"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΩΓΜΟΙ ΛΑΤΙΝΩΝ

(ΑΡΘΡΟ - ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"  ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 1ΟΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 1969. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου