"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ - Κ. ΨΑΧΟΥ

(ΕΜΠΡΟΣ 6-12-1947)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου