"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ - Κ. ΨΑΧΟΥ

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Εμπρός" στις 11-12-1947)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου