"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Περί της Θείας Μεταλήψεως

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν, τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ' ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν.

Εἰς τὸν Μυστικόν Δεῖπνον
Διπλοῦς ὁ Δεῖπνος· Πάσχα γὰρ νόμου φέρει,
Καὶ Πάσχα καινόν, Αἷμα. Σῶμα Δεσπότου.Λόγω της ημέρας και με αφορμή την κακή συνήθεια που έχουν ορισμένοι χριστιανοί να μεταλαμβάνουν αυτή την ημέρα του χρόνου μόνον, ως έθιμο δηλαδή, παραθέτω σε ψηφιακή μορφή ορισμένα βιβλία και κείμενα για το μέγα Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την προσέλευσή μας σε αυτό. Φρονώ πως η τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως πρόσωπα και ως λαός σήμερα είναι εξαιτίας της σπάνιας έως μηδενικής προσελεύσεώς μας στο Ποτήριον της ζωής. Φυσικά η προσέλευσή μας στα Άχραντα Μυστήρια γίνεται όποτε κρίνει ο πνευματικός του καθενός από εμάς, ο οποίος καθορίζει και την προετοιμασία και την συχνότητα. Το σίγουρο είναι πως αν δεν βρισκόμαστε στη μετάνοια, είναι προτιμότερο να μην κοινωνούμε καθόλου, αφού βάζουμε φωτιά στην ψυχή μας. Δεν είναι τυχαίο πως ο Ιούδας αφού κοινώνησε αναξίως, εισήλθε ο σατανάς μέσα του και έσπευσε να προδώσει τον Κύριό μας. Διαβάζοντας, στα παρακάτω βιβλία, τα καλά και ωφέλιμα που έχει η συχνή προσέλευση στα Τίμια Δώρα, ας μας φωτίσει ο Κύριος, ας μας χαρίσει αληθινή μετάνοια και μέσα από καλούς και άξιους πνευματικούς ας μας οδηγήσει στην σωτηρία. Αμήν

......................................................................................................................................
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου