότι τα πράγματα είναι όπως τα βλέπετε εσείς. Αν σας κάνει να νιώθετε καλύτερα ότι εσείς είστε στην 'Εκκλησία" και εμείς οι "φλωριναίοι" είμαστε κολασμένοι πιστέψτε το, κακό σε μας δεν κάνετε παρά μόνο στον εαυτό σας.
   Για το θέμα, τέλος, που θίγετε (του κύρους των Μυστηρίων και τον διά του εκφοβισμού -και όχι διά της αληθείας- προσηλυτισμό των νεοημερολογιτών) έχουν γραφτεί σχετικά άρθρα, εκ των οποίων για το επίμαχο ζήτημα εδώ:
   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/11/blog-post_29.html
   Ο Θεός μαζί σας

   Διαγραφή
 15. Αγαπητέ αδελφέ Δάσκαλε,ανήκω στη κρατούσα Εκκλησία του νέου,αγαπώ όμως και τους αδελφούς μου του παλαιού και δε τους ξεχωρίζω,δε μπορώ να αγνοήσω πχ τα θαύματα που τελούνται στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και ούτε μπορώ να πω ότι οι χιλιάδες κόσμου που την επισκέπτονται στη πανήγυρη της είναι πλανεμένοι-αβάπτιστοι ή δε ξέρω και εγώ τι.
  Ο Αυγουστίνος Καντιώτης δεν ήταν τρελός που ακόμα και σε συγκέντρωση δική σας είχε ομιλήσει και γύρευε λύση στο πρόβλημα αυτό με πραγματική αγάπη.
  Από την άλλη,δε μπορώ να δεχτώ αμφισβήτηση για την αγιότητα πχ του Αγίου Παισίου,δε βοηθούν τέτοιες κινήσεις.
  Έχω τις ίδιες ανησυχίες για ένωση του νέου-παλαιού,ώστε να κλείσει αυτή η μεγάλη πληγή της Ορθοδοξίας μας και να πάμε μπροστά σα ποίμνιο ενωμένοι και απέναντι σε κάθε τι παρασιτικό,αιρετικό και αντίχριστο,ασχέτως ημερομηνιών διότι αυτό πλέον είναι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί και λύνεται εντός μιας ημέρας αν υπήρχε καλή θέληση και από τις 2 μεριές.
  Το βασικό πρόβλημα είναι οι οικουμενιστικές διαθέσεις ορισμένων επισκόπων του νέου και από εσάς οι δεκάδες παρατάξεις που εκμεταλλεύονται το όνομα του παλαιού και σας εμποδίζουν να έχετε μια πραγματική βροντερή παρουσία ώστε ο ορθόδοξος κόσμος να το λάβει σοβαρά υπόψιν του.
  Φυσικά αναγνωρίζω ως μόνη νόμιμη την παράταξη του Καλλινίκου η οποία προσφάτως ορθώς ενώθηκε με του Κυπριανού και έγινε ένα μεγάλο βήμα.
  Όμως ο περισσότερος κόσμος ακόμα και αν ήθελε να ενταχθεί στο πάτριο,τελικά διστάζει λόγω όλων αυτών που γίνονται με τις παρασιτικές παρατάξεις τύπου Βεζυρέα,που όσο καλοπροαίρετα και αν τις δει κανείς,είναι δυστυχώς επιζήμιες πνευματικά.
  Τι καλά θα ήταν αν υπήρχε μια πραγματική χριστιανική κυβέρνηση όπου με δική της πρωτοβουλία να καλέσει τους 2 αρχιεπισκόπους νέου-παλαιού και τον πατριάρχη και να απαιτήσει να βρεθεί λύση αναμεταξύ των ώστε να τελειώσει αυτή η διχόνοια και να γυρίσουμε σελιδά,πόση ευλογία θα είχαμε από Τον καλό μας Θεό!
  Όπως και νάχει,εμείς οι απλοί πιστοί οφείλουμε να μη διχαζόμαστε αναμεταξύ μας και να επικεντρωνόμαστε ο καθένας στον αγώνα του και να προσεύχομαστε σε μια ορθοδοξη ένωση.
  Να μην υπάρχει κακία αναμεταξύ μας,είμαστε ορθόδοξοι.
  Ευχαριστώ πολύ και συγνώμη που σας κούρασα,καλή συνέχεια της αγίας Τεσσαρακοστής και ο Θεός μεθ ημών.
  Βασίλειος-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ αδελφέ κ. Βασίλειε, ευχαριστώ για το σχόλιό σας. Θεωρώ τις σκέψεις σας πολύ σημαντικές και συμφωνώ γενικώς με αυτές.
   Πιστεύω πως θα δώσει ο Θεός στο άμεσο μέλλον και θα βρεθούμε επί το αυτό. Όταν δηλαδή οι επίσκοποι με τις οικουμενιστικές διαθέσεις, όπως τους χαρακτηρίζετε, επικυρώσουν και συνοδικά με την Μεγάλη Σύνοδό τους, την αίρεση του Οικουμενισμού, τότε πρέπει και οι ορθοδόξως φρονούντες επίσκοποι της κρατούσας Εκκλησίας να πράξουν ότι έπρατταν οι Άγιοι. Δηλαδή να διακόψουν την κοινωνία με τους οικουμενιστές και να αγωνισθούν, μαζί με μας, για μια πραγματική Πανορθόδοξο Σύνοδο που θα αντιμετωπίσει τον Οικουμενισμό και την πομπή αυτού, σύμφωνα με τα όσα πρέσβευε και ένας κοινά αποδεκτός Γέροντας της Ορθοδοξίας ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2015/06/blog-post_13.html .
   Σας ευχαριστώ και πάλι για την τοποθέτησή σας και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής!
   Νικόλαος Μάννης

   Διαγραφή
 16. Αδελφοι μου θα ηθελα με πολυ αγαπη αλλα και λυπη για την κατασταση στο χωρο του παλαιου να σας γνωστοποιησω τα κατοθι:
  1.η κρατουσα εκκλησια δεν εχει το γρηγοριανο ημερολογιο αλλα το διορθομενο ιουλιανο αφου το πασχαλιο ειναι το ιδιο.αποδειξη οτι δεν εγινε δογματολογικο σφαλμα με τη διορθοση του ημερολογιου ειναι τα περιφιμα φιδακια της κεφαλονιας με τον σταυρο στο κεφαλι που εμφανιζονταιθαυματουργικα τον δεκαπενταυγουστο.εμφανιζοταν αρχικα με το παλαιο ημ. καιοταν αυτο διορθοθικε εμφανιζονται με το νεο.βεβαιως το νεο ημ. δεν ειναι αιρεσει οπως λενε οι ματθαιικοι.
  2.ο ιδιος ο πρ. φλωρινης αναγνωριζε εγκυρα μυστιρια στην επισημη εκκλησια
  3.εμεις οι νεοημερολογιτες αντιμετοπιζουμε εσας με αγαπη.δυστυχως το μονο που εχω ακουσει απο τους γοχ ειναι υβρεις,καταρες και αλαζονεια του τυπου ``εμεις ειμαστε οι μονοι σωστοι`` κτλ.
  4.το συγηλιο του 1583 ειναι αμφιβολου γνησιοτητας.περισοτερα εδω http://stwmenkalws.blogspot.gr/2012/01/blog-post_22.html
  ελπιζω μεσα πο την καρδια μου η επισημη εκκλησια να καθαρισει απο οικουμενιστες και οι γοχ απο τους λυκοποιμενες που εκκμετελεβονται το πατρωο και αναγορευονται επισκοποι ετσι ωστε να επιτευθχθει η πολυποθητη ενωση ολων των ορθοδοξων.

  ΥΓ παρακαλω συγχωρεστε με για τα ορθογραφικα μου λαθη.Εγιναν λοφω κεκτιμενης ταχυτιτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Γεώργιε, σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας!
   Επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ επί των θέσεών σας που με αγάπη και ευγένεια καταθέσατε.
   1. Περί του ημερολογίου που έχει υιοθετήσει η κρατούσα Εκκλησία μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/12/blog-post_9496.html
   2. Συμφωνούμε.
   3. Διαφωνούμε. Υπάρχουν νεοημερολογίτες που φέρονται με αγάπη και νεοημερολογίτες που πολεμούν και διώκουν τους παλαιοημερολογίτες (δείτε εδώ: http://www.hsir.org/pdfs/2016/04/09/20160409eDiogmoi.pdf ). Ομοίως, υπάρχουν παλαιοημερολογίτες που φέρονται με αγάπη και παλαιοημερολογίτες που φέρονται με ύβρεις και κατάρες (χωρίς όμως να φυλακίσουν ή να εξορίσουν ποτέ κάποιον επειδή ακολουθεί το νέο σωστά;). Άρα, γενικώς, η αγάπη και η ευγένεια δεν έχει να κάνει με το αν είσαι με το νέο ή το παλαιό.
   4. Συμφωνούμε. Όμως αυτό δεν αναιρεί ότι η Ημερολογιακή Καινοτομία του 1582 καταδικάστηκε από την Εκκλησία. Περισσότερα (και αντικειμενικότερα) εδώ: http://www.hsir.org/pdfs/2011/06/22/20110622aSigglion1583/20110622aSigglion1583.pdf (ένα χρόνο πριν την δημοσίευση του εριστικού "Στώμεν Καλώς").
   Ακόμη πιο αναλυτικά εδώ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2015/09/blog-post_4.html και εδώ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/07/blog-post_25.html
   Καλή ανάγνωση!

   Διαγραφή