"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Ανοικτή επιστολή στον Π. Ευθύμιο Τρικαμηνά

Σεβαστέ Πατέρα Ευθύμιε την ευχή Σας,
λαμβάνοντας το θάρρος από την δική σας προτροπή που γράψατε σε επιστολή σας σε περιοδικό για την υπόδειξη τυχόν λαθών σας, στο βιβλίο σας δια την διακοπή μνημονεύσεως έναντι των οικουμενιστών, θέλω να διατυπώσω κάποιες σκέψεις που κοινοποιώ ταυτόχρονα σε τρία ακόμη πρόσωπα, τον Κύριο Σημάτη και τον Κύριο Ντετζιότζιο ως άμεσους συνεργάτες σας και τον Θεολόγο Νικόλαο Σαββόπουλο λόγω του γνωστού δημόσιου ενδιαφέροντός του για αυτά τα θέματα.
Το μοναδικό σας σφάλμα, όχι μόνο στο βιβλίο σας, που κατά τα άλλα είναι εξαίρετο, αλλά και της εν γένει στρατηγική σας είναι κατά την γνώμη μου το γεγονός, ότι απαξιώνετε πλήρως και καθ ολοκληρία το ιστορικό κίνημα του Πατρίου ημερολογίου αδικώντας με τον τρόπο αυτό ανθρώπους που στο παρελθόν αλλά και σήμερα αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται τον καλό αγώνα άσημοι και κατηγορούμενοι, βάζοντας σε ίση μοίρα ξερά και χλωρά, χωρίς διάκριση, σε ζημία του αγώνα σας ,αλλά και της ίδιας της Εκκλησίας μας.
Δεν σας κατηγορώ γιατί θελήσατε να τραβήξετε μόνος τον δρόμο της Αποτείχισης, που και εγώ ακολουθώ, άλλωστε ενθυμούμε πριν από αρκετά χρόνια τα όσα μου έλεγε ο τότε πνευματικός μου ,με το νέο ημερολόγιο, ο Πατέρας Κοσμάς Καράμπελλας, ότι εάν ποτέ ξαναέφευγε από την επίσημη Εκκλησία θα ακολουθούσε ένα δρόμο παρόμοιο με αυτόν που σείς αργότερα ακουλουθείσατε και ακολουθείτε, ενώ εκείνος εκοιμήθει σε κοινωνία με την επίσημη Εκκλησία. Έχοντας λοιπόν στην μνήμη μου αυτή την παρακαταθήκη σας βλέπω πάντα με σεβασμό και συμπάθεια αν και δεν σας γνωρίζω προσωπικά. Πατέρα Ευθύμιε εάν ερευνήσετε σε βάθος την ιστορία του Παλαιοημερολογιτικού κινήματος θα διαπιστώσετε, ότι και εκείνοι, σαν και εσάς, ξεκίνησαν σαν μία αντίδραση την Αποτείχισή τους. Ο αργότερα διατυπωθείς όρος ένστασις ουσιαστικά σημαίνει αντίδραση και αντίσταση σε δογματικές και Κανονικές παραβάσεις. Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ότι και οι δογματικές και οι σοβαρές Κανονικές παραβάσεις στοιχειοθετούν δικαίωμα ένστασις και Αποτείχισης και η αλλαγή του Εκκλησιαστικού Ημερολογίου, όπως έγινε, ήταν σοβαρή Κανονική παράβαση, αργότερα δε η σχέση της με τον Οικουμενισμό απέδειξε, ότι ήταν και ένα μέρος στο εξελισσόμενο σχέδιο της δογματικής παράβασης. Άρα λοιπόν το επιχείρημα σας του άκαιρου της αντίδρασης το 1924 δεν μπορεί να σταθεί ιστορικά. Άλλωστε το γεγονός ότι αποτειχίσθηκαν κατ αρχάς όχι μόνο κληρικοί και λαϊκοί στον Κόσμο ,αλλά το σύνολο σχεδόν του Αγίου Όρους κάτι λέει από μόνο του. Δεν ήταν λοιπόν κάτι φανατικοί στον κόσμο αλλά το μεγαλύτερο μέρος των ευσεβών της εποχής εκείνης ,Μοναχών και λαϊκών, άλλο τί έγινε αργότερα. Αυτοί οι πρώτοι Αποτειχισμένοι , που αξιώθηκαν θαυμάτων και φανερής Θείας στήριξης, κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί είναι άξιοι της τιμής των Ορθοδόξων για πάντα. Κατόπιν όμως η πολεμική και οι κατηγορίες των κοινωνούντων με τους καινοτόμους και οι διωγμοί πολλάκις έφεραν σαν αποτέλεσμα μία μερίδα των παλαιοημερολογιτών να τραβήξει σταδιακά τα άκρα σαν αντίδραση των αδικιών που υφίσταντο. Πρώτοι περί σχισματικών, περί εκτός Εκκλησίας, περί ακύρων Μυστηρίων βλάσφημοι, καταγράφηκαν ιστορικά στο χώρο της επίσημης Εκκλησίας έναντι των αληθινά Ορθοδόξων.
Από τότε υπήρχαν και υπάρχουν στο κίνημα των παλαιοημερολογιτών δύο βασικές μερίδες σκέψης, οι ακραίοι που ανταπέδωσαν τά ίδια στους καινοτόμους και οι μετριοπαθείς που θεωρούσαν και θεωρούν την Εκκλησία της Ελλάδος ως Μητέρα Εκκλησία δεν έχουν όμως κοινωνία με την επίσημη Εκκλησία, όπως και εσείς, για λόγους δογματικούς και Κανονικούς, δεν προβαίνουν όμως στην πλήρη αποκήρυξή της, έως ότου πέσει η επίσημη Εκκλησία στην πλήρη αποστασία και προδοσία της Πίστεως ή άλλως μετανοήσει, οπότε τα πράγματα θα μπορούσαν να ιαθούν άμεσα. Οι δύο αυτές γραμμές σκέψης δεν ανήκουν, όπως πολλοί πιστεύουν, στον Χρυσόστομο Καβουρίδη και τον Ματθαίο αντίστοιχα, αλλά προϋπήρχαν αυτών σαν φρόνημα ένθεν και ένθεν και διατυπώθηκαν επίσημα από τους ανωτέρω ηγέτες των δύο κατ αρχάς μερίδων. Ο Χρυσόστομος Καβουρίδης το 1950 έκανε το ιστορικό σφάλμα να υπογράψει την γνωστή εγκύκλιο που ποτέ δεν πίστεψε, ούτε και όταν την υπέγραφε, πιεζόμενος από τους ακραίους και τις Εκκλησιαστικές ανάγκες της στιγμής, χάνοντας τότε το κίνημα, για τον λόγο αυτό, τα αξιολογότερα πνευματικά στελέχη του ανάμεσα σε αυτά και τον πρώην Γεροντά μου που προανέφερα. Δεν επιθυμώ να κρίνω για αυτή την δύσκολη στιγμή τον Χρυσόστομο Καβουρίδη που με τη ζωή του απέδειξε ότι τελικά πίστευε στο αγώνα των παλαιοημερολογιτών, τον σέβομαι και τον τιμώ ως τον Αρχιερέα που τόλμησε να θυσιασθεί για την Εκκλησία , ενώ σήμερα δεν βλέπουμε ανάλογο παράδειγμα. Ο Κύριος γνωρίζει την ψυχή του στα χέρια Του Οποίου ευρίσκεται, κατά την γνώμη μου δεδικαιωμένος.
Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν πολλά και στο χώρο του Παλαιού ημερολογίου και στον χώρο της επίσημης Εκκλησίας, αλλά οι δύο αυτές μερίδες σκέψης στο παλαιό ημερολόγιο, άλλωτε συγκεκαλλυμένα και άλλωτε φανερα εξακολούθησαν να υπάρχουν. Μη μένετε στις επίσημες αποφάσεις Συνόδων του Παλαιού με ακραία γραμμή , ακόμη και σε αυτούς υπάρχουν αλλού λιγότεροι και αλλού περισσότεροι κληρικοί ,μοναχοί, και λαϊκοί που πρεσβεύουν την άλλη μερίδα σκέψης, απλά ακούγονται περισσότερο οι άλλοι, διότι κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει ακόμη και Αρχιερατική Συνοδική έκφραση που πρεσβεύει την ορθή Αποτείχιση και ένσταση που δεν είναι ορθό να την αγνοούμε ή να την παραθεωρούμε βάζοντάς την σε ίση μοίρα με όσους επιθυμούν να τραβούν άλλες ατραπούς. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το φαινόμενο της ύπαρξης τόσων παρατάξεων και Συνόδων στο παλαιό ημερολόγιο είναι όχι μόνο απαράδεκτο αλλά και πνευματικό σκάνδαλο κατά την γνώμη μου ίσης βαρύτητας με τον Οικουμενισμό, ή μάλλον κατά τι μικρότερης. Μακάρι να υπήρχε μόνο μία Σύνοδος και αυτή προσωρινού χαρακτήρα, έως ότου δούμε τί θα γίνει τελικά με την επίσημη Εκκλησία. Μακάρι αυτή η Σύνοδος να είχε γίνει από τιτουλάριους αποκλειστικά Αρχιερείς, για τις ποιμαντικές ανάγκες του αγώνα, έχοντας ως Πρώτο ένα Επίσκοπο ,κατόπιν εκλογής, όχι αντίγραφο της επίσημης Συνόδου και το όνομα αυτής της μερίδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να ήταν Ακαινοτόμητο πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μακάρι αυτή η Σύνοδος να συγκέντρωνε προσωρινά όλους τους ευσεβείς που πονούν για την Εκκλησία μας και αν το απαιτούσαν στο μέλλον οι καιροί αυτή η Σύνοδος θα εξέφραζε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος ή θα υποτασσόταν σε μία αληθινά Ορθόδοξη Σύνοδο εάν ο Θεός με θαύμα μας την χάριζε. Δεν ομιλώ για μία Σύνοδο θεσμό αλλά αγώνος και πιστεύω ότι σε μία τέτοια λύση πρέπει να προσβλέπουμε και εσείς και όσοι από εμάς βλέπουμε με ψυχραιμία τα πράγματα.
 Όσον αφορά την Κανονικότητα ή μη των ήδη υπαρχόντων Αρχιερέων στο Πάτριο ημερολόγιο, που μάλλον εσείς αμφισβειτείτε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι η συντρηπτική πλειοψηφία αυτών, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτούς που εμφορούνται από ορθή Εκκλησιολογική σκέψη, είναι γνωστό ότι όλοι αυτοί έχουν Αρχιερατική καταγωγή από τις υπερόριες χειροτονίες των Ρώσων της διασποράς, οι οποίες και αν ακόμη δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο και όντως δεν έγιναν, αποκαταστάθηκαν κατόπιν από τον Μητροπολίτη Άγιο Φιλάρετο και την Σύνοδό του, οι οποίοι Αρχιερείς Ρώσοι όταν έκαναν την αποκατάσταση των όποιων αντικανονικοτήτων είχαν συνείδηση ότι εγκρίνουν υπερόριες χειροτονίες για λόγους Πίστεως, γεγονός όχι άγνωστο στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ζητούμενο στις ημέρες μας δεν είναι η δημιουργία μιάς ακόμη ομάδας ή παρατάξεως από εσάς που και αυτή θα πιστεύει ότι έχει το άσφαλτο, αλλά η ίαση των ήδη υπαρχόντων πληγών της Εκκλησίας μας και σε αυτό μπορούν να συνδράμουν μόνο όσοι σκέπτονται με μετριοπάθεια και ψυχραιμία και ζητούν πριν κάθε πράξη ή λόγο τους τον φωτισμό του Χριστού μας.
Ελπίζω τα όσα σας έγραψα να σας προβληματίσουν ,έστω και λίγο, δεν περιμένω οπωσδήποτε απάντηση, αν και η ευγένεια το επιβάλλει και οι Χριστιανοί πρέπει πάντα να είναι ευγενείς, περιμένω ο Χριστός μας, για Τον Οποίο όλοι αγωνιζόμαστε, να μιλήσει στην καρδιά σας και να υπακούσετε σε ότι σας πληροφορήσει διορθώνοντας όσα πρέπει να διορθώσετε για να μην αδικείτε δούλους και υπηρέτες του Κυρίου μας .
Σας εύχομαι, καλή Σταυρού προσκύνηση.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Πολυμενόπουλος Διονύσιος, Πάτρα

40 σχόλια:

 1. @...δεν προβαίνουν όμως στην πλήρη αποκήρυξή της, έως ότου πέσει η επίσημη Εκκλησία στην πλήρη αποστασία και προδοσία της Πίστεως

  Θα ήμουν ευτυχής αν με φώτιζε ο αγαπητός συντάκτης του παρόντος κειμένου, υποδεικνύοντάς μου τα γνωρίσματα της πλήρους αποστασίας και προδοσίας της Πίστεως.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξ όσων γνωρίζω από τα γραφέντα στους "Αγίους Κολλυβάδες," Ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς ευρίσκεται σε εκκλησιολογική πλάνη, διότι γράφει ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν "παράλληλοι επίσκοποι." Δηλαδή, εφόσον υπάρχουν οι αιρετικοί Ν/Ητες, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ταυτόχρονα και ορθόδοξοι!!! Συνεπώς, κατά τον π. Ευθύμιο, κακώς επήγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην Κων/πολι και λειτουργούσε στην Αγία Αναστασία, εφόσον ήδη υπήρχαν εκεί οι Αρειανοί!!! Επίσης, επί Εικονομαχίας, κακώς υπήρχαν οι Ορθόδοξοι επίσκοποι "παράλληλα" με τους Εικονομάχους!!! Η καινοτόμος αυτή θεωρία του π. Ευθυμίου σημαίνει ότι αν εγώ τώρα θέλω να χειροτονηθώ ιερεύς, θα πρέπει να πάω στον τοπικό Ν/Ητη "επίσκοπο" να με χειροτονήσει και μετά ν' αποτειχισθώ!!! Ελπίζω να μην έχω καταλάβει καλά, διότι αυτές οι "θέσεις" είναι όχι μόνο αντορθόδοξες, αλλά και ανόητες!

   Διαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11 Μαρτίου 2012 - 6:25 μ.μ.

  Αγαπητέ Κύριε με το ψευδώνυμο SILVER αν και δεν είναι ορθό να συζητούν δύο Χριστιανοί τόσο σοβαρά θέματα με ψευδώνυμο, άλλωστε τί έχετε να φοβηθείτε από εμένα, ένας αδύναμος άνθρωπος είμαι, παρόλλα αυτά επειδή έχω κατα καιρούς διαβάσει κείμενά σας που δείχνουν το αληθινό ενδιαφέρον σας θα σας απαντήσω όχι με την γνώση ενός Θεολόγου, που δεν είμαι, αλλά με την γνώμη ενός απλού πιστού που αγωνίζεται, έστω και λίγο, για την σωτηρία του. Στην Εκκλησιαστική ιστορία συνήθως όταν εμφανίζονταν Αιρέσεις αποκάλυπταν πλήρως το προσωπό τους σε σχετικά σύντομο διάστημα, το πολύ αυτή η πλήρης αποκάλυψη κρατούσε ελάχιστα χρόνια. Όσοι δε Αιρετικοί κατείχαν θέσεις Εκκλησιαστικής εξουσίας προχωρούσαν, συνήθως με την στήριξη της κοσμικής εξουσίας σε πλήρη επισημοποίηση της Αίρεσής τους κάνοντας Δόγμα την πλάνη και Αναθεματίζοντας και καθαιρόντας τους Ορθοδόξους. Οι Ορθόδοξοι βέβαια αντιδρούσαν από την πρώτη στιγμή που ακουγόταν η Αίρεση " γυμνή τη κεφαλή και από Εκκλησίας " και έσπευδαν να στηριχθούν Εκκλησιαστικά από Ορθόδοξες Συνόδους που ευρίσκοντο σε άλλες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες διακόπτωντας την κοινωνία με τους Αιρετικούς. Η καταδίκη όμως των Αιρετικών και η αποπομπή τους από το Σώμα της Εκκλησίας ερχόταν σε εύλογο χρονικό διάστημα, για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, πρώτα από μεγάλες Τοπικές Συνόδους Ορθοδόξων και κατόπιν και από Οικουμενικές. Σήμερα όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται με το ίδια μέθοδο οι Αιρετικοί Οικουμενιστές κινούνται με δολιότερο τρόπο, προχωρούν τα βήματά τους με βραδύτερο ρυθμό για να μη διακινδυνεύσουν το τελικό τους αποτέλεσμα και στόχο που σας είναι απόλυτα γνωστός.Την επισημοποίηση της Αίρεσής τους και αυτήν την κάνουν σταδιακά, πτώση- πτώση, θάνατο-θάνατο αλλά όχι τελική πράξη θανάτου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ακόμη ευρίσκονται στο δρόμο της εξελισσόμενης πτώσης τους καθόσον δεν συνεκρότησαν ούτε καν Μεγάλη Σύνοδο που θα διακηρύξει σαν επίσημη Πίστη τις πλάνες που πρεσβεύουν, ούτε ενώθηκαν κατά πλήρη τρόπο με τις Αιρετικές ψευδοεκκλησίες και εκεί το ίδιο παιγχνίδι παίζουν, παρόλλα αυτά το " γυμνή τη κεφαλή και από Εκκλησίας " έχει γίνει πολλές φορές και όχι μόνο αυτή η πτώση αλλά πολύ βαρύτερες.Παράλληλα δεν υπάρχουν σήμερα, δυστυχώς πουθενά, άλλες Ορθόδοξες τοπικές Εκκλησίες να δώσουν προσωρινή πνευματική στέγη και βοήθεια στους αληθινά Ορθοδόξους , καθόσον ο Οικουμενισμός έχει διασπαρεί παντού αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Αδελφέ η κρίσιμη στιγμή μεταξύ φωτός και απόλυτου σκότους, για τους αποστάτες, που ζητάς ουσιαστικά να μάθεις ποιά είναι, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σου απαντήσω. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα την πληροφορηθούν πρωτίστως οι αληθινά Ορθόδοξοι Επίσκοποι, όσοι και αν έχουν μείνει και με οποιοδήποτε τρόπο ο Θεός μας οικονόμησε την υπαρξή τους και οι πραγματικά και όχι φανταστικά Άγιοι που υπάρχουν στις ημέρες μας. Εμείς οι απλοί Χριστιανοί, με φόβο Θεού, με αληθινή ταπείνωση που εκφράζεται με την αναγνώριση άγνοιας των Μυστηρίων του Θεού, ας πορευόμαστε εν Ειρήνη, οικοδομόντας και μη εκπειράσσοντας τους αδελφούς μας, χωρίς βιασύνες και ακρότητες στις οποίες δεν αναπαύεται η Χάρις του Χριστού μας. Με αδελφική αγάπη ο αδελφός σου εν Χριστώ, Διονύσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @...Αγαπητέ Κύριε με το ψευδώνυμο SILVER αν και δεν είναι ορθό να συζητούν δύο Χριστιανοί τόσο σοβαρά θέματα με ψευδώνυμο, άλλωστε τί έχετε να φοβηθείτε από εμένα..

  Αγαπητέ αδελφέ Διονύσιε, όπως καλώς γνωρίζεις ο Κύριος στους δούλους Του δεν δίνει Πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού.

  Το Silver δεν είναι ψευδώνυμο, αλλά το επίθετό μου. Είμαι Ορθόδοξος Έλληνας και διαμένω μονίμως στο Μόντρεαλ του Καναδά. Αν είχες κάνει τον κόπο και έβαζες τον κέρσορα πάνω στη λέξη Σίλβερ θα σε οδηγούσε μετά το δεύτερο "κλικ" στον ιστοχώρο της Αδελφότητος "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΩΝΗ" όπου στην πρώτη σελίδα υπάρχει το αγγλικό όνομά μου με την ηλεκτονική μου διεύθυνση και την ταχυδρομική διεύθυνση της Αδελφότητος μας. Τίποτε το ανώνυμο ή το κρυπτόν.

  Νάσαι πάντα καλά, η Κυρία Θεοτόκος σκέπη μας!

  Εν Χριστώ,
  Κώστας Αργυρακόπουλος
  Μόντρεαλ-Καναδά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11 Μαρτίου 2012 - 9:49 μ.μ.

  Κύριε Αργυρακόπουλε να με συγχωρείτε για αυτή μου την παρεξήγηση, άλλωστε δεν σας γνώριζα. Όσον αφορά δε την καχυποψία μου ως προς τους γράφοντες με ψευδώνυμα, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν τα μπλόκς είτε για χόμπυ, είτε για άλλους λόγους πέραν από το αληθινό θρησκευτικό ενδιαφέρον χρησιμοποιώντας συνήθως ψευδώνυμα. Έλληνες της διασποράς, σαν και εσάς, ζείτε σε χώρες με καλύτερες μεν οικονομικές συνθήκες, αλλά με σαφώς δυσκολότερες πνευματικές συνθήκες, ζώντας τον Οικουμενισμό πολύ πιο έντονα από ότι εμείς και ως εκ τούτου πρέπει να απολαμβάνετε την αγάπη και το ενδιαφέρον μας. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και αντεύχομαι την ιδία ευχή, άλλωστε και οι δυό μας μία Σκέπη και καταφυγή έχουμε. Διονύσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΑΛΩΒΗΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ.
  ΩΣΤΟΣΟ, ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ, Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ 16ος ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, στην σελίδα 292-293, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ... ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΟΠΩΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ή ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΘΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ. (ΕΦΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΗΝ "ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ").

  ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο 15ος ιερός Κανόνας της Πρωτοδευτέρας (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ) Συνόδου, στην σελίδα 292, αλλα και ο 31ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ, στην σελίδα 39-40, ΕΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ.

  ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΗΜΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΧΙΣΜΑ ΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΦΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΠΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ.
  ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Μοσχοβίτη: Μόλις ξαναδιάβασα τον 16ο Κανόνα της ΑΒ και μάλιστα δύο φορές. Ο κανόνας αυτός αναφέρεται στο πρώτο μέρος του 15ου Κανόνος, ήτοι στις περιπτώσεις όπου κάποιοι αποτειχίζονται με πρόφαση κάποια προσωπικά αμαρτήματα του επισκόπου των. Ουδόλως αναφέρεται στο δεύτερο μέρος του 15ου Κανόνος, ήτοι στην περίπτωση που ο επίσκοπος κηρύσσει φανερά αίρεση. Τέτοιους "επισκόπους" ο 15ος ι. Κανών τους ονομάζει "ψευδεπισκόπους," που σημαίνει ότι οι επισκοπές αυτές ΔΕΝ έχουν στην πραγματικότητα επισκόπους! Εσείς που είδατε ότι ο 16ος Κανών λέγει ότι "ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ"; Θα το εκτιμούσα αν μου δίνατε μία τεκμηριωμένη απάντηση σ' αυτό το ερώτημα. Εγώ δεν παριστάνω τον κανονολόγο, αλλά θα με εξέπλησσε αφάνταστα αν αποδεικνύατε ότι έκαναν λάθος ο πρ. Φλωρίνης, ο π. Θεοδώρητος κ.ά.

   Διαγραφή
 6. ....
  ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ, ΔΗΘΕΝ ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΖΟΝΤΑΙ.

  ΜΟΝΟ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ... ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ, ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΙΧΕΙΑΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ... ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 100 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ.

  ΔΗΛΑΔΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

  ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΥΤΕ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΕΙΔΟΛΩΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

  ΠΗΔΑΛΙΟ ( www.kenef.phil.uoi.gr/pdf/14936/14936.pdf )

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν http://www.freevolition.gr/15.pdf .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.

  ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ...

  www.freevolition.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ρε παιδιά ας σοβαρευτούμε!

  Στηρίζεσαι αγαπητέ Διονύσιε σε μία καινοφανή εκκλησιολογία της οποίας ούτε πόθεν κρατεί η σκούφια της ούτε τίνος γέννημα είναι, ούτε τι πρεσβεύει στη βάση της! Ας σοβαρευτούμε. Είπε κάτι ο μακαριστός Πρωθιεράρχης Χρυσόστομος και το έχετε τραβήξει από τα μαλλιά και τα αυτιά μέχρι να ξεχειλώσει όσο πιο μακρύτερα γίνεται από τον άκρατο ζηλωτισμό..δηλαδή στο άλλο άκρο.

  Δηλώστε ευθαρσώς ότι "το προτιμάται χλιαρό" και αφήστε τς κουτοπονηρίστικες "Φυλικές" ψευτοταπεινώσεις ότι "δεν είμαι αρμόδιος" να κρίνω πότε θα τελεσθεί η τελεία πτώση και ότι θα την "πληροφορηθούν" οι εναπομείναντες Ορθόδοξοι επίσκοποι. Ποιοι ορθόδοξοι επίσκοποι "είχαν πληροφόρηση" το 1924 για να αποτειχισθούν και να εγείρουν το κίνημα της ευσεβείας όπως ονομάστηκε? ΚΑΝΕΙΣ. Απλοί λαϊκοί και παπάδες. Ποιοι Ορθόδοξοι Επίσκοποι στις μέρες "πληροφορήθηκαν" - ευαισθητοποιήθηκαν για τα σημερινά τεκταινόμενα? ΚΑΝΕΙΣ! Πάλι ορισμένοι πιστοί και μερικοί ιερείς νεοημερολογίτες που αποτειχίζονται και...απλά ΟΥΦΦΦ απαλλάσσονται από τον Συνοδικό έλεγχο μένοντας αδέσποτοι και ανεξέλεγκτοι..

  Σε τρία σημεία θα σταθώ και τίποτα άλλο γιατί πραγματικά δεν υποφέρονται πλέον τα "αναμασήματα" μιας παρωχημένης και με συγκεκριμένη χρονολογία (1984) και σκοπό (υποστήριξη σχίσματος) ιδεοληψίας-εκκλησιολογίας στην οποία ο ρόλος των αγίων πατέρων είναι απλά αυτός της μαριονέτας.

  "Οι Ορθόδοξοι βέβαια αντιδρούσαν από την πρώτη στιγμή που ακουγόταν η Αίρεση " γυμνή τη κεφαλή και από Εκκλησίας " και έσπευδαν να στηριχθούν Εκκλησιαστικά από Ορθόδοξες Συνόδους που ευρίσκοντο σε άλλες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες διακόπτωντας την κοινωνία με τους Αιρετικούς."

  "Μακάρι να υπήρχε μόνο μία Σύνοδος και αυτή προσωρινού χαρακτήρα, έως ότου δούμε τί θα γίνει τελικά με την επίσημη Εκκλησία. Μακάρι αυτή η Σύνοδος να είχε γίνει από τιτουλάριους αποκλειστικά Αρχιερείς, για τις ποιμαντικές ανάγκες του αγώνα, έχοντας ως Πρώτο ένα Επίσκοπο ,κατόπιν εκλογής, όχι αντίγραφο της επίσημης Συνόδου και το όνομα αυτής της μερίδος της Εκκλησίας της Ελλάδος"

  "Παράλληλα δεν υπάρχουν σήμερα, δυστυχώς πουθενά, άλλες Ορθόδοξες τοπικές Εκκλησίες να δώσουν προσωρινή πνευματική στέγη και βοήθεια στους αληθινά Ορθοδόξους".


  Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος που επικαλείσαι παραπάνω ήταν άλλης τοπικής Εκκλησίας ή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως κληρικός? Ασφαλώς όχι. παρ'αυτά δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη Αρειανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως διότι ΠΙΣΤΕΥΕ ότι ο ίδιος ήταν ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ. Άρα μήπως έσφαλε και αυτός και όσοι Ορθόδοξοι ανα την ιστορία της Εκκλησίας σύστηναν ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ (το επαναλαμβάνω) συνόδους άσχετα με το αν τους θρόνους τους είχαν καταλάβει οι αιρετικοί της κάθε εποχής? Μήπως έκαναν και εκείνοι αντίγραφα? Μήπως έπρεπε να αρκεστούν σε Τιτουλάριους? Ήμαρτον τι νομικίστικα κόλπα είναι αυτά?

  Και δεν υπάρχουν σήμερα τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες να δώσουν στέγη στους "αντι-οικουμενιστές" ? Δηλαδή ΕΞΕΛΙΠΕ η Ορθόδοξος Εκκλησία??? Ααα..μήπως εννοείτε με "επίσημη" μορφή..? Μα τι "φυλικοί" νεολογισμοί είναι αυτοί?

  ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΘΕΙΤΕ από τα κυπριανίτικα κόμπλεξ περι επισήμων εκκλησιών, επίσημων και ανεπίσημων συνόδων και ψάξτε ΜΟΝΟΙ σας να βρείτε τι κάνει ένα συνοδικό σώμα να είναι έγκυρο, που εδράζεται η ορθόδοξος Εκκλησία εν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως και ΠΑΨΤΕ να αναζητάται "επίσημες"-κρατικές -οικουμενιστικές αναγωνρίσεις! Μηξν θαμπώνεστε από την «ευταξία» και «οργάνωση» των «επισήμων» Εκκλησιών. Μην παραθεωρείτε και σχετικοποιείτε τους ιερούς κανόνες ελέω "κινδυνεούσης πίστεως". Η « εκκλησιολογία της Ορθοδόξου ενστάσεως» γράφτηκε μία συγκεκριμένη εποχή για να εξυπηρετήσει ορισμένους σκοπούς. Το πείραμα απέτυχε, και συνεχίζει να αποτυγχάνει με τον πρεσβευτή της πνέει τα λοίσθια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. KYΡΙΕ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΧΑΙΡΕΤΕ. ΑΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ, ΑΠΟ ΣΕΛ. 248 ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ. ΑΝ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ12 Μαρτίου 2012 - 5:58 μ.μ.

   Κύριε Tzourtzoulo ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη με δική του πρωτοβουλία, αλλά με απόφαση Τοπικής Συνόδου Ορθοδόξων εκτός Κωνσταντινουπόλεως, γιαυτό όταν μετά απο χρόνια αγώνων επεκράτησε η Ορθοδοξία κάποιοι μικρόψυχοι της εποχής εκείνης αμφισβήτησαν την κανονικότητα της εκλογής του και ο Άγιος για να προφυλάξει την ενότητα της Εκκλησίας υποχώρησε οικοιοθελώς. Αξίζει να βρείτε και να διαβάσετε τον λόγο που εκφώνησε στην αποχώρησή του ,αληθινά θα κλάψετε για το μεγαλείο του Αγίου Γρηγορίου. Μακάρι και σήμερα να υπήρχαν κάπου στην υφήλιο, έστω μία Σύνοδος με απόλυτα κανονική ιστορία και παράλληλα Ορθόδοξο φρόνημα δεν θα είχαμε καμμία δικαιολογία ούτε εμείς ούτε κανένας που θέλει να λέγεται Ορθόδοξος, εάν δεν υπακούαμε και υποτασσόμεθα σε αυτή, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Με τις δικές μας λοιπόν δυνάμεις, αυτές τις λίγες δυνάμεις, αυτές τις καταδιηρεμένες δυνάμεις προσπαθούμε έργο ανώτερό μας για το συμφέρον όλης της Εκκλησίας ,εκτός αν πλανάσθε νομίζοντας ότι η Εκκλησία του Χριστού μας περιορίσθηκε σε μερικές εκατοντάδες ατόμων. Αδελφέ είμαστε και εγώ και εσύ και άλλοι πολλοί πολύ μικροί για ένα τέτοιο τόλμημα και αν μιλάμε είναι γιατί σιωπούν άλλοι που θα έπρεπε τώρα να ομιλούν αντί ημών. Ελπίζουμε να ανάψει η φωτιά της Πίστεως και όταν κάποια στιγμή ανάψει εμείς οι ελάχιστοι θα μπορούμε να κάτσουμε στην άκρη με την χαρά ότι όταν χρειάσθηκε να αγωνισθούμε στην εποχή μας δεν λείψαμε από τον αγώνα. Αδελφέ ο χωρός γυρίζει, ο Κύριός μας μετρά τις καρδιές, καλύτερα να αργούμε σε κάποιο συμπέρασμά μας και μάλιστα τόσο σοβαρό παρά να πλανηθούμε και να πλανήσουμε. Ο αδελφός σου ,Διονύσιος

   Διαγραφή
  2. Χθες ανήρτησα το παρακάτω σχόλιο ως απάντηση στο συγκεκριμένο σχόλιο του κ. Μοσχοβίτη. Επειδή υποπτεύομαι ότι ο λόγος που δεν απαντήθηκε ακόμη είναι ότι ήταν "κρυμμένο" πιο πάνω και δεν το είδε κανείς, παρακαλώ τον διαχειριστή του ιστολογίου να το αναρτήσει και πάλι, αλλά τώρα στο τέλος των σχολίων, για να το προσέξουν οι αναγνώστες.

   Αγαπητέ κ. Μοσχοβίτη: Μόλις ξαναδιάβασα τον 16ο Κανόνα της ΑΒ και μάλιστα δύο φορές. Ο κανόνας αυτός αναφέρεται στο πρώτο μέρος του 15ου Κανόνος, ήτοι στις περιπτώσεις όπου κάποιοι αποτειχίζονται με πρόφαση κάποια προσωπικά αμαρτήματα του επισκόπου των. Ουδόλως αναφέρεται στο δεύτερο μέρος του 15ου Κανόνος, ήτοι στην περίπτωση που ο επίσκοπος κηρύσσει φανερά αίρεση. Τέτοιους "επισκόπους" ο 15ος ι. Κανών τους ονομάζει "ψευδεπισκόπους," που σημαίνει ότι οι επισκοπές αυτές ΔΕΝ έχουν στην πραγματικότητα επισκόπους! Εσείς που είδατε ότι ο 16ος Κανών λέγει ότι "ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ"; Θα το εκτιμούσα αν μου δίνατε μία τεκμηριωμένη απάντηση σ' αυτό το ερώτημα. Εγώ δεν παριστάνω τον κανονολόγο, αλλά θα με εξέπλησσε αφάνταστα αν αποδεικνύατε ότι έκαναν λάθος ο πρ. Φλωρίνης, ο π. Θεοδώρητος κ.ά.

   Διαγραφή
 11. @...Εσείς που είδατε ότι ο 16ος Κανών λέγει ότι "ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ";

  Δεν το γράφει, αλλά είναι αυτονόητο. Ποιος θα τοποθετήσει τον δεύτερο Επίσκοπο; εγώ; εσύ; ή τα μέλη της αδελφότητός μας;
  Ασφαλώς η Σύνοδος της τοπικής Εκκλησίας, αφού ακολουθηθούν οι υπό των Ι. Κανόνων προβλεπόμενες διαδικασίες προς καθαίρεση του αιρετικού ή ατακτούντος Επισκόπου.

  Το τέλος του 16ου της Α'και Β' λεγομένης Συνόδου:
  (...Τον γαρ της εμπιστευθείσης αυτώ καταμελούντα ποίμνης, και εν ετέρω υπέρ το εξάμηνον χρονοτριβούντα τόπω, ώρισεν η αγία Σύνοδος, και της Αρχιερωσύνης, δι΄ ης ποιμαίνειν ετάχθη, παντελώς αλλότριον καθεστάναι, και εις τον αυτού της Επισκοπής τόπον έτερον αντ΄ αυτού καταλέγεσθαι.)

  Νάσαι πάντα καλά.
  Εν Χριστώ,
  Κώστας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Κώστα, ζήτησα μία τεκμηριωμένη απάντηση. Δεν μπορεί κανείς να επικαλείται ένα ιερό Κανόνα που ΔΕΝ αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, με το επιχείρημα ότι είναι δήθεν αυτονόητο! Αν κατάλαβα καλά, εσείς νομίζετε ότι μόνον η αιρετική "εκκλησία" έχει το δικαίωμα να ανεβοκατεβάζει επισκόπους, ενώ οι ορθόδοξοι επίσκοποι πρέπει να κρυφθούν, για να μην υπάρχουν "παράλληλα" με τους αιρετικούς! Ερωτώ και πάλι: Αν όντως αυτό πιστεύετε, ΠΟΥ το στηρίζετε; Κάποιος σχολιαστής πιο πάνω (υπογράφων ως tsallinia) μου υπέδειξε να διαβάσω το βιβλίο του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά για να καταλάβω τι συνέβη επί Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Δυστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος για να διαβάζω ό,τιδήποτε γράφει ο καθένας. Αλλά, αν η ερμηνεία του π. Ευθυμίου για το συγκεκριμένο αυτό ιστορικό γεγονός είναι ξεκάθαρη και ορθόδοξη, τότε πρέπει να μπορεί να διατυπωθεί σε λίγες γραμμές. Για ποιο λόγο θα πρέπει να τρέξω ν' αγοράσω και να διαβάσω ολόκληρο βιβλίο;

   Διαγραφή
 12. @.Αγαπητέ Κώστα, ζήτησα μία τεκμηριωμένη απάντηση. Δεν μπορεί κανείς να επικαλείται ένα ιερό Κανόνα που ΔΕΝ αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα, με το επιχείρημα ότι είναι δήθεν αυτονόητο! Αν κατάλαβα καλά, εσείς νομίζετε ότι μόνον η αιρετική "εκκλησία" έχει το δικαίωμα να ανεβοκατεβάζει επισκόπους, ενώ οι ορθόδοξοι επίσκοποι πρέπει να κρυφθούν, για να μην υπάρχουν "παράλληλα" με τους αιρετικούς! Ερωτώ και πάλι: Αν όντως αυτό πιστεύετε, ΠΟΥ το στηρίζετε;  Αδελφέ Δημήτριε, η Ορθόδοξος Εκκλησία, όπως καλύτερα εμού γνωρίζεις, έχει δογματική και εκκλησιολογική δομή. Με ερωτάς αν νομίζω ότι μόνον η αιρετική ¨εκκλησία¨ έχει το……. ενώ οι ορθόδοξοι επίσκοποι πρέπει να κρυφθούν..

  Σε ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η αιρετική ¨εκκλησία¨, και ποιοι οι ορθόδοξοι επίσκοποι;

  Έως τώρα γνωρίζω ότι η Εκκλησία είναι η ανά την οικουμένη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική εις την Οποία ανήκει και η τοπική Εκκλησία της Ελλάδος.

  Πιστεύω ότι όλοι οι Προκαθήμενοι των ανά την οικουμένη τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι αιρετικοί, παπάδουλοι και οικουμενιστές. Μέσα όμως σε αυτές τις τοπικές Εκκλησίες υπάρχουν Κληρικοί και λαϊκοί πιστά μέλη του Σώματος της Εκκλησίας, εκ των οποίων άλλα αποτειχίζονται και άλλα ετοιμάζονται να απελευθερώσουν την Ορθόδοξο Εκκλησία από το αιρετικό οικουμενιστικο-παπικό καρκίνωμα και την οδηγήσουν δια της αγιοπνευματικής-χαρισματικής οργανώσεως προς την διαρκή Πεντηκοστή, «ίνα εν ενί στόματι και μια καρδία» αναπέμπεται από τον πιστό Ορθόδοξο λαό ο ύμνος και η δοξολογία προς τον εν Τριάδι προσκυνητό Θεό .

  Ο Κύριος αδελφέ μου δεν θα αφήσει την Εκκλησία Του, ¨ ην περιεποιήσατο τω ιδίω αίματι¨ βορά των οικουμενιστών.

  έτι γαρ μικρόν όσον, το προσδοκώμενον ήξει και ου χρονιεί!

  Νάσαι πάντα καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου αδελφέ, Κώστα: Η "εκκλησία" του νέου εορτολογίου (ν.ε.) είναι αιρετική. Πρώτον, όπως ευθαρσώς λέγει η Εγκύκλιος του 1920, αλλά και οι ίδιοι οι οικουμενισταί γράφουν στα βιβλία τους, το ν.ε. καθιερώθη για να προωθήσει τον Οικουμενισμό, δηλαδή την κατάργηση της Ορθοδοξίας. Βλ. π.χ. το βιβλίο του Ανθίμου, Μητροπολίτου Βιζύης, Κων/πολις, 1922, σελ. 4, 51 και κυρίως σελ. 141, όπου γράφονται επί λέξει τα εξής: "ότι διά του ζητήματος του Ημερολογίου, επιτυγχανομένης της ενοποιήσεως αυτού, θέλει αναμφισβητήτως επιτελεσθή το πρώτον σπουδαίον βήμα προς επίτευξιν της μελετωμένης και υπό των πραγμάτων επιτακτικώς επιβαλλομένης Κοινωνίας των Εκκλησιών ..." Δεύτερον, το ν.ε. απετέλεσε αιτία σχίσματος, το οποίο ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι θα συνέβαινε, άρα έβλαψε το δόγμα της Μίας Εκκλησίας. Συνεπώς, το ν.ε., ενώ αυτό καθ' εαυτό δεν είναι δογματικό ζήτημα, εν τούτοις, οι δύο λόγοι που προανέφερα προσδίδουν σ' αυτό δογματικό χαρακτήρα, οπότε αποτελεί αίρεση. Και επειδή είναι αναπόσπαστο μέρος του Οικουμενισμού, είναι από τις πλέον ύπουλες αιρέσεις. Συνεπώς, και μόνον από την αποδοχή και διατήρηση του ν.ε. αν κρίνουμε, η "εκκλησία" του ν.ε. είναι αιρετική. Κατόπιν, βεβαίως, προστέθηκαν πολύ φοβερώτερα πράγματα (συμμετοχή στο Π.Σ.Ε., άρσεις αιωνοβίων αναθεμάτων ΧΩΡΙΣ τη μετάνοια των αιρετικών, συμφωνίες ενώσεως με τους παπικούς και τους μονοφυσίτες, μεταπατερική "θεολογία," δηλώσεις "ιεραρχών" κ.λπ.). Η ανοχή αυτών των γεγονότων από τους Ν/Ητας σημαίνει μόνον ένα πράγμα: ανοχή της αιρέσεως. Πολλοί δε από αυτούς (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, π. Παΐσιος Αγιορείτης, ο νυν "Πειραιώς" Σεραφείμ κ.ά.) όχι μόνον ανέχονται και ακολουθούν την αίρεση, αλλά και κατακρίνουν σφόδρα όσους αποτειχίζονται από αυτήν! Αλλά, κατά τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, αυτή η στάση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλες τις Γραφές, όλες τις Συνόδους και όλους τους Πατέρες. Αποτελεί, δηλαδή, μεταπατερική διδασκαλία, οπότε είναι και αυτό μία φοβερή αίρεση. Κατά δε την Ε' Οικ. Σύνοδο, όποιος αρνείται ν' αναθεματίσει τους αιρετικούς, είναι ο ίδιος αναθεματιστέος! Βεβαίως, δεν έχουν ακόμη κριθεί από Πανορθόδοξη Σύνοδο, οπότε εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για "απώλεια χάριτος," για "εκτός εκκλησίας" κ.λπ., αλλά μόνο να διαχωρίσουμε τις ευθύνες μας. Όχι όμως και να λέμε ότι δεν είναι αιρετικοί! Έτσι, αθωώνουμε την αίρεση και υποκείμεθα στα αναθέματα της Ε' Οικ. Συνόδου, τα οποία προανέφερα. Ώστε, λοιπόν, σ' αυτή τη σαθρή βάση στηρίζονται οι θεωρίες του π. Ευθυμίου περί της μη κανονικότητος της υπάρξεως "παραλλήλων" επισκόπων, ή μήπως λέγει τίποτε το σοβαρώτερο;

   Διαγραφή
 13. Αγαπητέ Silver, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτηση σας. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι έχει δίκιο ο κύριος Δήμητριος Χατζηνικολάου ότι ο 16ος Κανόνας δεν εξετάζει θέματα πίστεως. Και έχει ξανασυζητηθεί σε αυτό τον ιστότοπο και έχει διευκρινιστεί αυτό. Αν κάποιος έχει ενδοιασμούς δεν έχει παρά να ανοίξει το Πηδάλιο σελ 358-360 και να διαβάσει και τον κανόνα αλλά κυρίως πώς τον εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Για ζητήματα πίστεως αναφέρεται ο πασίγνωστος πλέον 15ος Κανόνας της Α΄ και Β΄ Συνόδου. Οι ιεροί κανόνες έχουν μια λογική συνέχεια. Για παράδειγμα ο 13ος ορίζει τι συμβαίνει στους πρεσβυτέρους διακόνους που ορθοδοξούντος του Επισκόπου τους διακόπτουν το μνημόσυνό του. Ο 14ος ορίζει το ίδιο αλλά στην περίπτωση που ο επίσκοπος διακόψει την κοινωνία με τον μητροπολίτη του πριν αυτός δικαστεί από σύνοδο (για άλλους λόγους πλην αιρέσεως). Το αυτονόητον αγαπητέ Silver που λες έχει να κάνει με το ότι όσα διακελεύει ο 16ος αφορούν ορθόδοξον επίσκοπον ευρισκόμενον εντός Εκκλησίας. Ο 16ος λοιπόν δεν έχει να προσφέρει κάτι στη συζήτηση. Υπάρχει ο 31ος Αποστολικός και ο 15ος ΠρωτοΔευτέρας που οριοθετούν σαφέστατα τα ζήτηματα πίστεως.

  Και κάτι άλλο αν μου επιτρέπεις. Γράφεις..
  «Έως τώρα γνωρίζω ότι η Εκκλησία είναι η ανά την οικουμένη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική εις την Οποία ανήκει και η τοπική Εκκλησία της Ελλάδος. Πιστεύω ότι όλοι οι Προκαθήμενοι των ανά την οικουμένη τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών είναι αιρετικοί, παπάδουλοι και οικουμενιστές.»

  Πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία που αναφέρεσαι από τη μια να είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως και από την άλλη οι ποιμένες της Εκκλησίας να είναι είτε αιρετικοί είτε να έχουν κοινωνία με αιρετικούς;

  Πώς είναι δυνατόν στην Εκκλησία του Χριστού να συνυπάρχουν δύο «πίστεις» μια αιρετική και μια ορθόδοξη;

  Πώς ονομάζεις αιρετικούς τους ποιμένες της «Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» όπως εσύ νομίζεις ότι ανήκουν, εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί; Βάσει της θεωρίας που αν κατάλαβα καλά αποδέχεσαι, ότι αιρετικός καθίσταται κάποιος όταν καταδικαστεί από Σύνοδο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αγαπητέ, δάσκαλε, κάθε φορά που βρίσκεσαι σε αδυναμία να απαντήσεις σε τεκμηριωμένα επιχειρήματα, που σου καταθέτουν διάφοροι αδελφοί, παρατήρησα ότι χρησιμοποιείς τις εξής δύο τακτικές.

  • Η πρώτη είναι ότι παραπέμπεις σε βιβλία και έργα των γνωστών μας εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων, τονίζοντας μάλιστα ότι όσα λες και γράφεις δεν είναι δικές σου προσωπικές απόψεις, αλλά των προαναφερομένων προσώπων.
  • Και η δεύτερη ότι καταφεύγεις σε ευχολόγια, ταπεινολογίες και προτάσεις αγαπισμού.

  Και οι δύο τακτικές σου προδίδουν αμηχανία και ένδεια θεολογικού εξοπλισμού. Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσες νά χρησιμοποιήσεις κατάλληλα τα επιχειρήματα τα οποία σου παρέχουν τα έργα των προσώπων αυτών και έτσι να προωθήσεις τον διάλογο μέσα από τη δική σου οπτική γωνία και δυναμική, επικαιροποιώντας στο σήμερα τις υπάρχουσες διαφορετικές προσεγγίσεις και προτείνοντας ταυτόχρονα και τη δική σου άποψη για το πως πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σήμερα και πως νομίζεις ότι μπορούν νά λυθούν.

  Στη δεύτερη προτιμάς να εγκαταλείψεις τη θεολογική απόδειξη και να καταφύγεις στο συναίσθημα, μιλώντας για ταπείνωση και αγάπη. Κάθε αγαπητική προτροπή όμως στερημένη της αληθείας και της δικαιοσύνης είναι μια φλύαρη αγαπολογία. Η αγάπη μεταξύ των αδελφών στο χριστιανισμό στηρίζεται και οικοδομείται πρωτίστως στην αλήθεια.

  Και για μεν τον άγιο πρωθιεράρχη μας τόν μακαριστό Χρυσόστομο Φλωρίνης δεν θα κάνουμε αναφορά σ’ αυτή την επιστολή, θα αναφερθούμε όμως στον επίσης μακαριστό π. Θεοδώρητο.

  Ο π. Θεοδώρητος όπως ασφαλώς θα γνωρίζεις δεν ήταν ποτέ κοινωνικός με τη Σύνοδο των Κυπριανιτών. Αντιθέτως μάλιστα για λίγα χρόνια αποτελούσε μέλος της Εκκλησιάς μας, επί της αρχιερατείας του πρώην αρχιεπισκόπου μας του μακαριστού Χρυσοστόμου Κιούση. Τους δε Κυπριανίτες, παρ όλη την προσωπική του συμφωνία με ένα από τά μέρη της εκκλησιολογίας τους, τους θεωρούσε σχισματικούς και καιροσκόπους όπως πολύ πειστικά τα περιγράφει στην «Προς Ανδρέα» επιστολή του.

  Ο π. Θεοδώρητος ήταν κατηρτισμένος και σπουδαίος θεολόγος και γνώριζε ότι τα σχίσματα στην εκκλησία προσβάλλουν το δόγμα της μοναδικότητας της Εκκλησίας και γι αυτό το λόγο πονούσε υπερβαλλόντως με τα διάφορα σχίσματα που ταλαιπωρούσαν την Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων.
  Η Εκκλησία σύμφωνα με το Σύμβολο της πίστεως είναι ΜΙΑ και μόνο. «Εις ΜΙΑΝ, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν». Η μοναδικότητα και η ενότητα αυτή πραγματώνεται εν τοις πράγμασι στην ενότητα της πίστεως και στην ευχαριστιακή κοινωνία. Ένωση πιστών χωρίς τη μία κοινή ορθόδοξη πίστη δεν απαρτίζει την Εκκλησία του Χριστού. Επίσης κάθε πιστός που δεν μετέχει του κοινού ποτηρίου της θείας ευχαριστίας δεν είναι σύσσωμος του σώματός της, δηλαδή, της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι πάντα ΜΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΑΓΙΑ καί ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ. Δεν φθάνει μόνο να έχουμε την ίδια πίστη, αλλά και την ποικίλη κοινωνία μεταξύ μας που κορυφώνεται στην ευχαριστιακή κοινωνία. Δηλαδή, μια κοινωνία μεταξύ των μελών της Εκκλησίας αγαπητική, μια κοινωνία στηριγμένη στο φόβο και στο σεβασμό του Θεού, στην τήρηση των Ιερών Κανόνων της, των ευαγγελικών επιταγών της και φυσικά στο αποκορύφωμα όλων αυτών την ευχαριστιακή κοινωνία.

  Οι Κυπριανίτες όμως για να θυμηθούμε λίγο την πρόσφατη ιστορία τους είναι αυτοί πού πρώτοι διέκοψαν κοινωνία με τους αδελφούς τους παλαιοημερολογίτες συνιεράρχες επικαλούμενοι λόγους πίστεως. Αυτό, δηλαδή, που αναφέρει ο κ. Νικόλαος Σαββόπουλος στο άρθρο του είναι ακριβές: « Οι κυπριανίτες είναι οι μόνοι που για λόγους εκκλησιολογικούς διέκοψαν κοινωνία με τους λοιπούς Γ.Ο.Χ»
  Πρόσεξε τώρα το μέγεθος της υποκρισίας τους.
  Εφόσον διέκοψαν κοινωνία για λόγους πίστεως, συνειδητά κηρύττουν ότι έχουν διαφορά πίστεως μαζί μας.

  Στον τελευταίο ανεπίσημο διάλογο πρότειναν να παραβλέψουμε τις διαφορές, τα δέκα σημεία, διότι είναι μικρές και μπορούμε να τις υπερβούμε και να προχωρήσουμε στην ένωση. Φαίνονται, λοιπόν, προς τους έξω ότι προσπαθούν για την ενότητα ενώ η Σύνοδός μας δήθεν την τορπίλισε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αλλά, αγαπητέ μου δάσκαλε.
  Εκείνοι δεν είναι που για λόγους πίστεως - τους εκκλησιολογικούς δηλαδή, τους οποίους αναφέρει και ο κ. Σαββόπουλος - έκοψαν την κοινωνία με τους αδελφούς τους από τούς οποίους πήραν τη χειροτονία; Απ’ ότι γνωρίζω η Σύνοδός μας δεν άλλαξε διδασκαλία, πως οι Κυπριανίτες άλλαξαν στάση; Τώρα δεν αποτελούν γι αυτούς λόγου πίστεως; Άλλαξαν οι ίδιοι εκκλησιολογία; Τί συμβαίνει, λοιπόν; Εξέλειπαν οι λόγοι πίστεως ή παραμένουν; Εάν μεν εξέλειπαν τότε σημαίνει ότι μας αναγνωρίζουν ως ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείας. Εάν όμως παραμένουν τότε τί είδους ένωση επιζητούν; Μήπως οικουμενιστικού τύπου; Δηλαδή, να ενωθούμε κι ας έχουμε διαφορές; Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν με ειλικρίνεια και εντιμότητα τις θέσεις τους, διότι μέ τις παλινωδίες τους δείχνουν ότι από μόνοι τους έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

  Εν κατακλείδι να επισημάνουμε και πάλι ότι πρόθεση της Εκκλησίας μας είναι όλα τα σχίσματα να επουλωθούν και να αγωνισθούμε όλοι μαζί εναντίον της παναιρέσεως του οικουμενισμού, αλλά απαιτείται η ενότητα των υγιών δυνάμεων της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών να είναι αληθινή. Ενότητα σε ένα φρόνημα, το ορθόδοξο κι όχι ενότητα οικουμενιστικού τύπου. Εμείς γι αυτά εγκαλούμε τους αδελφούς κυπριανίτες. Να τοποθετηθούν, λοιπόν, ξεκάθαρα και ειλικρινά.

  Στον εκκλησιαστικό θα δεις την «Προς Ανδρέα» επιστολή του π. Θεοδωρήτου προς επίρρωση των ανωτέρω λεγομένων. Εύχομαι δε η προσπάθεια σου να επιφέρει πρόοδο στον μεταξύ των Γ.Ο.Χ προσέγγιση.

  http://www.ekklisiastikos.com/2012/03/blog-post_14.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Αγαπητέ Παλαμά,
  θεωρείς ότι λόγω αμηχανίας και άγνοιας δεν αντιμετωπίζω με τον ορθό, για σένα, τρόπο τους διαφωνούντες συνομιλητές μου, αλλά είτε τους παραπέμπω στη μελέτη βιβλίων, είτε αναλώνομαι σε αγαπολογικά, και πάλι κατά τη γνώμη σου, ευχολόγια, αποφεύγοντας να παραθέσω επιχειρήματα.
  Μα αγαπητέ μου, τα άρθρα μου εμπεριέχουν τα επιχειρήματά που ψάχνεις, προς τί να αναλώνομαι σε ατέρμονους διαλόγους (παράλληλους μονόλογους θα έλεγα) όταν:
  α)οι περισσότεροι των συνομιλητών που διαφωνούν αρνούνται πεισματικά να μελετήσουν την αντίθετη άποψη, όσο κι αν τους παραθέτω τη βιβλιογραφία, αφού τα δικά μου άρθρα προφανώς αδυνατούν να τα κατανοήσουν ή και να τα δεχτούν,
  β)λείπει η στοιχειώδης ευγένεια, ενώ τα πικρόχολα σχόλια και οι ειρωνίες, αποτελούν δεσπόζοντα στοιχεία στο σχολιασμό τους, γι' αυτό και οι εκκλήσεις, για να θυμηθούμε πώς πρέπει να συζητάμε αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί.
  Το ιστολόγιο αυτό δεν θέλω να γίνει chat room για να λέει ο καθένας τον πόνο του, συμφωνώντας όμως όλοι στο αξίωμα, και μοναδικό κοινό μας δόγμα, "ου με πείσεις καν με πείσης", αλλά ένας τόπος σύναξης εκείνων των απόψεων που σκοπός τους είναι να ωφελήσουν και όχι να δημιουργήσουν εσκεμμένα εμπάθειες. Κι ενώ σωστά γράφεις "Κάθε αγαπητική προτροπή όμως στερημένη της αληθείας και της δικαιοσύνης είναι μια φλύαρη αγαπολογία", ξεχνάς ότι και η αλήθεια και η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη είναι ψευδώνυμα φώτα και ουσιαστικά δεν υφίστανται.
  Σαφώς γνωρίζω ότι ο π. Θεοδώρητος (ο οποίος σημειωτέον δεν ήταν ενταγμένος στη Σύνοδο του Αρχ.Χρυσοστόμου) δεν είχε κοινωνία με τους Ενιστάμενους του Μητρ. Κυπριανού. Πιστεύεις όμως πώς τους μισούσε; Πώς τους αποκαλούσε "κυπριανίτες" και αιρετικούς, που ο ηγέτης τους "πνέει τα λοίσθια", όπως διαβάζουμε από σημερινούς χαιρέκακους "γνησίους"; Πώς θεωρούσε τον Μητρ. Κυπριανό λιγότερο σχισματικό από τον νυν Αρχιεπ. Καλλίνικο και τους υπολοίπους "Καλλιστικούς" που μαζί προέβησαν στην "σωτήριον παρανομίαν" του 1979;
  Η επιστολή "προς Ανδρέαν" αγαπητέ Παλαμά δείχνει ένα πόνο ψυχής για την ενότητα που ελάχιστοι σήμερα δείχνουν. Ήταν ένα ξέσπασμα πίκρας για άλλο ένα σχίσμα, στην ήδη κατακερματισμένη Εκκλησία μας. Δεν αφήνει άμοιρους ευθυνών και τους υπόλοιπους επισκόπους (βλέπε και "Αγιορείτη" τ. 35 την "Γ΄ Απάντησις προς Ανδρέαν"). Και βεβαίως ο Μητρ. Κυπριανός, ως άνθρωπος και αυτός, έκανε τα λάθη του, όπως και όλοι άλλωστε κάνουμε λάθη.
  Οι επίσκοποι της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. και της Συνόδου των Ενισταμένων κάνουν, τα τελευταία χρόνια, προς τιμήν τους, έναν αγώνα να αφήσουν πίσω τους τα λάθη του παρελθόντος, συναισθανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης. Κι εγώ κι εσύ τί κάνουμε; Γινόμαστε αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια ή έχουμε επαναπαυτεί στο ότι εμείς είμαστε οι ελάχιστοι γνήσιοι σεσωσμένοι και όλοι οι άλλοι είναι σχισματικοί, αντικανονικοί και εκτός Εκκλησίας, πράγματα που ούτε οι επίσκοποι τα πιστεύουν, αλλά δυστυχώς πολλές φορές παρασύρονται από κακούς συμβούλους;
  Να συμπληρώσω επίσης κάτι που ίσως δεν παρατήρησες. Στην "προς Ανδρέαν" επιστολή (την οποία όπως δηλώνει η ομάδα του Εκκλησιαστικού, την παραθέτει "καίτοι αντίθετη προς τις εκκλησιολογικές τοποθετήσεις-αλλά αυτό μας συμφέρει να το αναρτήσουμε, για να πολεμήσουμε τους κακούς κυπριανίτες;- του μακαριστού μοναχού Θεοδώρητου -τί μοναχού ρε παιδιά; Ούτε την ιεροσύνη του αναγνωρίζετε;"), δεν διαφωνεί εκκλησιολογικά με τον Μητρ. Κυπριανό, αντιθέτως τον ελέγχει γιατί αν ήταν εκκλησιολογικοί οι λόγοι δεν προέβει νωρίτερα στον διαχωρισμό (όπως π.χ. το 1974 που μόνο ο επίσκοπος Πέτρος σωστά αντέδρασε στην "Ούτω λαλούμεν, ούτω φρονούμεν" εγκύκλιο), αλλά περίμενε να γίνει επίσκοπος (τα λάθη που λέγαμε). Ουδείς όμως αλάθητος και σήμερα δεν είναι μέρες για να ασχολούμαστε με τα λάθη του παρελθόντος, αλλά με το τί λύσεις μπορούμε να βρούμε.
  Χαίρομαι πάντως που με τα γραφόμενά σου φαίνεται να ποθείς κι εσύ την ενότητα των Ορθοδόξων του π.ε. Να διαβάσεις και τα άλλα βιβλία του π. Θεοδώρητου.
  Υγεία σου εύχομαι και κάθε αγαθό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @ Αγαπητέ μου αδελφέ, Κώστα: Η "εκκλησία" του νέου εορτολογίου (ν.ε.) είναι αιρετική. Πρώτον, όπως ευθαρσώς λέγει η Εγκύκλιος του 1920….

  Βεβαίως, δεν έχουν ακόμη κριθεί από Πανορθόδοξη Σύνοδο, οπότε εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για "απώλεια χάριτος," για "εκτός εκκλησίας" κ.λπ.,…


  Αδελφέ Δημήτριε δεν νομίζω ότι αξίζει να λέμε πάλι τα ήδη χιλιοειπωμένα.
  Αν η Εκκλησία με την Εγκύκλιο του 1920 κατέστει αιρετική, ποια ήτο η ανά την οικουμένη Εκκλησία του Χριστού το 1921;

  Και αφού η «εκκλησία» είναι αιρετική περιμένουμε… Πανορθόδοξο Σύνοδο!
  Τώρα τα πιστεύεις αυτά που γράφεις; Θα κάνουν Σύνοδο οι οικουμενιστές Προκαθήμενοι όλων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών για να καταδικάσουν τον Οικουμενισμό δηλ. να καταδικάσουν τους εαυτούς των;

  Νάσαι πάντα καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @Πώς είναι δυνατόν η Εκκλησία που αναφέρεσαι από τη μια να είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως και από την άλλη οι ποιμένες της Εκκλησίας να είναι είτε αιρετικοί είτε να έχουν κοινωνία με αιρετικούς;

  Πώς είναι δυνατόν στην Εκκλησία του Χριστού να συνυπάρχουν δύο «πίστεις» μια αιρετική και μια ορθόδοξη;


  Aδελφέ Κοσμά η απάντηση υπάρχει στην εποχή τον Μονοθελητισμού όταν τα Πατριαρχεία είχαν δεχθεί την αίρεση και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής κάνει τον αγώνα του υπέρ της Ορθοδοξίας, ακριβώς όπως τον κάνουμε και εμείς σήμερα με τους οικουμενιστές!

  Με την εν Χριστώ αγάπη,
  Κώστας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ14 Μαρτίου 2012 - 6:52 μ.μ.

  Αδελφέ Παλαμά, χαίρομαι, διότι ζητάς να σου γράφουν ξεκάθαρες κουβέντες, πιστεύω, ότι ο δάσκαλος, σου είπε αρκετές, αλλά ήθελα και εγώ να προσθέσω, με αγάπη Χριστού, άλλες δύο κουβέντες με την υποσημείωση, ότι εκφράζω αποκλειστικά τον εαυτό μου και δεν εκπροσωπώ κανένα άλλο ή άλλους. Σαν ελεύθερο άτομο έκανα τις επιλογές μου με κριτήριο μου την καλύτερη για εμένα πνευματική λύση, που θα μπορούσα να επιλέξω υπό τις παρούσες συνθήκες και δεν ζητώ να με μιμηθεί ως προς αυτές ουδείς. Πέρα όμως από τις καλύτερες δυνατές επιλογές θα υπάρχουν πάντα η ΑΡΙΣΤΗ επιλογή και αυτή θα ήταν μία αληθινά ενωμένη Ορθόδοξη παρεμβολή με ορθόδοξο φρόνημα και Καννονικότητα ως προς την υπαρξή της, γι αυτά όλα πρέπει όλοι μας να αγωνιζόμεθα. Και ερχόμεθα στην πρώτη ξεκάθαρη κουβέντα πηγαίνοντας στο λάθος της εγκυκλίου του 1950 που έγραψα σε προηγούμενο κείμενό μου. Αυτή η εγκύκλιος και η πλάνη που περιείχε ήταν η αρχή των πνευματικών μας δεινών. Χάσαμε, σαν Κίνημα, εξαιρετικούς ανθρώπους, πολλοί από τους Γέροντες που έχουν σαν παράδειγμα οι Νεοημερολογήτες, την εποχή εκείνη ήταν ζηλωτές, ήταν μαζί μας και εξ αιτίας αυτής της εγκυκλίου και της πλάνης που περιείχε έφυγαν. Δεν ήταν δειλοί, όπως είπαν τότε κάποιοι μικρόψυχοι, αλλά συντετριμένοι κατανοώντας τις συνέπειες αυτού του σφάλματος. Το κέρδος του Κινήματος, που στην ουσία ήταν κόστος, ήταν να ενταχθούν φέρνωντας ακέραια τα φρονήματά τους κληρικοί και μοναχοί, πρώην Ματθαιϊκοί, που είχαν ήδη διαφωνίες με τους πρώην αδελφούς τους σε άλλα θέματα όχι στα Εκκλησιολογικά. Από τότε ή άλλη πλευρά σκέψης σταδιακά επεκράτησε στην κληρονομιά του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου ,που πίστευε, ότι φρονούμε και εμείς σήμερα, όχι μόνο εγώ και ο δάσκαλος ,αλλά πολλοί περισσότεροι. Όσον αφορά τον Μητροπολίτη Κυπριανό, που τόσο πολύ κατηγορείτε, αν και ανθρωπίνως, λόγω της ασθενείας του, δεν μπορεί να σας δώσει την πρέπουσα απαντησή του, εγώ που τον εγνώρισα από κοντά άλλα πράγματα είδα, ούτε πονηριές, ούτε μικρότητες, εγώ είδα ένα άνθρωπο με αγάπη και αρετή που μακάρι να του έμοιαζα στο ένα εκατοστό. Την πνευματική αξία και προσφορά αυτού του ανθρώπου την εκτιμούν ήδη πολλοί και πιστεύω θα την εκτιμήσουν πολλοί περισσότεροι Ορθόδοξοι στο μέλλον. Το γιατί άργησε κάπως να εκδηλώσει την προσπάθειά του στο χώρο της Εκκλησίας δεν αποτελεί κατηγορία γι αυτόν, διότι από κληρικός του Πατρίου την ίδια περίπου Εκκλησιολογία πρέσβευε και σαν Επίσκοπος κατόπιν, από την πρώτη στιγμή παρακαλούσε τους συνεπισκόπους του να συζητήσουν και να αποβάλουν τις πλάνες περί ακύρων Μυστηρίων του Νεόυ κ.λ.π ξεκαθαρίζοντας την Εκκλησιολογία του Κινήματος που οι παρεκτροπές ορισμένων, δήθεν ακραιφνών, τόσο μας στοίχισαν. Αυτή είναι η αλήθεια αδελφέ μου και αν ο Μητροπολίτης Κυπριανός φύγει από τον κόσμο αυτό, ώστε να πάψουν να φοβούνται μερικοί ακόμη και την παρουσία του, και αν αυτούς που λέτε Κυπριανίτες διαλυθούν, όπως εύχονται και επιθυμούν μερικοί, η ιδέα της Ορθοδόξου Ενστάσεως ,πού κάποιοι απαίδευτα αποκαλούν αίρεση, θα ξεπηδήσει, ώς πνευματική φλόγα, από αλλού, γιατί είναι έργο του Θεού που υπηρέτησαν με πόνο και με δάκρυα γνήσιοι δούλοι του Κυρίου μας. Η Ορθοδοξία αδελφέ μου ,όχι σαν ιδεολογία, αλλά σαν ζωή και καρπός του Πνεύματος θα νικήσει και η Θεϊκή φλόγα θα κατακαύσει τελικά τα ξερόχορτα του Οικουμενισμού και των πλανών όλων εκείνων που έστησαν το θέλημά τους πάνω από το θέλημα Του Βασιλέως Χριστού γενόμενοι είτε αποστάτες, είτε βασιλικώτεροι του Βασιλέως. Αδελφέ σε προηγούμενο κείμενό μου έγραψα, ότι πιστεύω στην δικαίωση του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, παρά το λάθος του 1950. Ψάξε στη ζωή του, ψάξε στα κείμενά του, ψάξε στο Εκκλησιαστικό του παράδειγμα, το δικό του, όχι αυτό που λένε μερικοί, ότι δήθεν θα είχε άν ζούσε στις ημέρες μας. Εκεί θα βρείς πνευματικό θησαυρό, εκεί θα βρείς το σημείο της κατά Θεό Ένωσής μας. Με αγάπη Χριστού , Διονύσιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου αδελφέ, Κώστα, έγραψες: "Και αφού η «εκκλησία» είναι αιρετική περιμένουμε… Πανορθόδοξο Σύνοδο! Τώρα τα πιστεύεις αυτά που γράφεις; Θα κάνουν Σύνοδο οι οικουμενιστές Προκαθήμενοι όλων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών για να καταδικάσουν τον Οικουμενισμό δηλ. να καταδικάσουν τους εαυτούς των;"

   Σου απαντώ: Ασφαλώς και δεν περιμένω από τους οικουμενιστάς να κάνουν ορθόδοξη σύνοδο, αφού οι ίδιοι δεν είναι ορθόδοξοι! Αλλά, και επί Αγίου Μαξίμου του ομολογητού, αν και υπήρχαν μόνον τρεις ορθόδοξοι σ' ολόκληρη την Οικουμένη, οι οποίοι δεν ήσαν καν επίσκοποι, πώς βρέθηκαν τόσοι ορθόδοξοι επίσκοποι 19 μόλις χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου και έκαναν την ΣΤ' Οικ. Σύνοδο; Είδες, λοιπόν, ότι ο Χριστός που κυβερνά την Εκκλησία Του, δεν Την άφησε να καταποντισθεί τελείως, αλλ' επενέβη στο παρά πέντε, ανασταίνοντας Ορθοδόξους Επισκόπους "από την πέτρα"! Αν δεν πλησιάζει ακόμη το τέλος του κόσμου, πάλι έτσι πιστεύω ότι θα κάμει.

   Με ρωτάς ακόμη: Ποια ήταν η Εκκλησία το 1924; Σου απαντώ με το του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά: «Εκείνοι είναι οι της Εκκλησίας όσοι ειναι με την αλήθεια• και όσοι δεν είναι με την αλήθεια δεν είναι ούτε με την Εκκλησία του Χριστού». Δεν πρόκειται εγώ να καταρτίσω λίστες των "εντός" και των "εκτός" Εκκλησίας, ούτε για τότε ούτε για τώρα. Είναι περίεργο, ωστόσο, που θεωρείς απαραίτητη την συμμετοχή μίας τοπικής Εκκλησίας, εν προκειμένω της "Εκκλησίας της Ελλάδος," στην Εκκλησία του Χριστού. Μήπως δεν έχουν σβήσει στο παρελθόν "λυχνίες," δηλαδή τοπικές Εκκλησίες, όπως η της παλαιάς Ρώμης;

   Διαγραφή
 20. ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ... ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
  (..."ΧΡΗ ΓΑΡ ΠΡΟΤΑΙΡΟΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΚΔΙΩΚΕΣΘΑΙ, ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΝ, ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΑΓΕΣΘΑΙ, ΕΙΘ' ΟΥΤΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ, ΕΤΑΙΡΟΝ ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΣΘΑΙ.... 16ος ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, στην σελίδα 292-293) ΑΣ ΔΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ.... "Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ω Σ Ε Ξ Ε Τ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Η Ν = ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ Ή ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ" ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΡΩΤΑΕΙ ΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.... ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ;

  Ο 16ος ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, στην σελίδα 292-293, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ (ΟΤΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ) ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΚΡΙΘΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ... ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΟΠΩΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ή ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΘΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

  ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΣΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας από => ΕΔΩ http://www.kenef.phil.uoi.gr/pdf/14936/14936.pdf

  Από την επίσημη Ἱστοσελίδα http://www.kenef.phil.uoi.gr τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐρευνῶν Νεοελληνικῆς Φιλοσοφίας, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὰ πλαίσια τοῦ Τομέα Φιλοσοφίας τοῦ Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς καὶ Ψυχολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. (ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, σελίδα: 292, ο 15ος ιερός Κανόνας της Πρωτοδευτέρας ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Συνόδου και στην σελίδα 39-40, ο 31ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ τον ΞΕ΄ Αποστολικό Κανόνα στην σελίδα 78 και τον ΜΕ΄ Αποστολικό Κανόνα στην σελίδα 53, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΣΥΝΟΔΟ, σύμφωνα με τον 16ο ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ στην σελίδα 292-293).

  (Αν δεν έχετε το πρόγραμμα Adobe reader για να διαβάσετε αρχεία τύπου .pdf μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την σελίδα http://get.adobe.com/reader )

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
  (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.

  ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ...

  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΕΣ-ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ, ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ... (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ)...

  ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; ΔΕΝ ΕΙΔΩΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ Ή ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΤΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟΤΕ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ... Ή ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ "ΠΑΠΕΣ" ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΙΔΡΥΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ...
  ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΚΑΘΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ΝΕΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΔΙΑΝΟΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΠΟΤΕ, ΟΥΤΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΑΓΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ....ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΝΕΡΩΝΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΘΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΡΙΞΟΥΝ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΘΥΜΙΑΜΑ, ΛΙΒΑΝΙ, ΣΤΟΝ ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΕΡΩΝΑ. ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγαπητέ Ευστάθιε χαίρε!
  Όλα καλά και άγια αυτά που λες, αλλά στο θέμα του ημερολογίου πλανάσαι αδερφέ μου, όπως και ο σεβαστός π. Ευθύμιος. Δεν τίθεται θέμα ημερολατρείας, αλλά παράδοσης, μιας παράδοσης που άπτεται του δόγματος, της ενότητος των ορθοδόξων. Κανείς μας δεν είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι οι 13 μερες θα τον σώσουν. Το ημερολογιακό ζήτημα όμως κατά τον αείμνηστο π. Ιωάννη Ρωμανίδη είναι ζήτημα ΚΑΝΟΝΙΚΟΔΟΓΜΑΤΙΚΟ. Μην σας σκανδαλίζουν οι παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών, ούτε να τρέμετε στην ιδέα μήπως σας πούνε "παλαιοημερολογίτες". Επιστρέψτε στην προ της καινοτομίας κατάσταση (προ του 1920 εκκλησιολογικά, όπως σωστά και προς τιμήν σας πράξατε αποτειχιζόμενοι, και προ του 1924 εορτολογικά, όπως απομένει να πράξετε για να έλθετε στο Ακαινοτόμητο Πλήρωμα) και θα είστε άξιοι επαίνων.
  Με αγάπη και εκτίμηση στο πρόσωπό σου. Ευχές για καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς, ο κ. Μοσχοβίτης γράφει πολλά και άσχετα και μέσα σ' αυτά προσπαθεί να περάσει το καινοτόμο μήνυμά του, ότι δήθεν ο 16ος Κανών της ΑΒ ομιλεί και περί αιρετικών επισκόπων. Αυτό ΔΕΝ συμβαίνει, όμως, όπως ανέλυσα σε προηγούμενο μήνυμά μου, άρα ολόκληρη η επιχειρηματολογία του είναι έωλη, και επομένως δεν αξίζει ν' ασχοληθεί κανείς μ' αυτήν. Για την δε αλλαγή του εορτολογίου, που έσχισε την Εκκλησία, όπως ήταν ΒΕΒΑΙΟ ότι θα συνέβαινε, και που έγινε χάριν του Οικουμενισμού, γράφει περί "φανατικών ημερολογιατρών"!!! Αυτό δείχνει ότι αδυνατεί να καταλάβει τα ως άνω στοιχειώδη περί αυτού του θέματος. Συνεπώς, ακολουθών το "μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού," δεν θα επανέλθω, διότι το θεωρώ σπατάλη χρόνου.

   Διαγραφή
 25. ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

  ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΠΑΤΗΡ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΗ.
  Ο ΠΑΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ, ΑΝΑΡΧΟΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ, ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ, Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ... ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΚΠΟΡΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ, Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ.
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ...
  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.
  Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΧΑΡΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ...

  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ...

  ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΔΩ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΩΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...
  ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
  ΕΠΙ(ΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΟ, ΠΑΛΑΙΟ Ή ΝΕΟ...

  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. "Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ", ΑΣ ΜΗΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΧΡΟΝΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗ ΕΣΤΙ.

  ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΥΤΑΞΙΑ, ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΤΟΝΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ "Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ" Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, "ΠΑΤΗΡ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ εκ του Πατρός εκπορευόμενο", "ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΗ").

  ΟΠΩΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ, Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΓΙΑ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ....

  .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. .....
  Ο Απόστολος Παύλος
  Καινή Διαθήκη, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".

  ΠΗΓΗ: "Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ" ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ (ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ "Ο ΣΩΤΗΡ" - ΙΣΑΥΡΩΝ 42 11472 ΑΘΗΝΑΙ). ΕΡΜΗΝΕΙΑ του στίχου 8 "Αλλά να ηξεύρετε τα Εξής: Εάν ακόμη και ημείς οι απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανόν κηρύττη εις σας άλλο ευαγγέλιον, διαφορετικόν από εκείνο, που σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένος δια παντός από τον Χριστόν". (άλλο ευαγγέλιον και όχι άλλο ημερολόγιο όπως υποστηρίζουν μερικοί για να φτιάξουν δική τους εκκλησία και παγκάρι (υπάρχουν 20 παρατάξεις, υποτίθεται εκκλησίες, των διασπασμένων παλαιοημερολογιτών) και αναγάγουν σε κυρίαρχο Δογματικό και Σωτηριολογικό ζήτημα, το θέμα του παλαιού και νέου ημερολογίου... Μόνο αν βιώσουμε τον άγιο Λόγο του Αναστημένου Χριστού σώζεται η αθάνατη ψυχή μας και όχι από τα ημερολόγια, νέο ή παλαιό, καθώς δεν είναι κριτήριο σωτηρίας το ημερολόγιο και οι αληθινοί χριστιανοί δεν είναι ημερολογιολάτρες-ειδωλολάτρες.)...
  .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ....
  Ο Άγιος Ιωάννης Ο Χρυσόστομος μας διδάσκει να μην προσέχουμε στα ημερολόγια και στην παρατήρηση του χρόνου γιατί ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «μήνες και ήλιος και περίοδος ενιαυτών», και ο ουρανός συνεορτάζει μαζί μας πάντοτε αρκεί εμείς να επιτελούμε τις εορτές με καθαρή συνείδηση και τηρώντας τις εντολές του Άχρονου Θεού, τότε ακόμη και για την εορτή του Πάσχα δεν υπάρχει πρόβλημα πότε θα την εορτάσουμε (ΕΠΕ 34, 180), αρκεί, όπως διδάσκει ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων», Ε.Π.Ε.Τ.,29, 460-464", να είμαστε εντός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, ώστε να είμαστε αποτειχισμένοι, απομακρυσμένοι από την οικουμενική πανθρησκεία και τις αιρέσεις του αντίχριστου, δηλαδή, να μην έχουμε οποιαδήποτε εκκλησιαστική κοινωνία, μνημόνευση αιρετικών, δήθεν ορθόδοξων οικουμενιστών, παπικών, προτεσταντών, μονοφυσιτών, ούτε συλλείτουργο, και συμπροσευχή με άλλους αιρετικούς και αλλόπιστους.

  Προχωρῶν περαιτέρω καί διδάσκων ὁ ἅγιος Ιωάννης Χρυσόστομος διά τό ὅτι ὁ Θεός δέν θά μᾶς κρίνη διά τήν παρατήρησι τοῦ χρόνου, ἀλλά διά τίς παραβάσεις τῶν ἐντολῶν ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ὅτι γάρ οὐδείς λόγος καιρῶν τῷ Θεῷ καί παρατηρήσεως τοιαύτης, ἄκουσον αὐτοῦ δικάζοντος · Πεινῶντά με εἴδετε, φησί, καί ἐθρέψατε, διψῶντα, καί ἐποτίσατε, γυμνόν, καί περιεβάλετε · καί τοῖς ἐξ εὐωνύμων τά ἐναντία τούτοις ἐγκαλεῖ. Καί πάλιν ἄλλον ἐπεισαγαγών ἐπί μνησικακίᾳ κολάζει · Πονηρέ γάρ, φησί, δοῦλε, πᾶσαν τήν ὀφειλήν ἐκείνην ἀφῆκά σοι· οὐκ ἔδει καί σέ ἐλεῆσαι τόν σύνδουλόν σου, ὡς καί ἐγώ σε ἠλέησα; Πάλιν τάς παρθένους, ἐπειδή ἔλαιον οὐκ εἶχον ἐν ταῖς λαμπάσι, τοῦ νυμφῶνος ἀπέκλεισεν · ἕτερον, ἐπειδή ἔνδυμα γάμου οὐκ ἔχων εἰσῆλθεν, ἀλλά ρυπαρά ἠμφίεστο ἱμάτια, πορνείαν καί ἀκαθαρσίαν περιβεβλημένος · ὅτι δέ τῷ δεῖνι μηνί καί τῷ δεῖνι ἐποίησε τό πάσχα, οὐδείς ἐκολάσθη ποτέ οὐδέ ἐνεκλήθη. Καί τί λέγω περί ἡμῶν τῶν ἀπηλλαγμένων πάσης τοιαύτης ἀνάγκης, καί ἄνω πολιτευομένων ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἔνθα μῆνες, καί ἥλιος, καί σελήνη, καί ἐνιαυτῶν περίοδος οὐκ ἔστιν;» (ΕΠΕ 34, 180).

  Τά βασικά σημεῖα ἐδῶ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου εἶναι ὅτι καί δι’ αὐτήν τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα δέν ὑπάρχει πρόβλημα διά τό πότε θά τήν ἑορτάσωμε, ἀρκεῖ νά ἑορτάσωμε μαζί μέ τήν Ἐκκλησία. Τό ὅτι δέ εἰς τόν οὐρανό δέν ὑπάρχουν «μῆνες καί ἥλιος καί περίοδος ἐνιαυτῶν» δείχνει ὅτι ὁ οὐρανός συνεορτάζει μαζί μας πάντοτε, ὁσάκις ἐμεῖς ἐπιτελοῦμε μέ καθαρά συνείδησι τίς ἑορτές. Εἰς τό τέλος τῆς ὁμιλίας του ἀναφέρει ὁ ἅγιος τήν κατάκρισι τήν ὁποία ὑφίσταται κάποιος πού προξενεῖ σχίσμα ἐξ αἰτίας τοῦ χρόνου. Λέγει ἐπ’ αὐτοῦ τά ἑξῆς: «Τό μέν γάρ τῷδε ἢ τῷδε χρόνῳ νηστεῦσαι οὐκ ἔγκλημα, τό δέ σχίσαι Ἐκκλησίαν, καί φιλονείκως διατεθῆναι, καί διχοστασίας ἐμποιεῖν, καί τῆς συνόδου διηνεκῶς ἑαυτόν ἀποστερεῖν, ἀσύγγνωστον καί κατηγορίας ἄξιον, καί πολλήν ἔχει τήν τιμωρίαν» (ΕΠΕ 34, 190) [δείτε και στις σελίδες 241- 242, "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Iερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν http://www.freevolition.gr/15.pdf


  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
  (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Αν ο ορθόδοξος λαός του Θεού αποτειχιστεί απο την Οικουμενική Παναίρεση και όχι από τα ημερολόγια τότε ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ Ή ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ... ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΕΙΧΕΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΔΕΝ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ, Ο ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ... ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΟΛΑ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...

  Αν ο ορθόδοξος λαός του Θεού αποτειχιστεί από την Οικουμενική Παναίρεση και "όχι από τα ημερολόγια" τότε ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ Ή ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

  ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΗΛΟΑΦΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΟΥΝ (ΜΑΤΑΙΑ) ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΦΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ) ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ!!!

  "ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΥΛΛΑ" ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ "ΣΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ" ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΛΑΤΡΩΝ http://youtu.be/GbV0gJfT0LQ ΒΙΝΤΕΟ.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. κ. Μοσχοβίτη είστε συκοφάντης όταν γράφετε για "δεκάδες αλληλοαφορισμένες παρατάξεις". Δείξτε μας τους περίφημους αφορισμούς, που δήθεν εξαπέλυσαν οι "παρατάξεις", η μία στην άλλη, και αν υπάρχουν πουθενά εκτός από τη φαντασία σας, θα σας ζητήσουμε δημοσίως συγγνώμη. Διαβάστε και εδώ http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html για να ενημερωθείτε καλύτερα.
  Προσέξτε επίσης κ. Μοσχοβίτη μήπως κατηγορώντας τους "παλαιοημερολογίτες", γίνεται σαν ορισμένους από αυτούς, που θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους μόνους γνήσιους και σωστούς, ενώ τους άλλους πλανεμένους.
  Ο τρόμος σας να μην σας χαρακτηρίσουν "παλαιοημερολογίτες" σας κάνει αφιλάδελφους και σκληροκάρδιους, η δε εξίσωση της παναιρέσεως του Οικουμενισμού με τον ενδοπαλαιοημερολογιτικό διχασμό, σας καθιστά αναρμόδιους να μιλήσετε για τέτοια ζητήματα, για να μην πω και επικίνδυνους για την Ορθοδοξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Αναξαγόρας Παυλίδης22 Φεβρουαρίου 2013 - 11:30 μ.μ.

  Μπράβο στον δημοσιογράφο!!!Απλά τέλειος.Όλα αυτα ειναι η αποστασία και αυτό που λέει ο απ. Παύλος ,οτι θα έρθει οταν ο Χριστός φύγει απο την μέση. ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή