"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

"ΧΑΙΡΟΙΣ ΣΤΑΥΡΕ, ΤΟΥ ΠΕΣΟΝΤΟΣ ΑΔΑΜ Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΤΡΩΣΙΣ" - Κ. ΨΑΧΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου