"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Ομιλία Κυριακής του Παραλύτου - π.Θεοδώρητος Αγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου