"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣ ΝΕΟΝ ΣΧΙΣΜΑ! - ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": Ο αείμνηστος Ομολογητής πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, μέχρι την αποτείχισή του το 1935, υπέγραφε τα άρθρα του στον τύπο της εποχής ως "Εκκλησιαστικός" ή ως "Κληρικός". Παραθέτουμε ένα διορατικό του άρθρο από την εφημερίδα ΣΚΡΙΠ της 9ης Μαρτίου 1924, δύο εβδομάδες δηλαδή πριν από την δικτατορική αλλαγή του εορτολογίου από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο Παπαδόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου