"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

ΠΡΟΡΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ

Γραμμένο περίπου πριν 1900 χρόνια (Κλήμης Πάπας Ρώμης, P.G. 1, 1021)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου