"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Η Ενότητα των Αληθινών Ορθοδόξων - Διονυσίου Πολυμενόπουλου

   (Μας εστάλη για δημοσίευση)

Σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, είναι πλέον γνωστό σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τα Εκκλησιαστικά γεγονότα, ότι η Ορθοδοξία μας περνάει δύσκολες στιγμές, που είναι πιθανόν στο επόμενο χρονικό διάστημα να εξελιχθούν σε τραγικές για την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά από μία μακροχρόνια σταδιακή απομάκρυνση πολλών στον ευρύτερο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Ορθόδοξο πνεύμα στο πνευματικό φρόνημα και στην Εκκλησιαστική και ατομική πράξη. Η Αίρεση του Φιλοοικουμενισμού διάβρωσε και διαβρώνει συνεχώς τοπικές Εκκλησίες και συνειδήσεις Ποιμένων και ποιμενομένων. Αποτέλεσμα ουσιαστική παραφθορά των Δογμάτων της Πίστεώς μας, νεωτερισμοί στην Πίστη και την Λατρεία της Εκκλησίας, ενέργειες Εκκλησιαστικά αντικανονικές, διαιρέσεις , σχίσματα, φιλονικίες, ανταγωνισμοί, εισαγωγή εν πολλοίς του κοσμικού πνεύματος , ανυπακοή σε όσα οι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας άφησαν Παρακαταθήκη γραμμένη με το Αίμα των Μαρτύρων και τους υπερβάλλοντες κόπους των Γνησίων Δούλων Του Χριστού μας. Τα τελευταία μεγάλα γεγονότα η " Σύνοδος" της Κρήτης και το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό πρόβλημα άνοιξαν τα μάτια και τράβηξαν το ενδιαφέρον πολλών Πιστών, οι οποίοι στο παρελθόν θεωρούσαν ίσως υπερβολικό να ασχολούνται και να ενημερώνονται για τέτοιου είδους Εκκλησιαστικά προβλήματα. Έδειξε όμως και σε εκείνους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που παρακολουθούσαν αυτά τα θέματα, το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος που απειλεί Την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Μονάδες αντίστασης σε αυτή την πορεία υπάρχουν και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του Κόσμου, αλλά η ύπαρξη διαιρέσεων, ανταγωνισμών, διαφωνιών πολλάκις έντονων έως και αδελφομαχίας, έχουν καταστήσει αυτή την όποια αντίσταση αναποτελεσματική για την υπεράσπιση Της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η περιχαράκωση πολλών στην Εκκλησιαστική τους μόνο δικαιοδοσία ή την ομάδα που ακολουθούν εμποδίζει την Ενότητα των Αληθινών Ορθοδόξων, με αποτέλεσμα την σταδιακή πρόοδο του Φιλοοικουμενισμού και των πικρών καρπών αυτής της πορείας. Όπως ήδη παραπάνω γράψαμε οι καιροί είναι δύσκολοι κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει και αυτό το κάτι μη το ζητούμε μόνο από τους άλλους, αλλά πρώτα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και τίθεται αμέσως το ερώτημα έχουμε άραγε συνειδητοποιήσει την ανάγκη αυτής της Ενότητος των Αληθινών Ορθοδόξων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό; Εάν ναι τότε μπορούμε να βρούμε τον δρόμο του Εκκλησιαστικού μας καθήκοντος, εάν όχι ακόμη, τότε κινδυνεύουμε η αντίσταση αυτή να εκφυλισθεί σταδιακά και το καθήκον μας να αγωνισθούμε για την απελευθέρωση εκατομμυρίων Πιστών από την αιχμαλωσία του φιλοοικουμενισμού να μην φέρει αποτέλεσμα. Μεγάλη ελπίδα ένοιωσαν οι αληθινοί Ορθόδοξοι όταν τα τελευταία χρόνια είδαν να ακολουθούν την Ορθόδοξη Αποτείχιση, κληρικοί , μοναχοί και λαϊκοί και στην χώρα μας και στο εξωτερικό, αλλά η χαρά αυτή πάγωσε και οι αποτειχίσεις μειώθηκαν όταν είδαν τις διαιρέσεις και διαφωνίες να προκύπτουν και τον χωρισμό των Αποτειχισμένων σε ομάδες. Βέβαια, κατά την γνώμη μου, υπήρξε και ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το τί εννοούσε η κάθε ομάδα με την έννοια Αποτείχιση, που αντικειμενικά λειτούργησε διαιρετικά. Πολύ ωραία και με τις διαιρέσεις τι βγήκε; Απλά αποδυναμώθηκε η όλη προσπάθεια και τα Εκκλησιαστικά πράγματα χειροτέρεψαν. Τι θα μπορούσε να γίνει άραγε; Θα μπορούσε το θεμελιακό αυτό πρόβλημα να συζητηθεί ανάμεσα στις ομάδες Αποτειχισμένων καλοπροαίρετα από όλους και να λυθεί σύμφωνα με την Πατερική Συμφωνία. Αυτό που δεν έγινε τότε πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τώρα και μάλιστα με πρωτοβουλία της μεγαλύτερης ομάδος των Αποτειχισμένων, ώστε να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της μεγάλης τουλάχιστον πλειοψηφίας των Αποτειχισμένων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ορθόδοξες χώρες. Εάν συμβεί αυτό το γεγονός, τότε θα ακολουθήσουν και άλλοι Αληθινοί Ορθόδοξοι την Αποτείχιση και ίσως από την Ελλάδα ή κάποιες άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες να υπάρξουν και Αρχιερείς που θα βγουν στην Αποτείχιση. Οι Αποτειχισμένοι, εάν Θεάρεστα ενωθούν, θα γίνουν το νέο Αίμα , το δυνατό Αίμα , του κοινού Αγώνα. Εάν δε αποκτήσουν και Αρχιερείς κοντά τους ή έστω εάν δεν συμβεί αυτό ένα Συμβούλιο που θα κατευθύνει τον Αγώνα, τότε θα είναι μία υπολογίσιμη δύναμη προς πάσα κατεύθυνση. Εάν αποκτήσουν Αρχιερατική ηγεσία ή έστω μία μορφή ηγεσίας , ανάλογα με την εξέλιξη των Εκκλησιαστικών πραγμάτων και την πιθανή δυσμενή πορεία του Φιλοοικουμενισμού στην επίσημη Ορθοδοξία θα μπορούν να επιλέξουν τον μελλοντικό δρόμο της πνευματικής τους πορείας. Η ανάγκη της συγκρότησης μίας Πανορθόδοξης Συνόδου των Αληθινών Ορθοδόξων και τώρα είναι υπαρκτή, αλλά η Σύνοδος αυτή θα πρέπει να είναι σημαντικά αντιπροσωπευτική και να συμπεριλάβει το μεγαλύτερον δυνατόν των Αληθινών Ορθοδόξων, οπότε θα προκύψει μελλοντικά η ανάγκη της Ενότητος των Αληθινών Ορθοδόξων γενικότερα, είτε προέρχονται σήμερα από το Νέο Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο είτε από το Πάτριο. Το αναγκαίο αυτό πλησίασμα θα είναι εξαιρετικά καρποφόρο όταν γίνει με τρόπο συντεταγμένο με αλληλογνωριμία και συζήτηση όχι απλά κάποιων σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε γενικότερο επίπεδο με αντιπροσώπους των δύο πλευρών. Εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προετοιμασθεί κατάλληλα η μεγαλύτερη μερίδα των Αληθινών Ορθοδόξων του Πατρίου για την ενωτική αυτή πορεία εντός του Πατρίου και με τους Αποτειχισμένους, εάν βέβαια υπάρξει ανάλογη πρόθεση από την ηγεσία των Αποτειχισμένων για μία τέτοια Ενότητα. Προσωπικά δεν γνωρίζω Το Θέλημα Του Κυρίου γι αυτό το σοβαρό θέμα, ανθρωπίνως και καλοπροαίρετα ομιλώ, άλλωστε ουδείς των ανθρώπων δεν μπορεί να φθάσει η αγάπη του για Την Εκκλησία  στο ελάχιστο της αγάπης γι Αυτήν Του Χριστού μας. 

Μετά σεβασμού και της εν Χριστώ αγάπης προς όλους τους Πατέρες και εν Κυρίω Αδελφούς  
Πολυμενόπουλος Διονύσιος Πάτρα

15 σχόλια:

 1. Γράφει ο Ελάχιστος Αδελφός :

  "Νέο Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο"

  Ερώτηση :

  Ποιος προσεδωσε εκκλησιαστικοτητα στο ΝΗ?

  ΥΓ: Το πρόβλημα αγαπητέ Διονύσιε είναι ότι οι Μασωνοι Μελέτιος Μεταξακης και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος έκαναν εξαιρετική δουλειά! Παρέσυραν πολύ κόσμο, και ο κόσμος αυτός είναι ακατηχητος και έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου.

  Αν δεν υπήρχε το ΝΗ η διαδικασία αποτειχισης θα ήταν σχετικά πιο απλή και πιο αποτελεσματική.

  Δυστυχώς το ΝΗ είναι η δικλείδα ασφαλείας για την συνέχιση της πορείας του Οικουμενισμού. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό από την παρδαλη αποτειχιση ορισμένων που συλλειτουργουν με δήθεν παραδοσιακούς της κρατικής "εκκλησίας".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ17 Νοεμβρίου 2019 - 4:47 μ.μ.

   Αγαπητέ Κυριάκο, η έκφρασή μου "Νέο Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο" από καθαρά τυπικής απόψεως δεν είναι ορθή, το ορθό είναι "Νέο Ημερολόγιο", αλλά από όλο το άρθρο αυτό σε ενόχλησε τίποτε άλλο δεν έχεις να παρατηρήσεις είτε θετικό είτε αρνητικό; Μάλλον στο υστερόγραφό σου εκφράζεις μία αντίρρηση όχι για εμένα αλλά για μία μερίδα των Αποτειχισμένων που τους κατηγορείς για " παρδαλή αποτείχιση " διότι όπως γράφεις συλλειτουργούν με δήθεν παραδοσιακούς της κρατικής Εκκλησίας. Εδώ λανθάνεις αγαπητέ και λανθάνεις τραγικά γι αυτούς που αναφέρεσαι, διότι εδώ και πολύ καιρό δεν συλλειτουργούν με κανένα κληρικό που ακολουθεί την κρατούσα Εκκλησία ούτε καν τους μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση. Αυτό γνωρίζω γι αυτή την ομάδα που τυγχάνει να είναι και η μεγαλύτερη στον χώρο των Αποτειχισμένων. Αν εσύ μπορείς να αποδείξεις τους ισχυρισμούς σου ότι συμβαίνουν σήμερα τα όσα καταμαρτυρείς, τότε θα αλλάξω γνώμη περί αυτών. Βέβαια υπάρχει συνεργασία και με κληρικούς μνημονευτές αντιοικουμενιστικών φρονημάτων, αλλά όχι συλλειτουργία, άλλωστε δεν πρέπει να σου διαφεύγει, ότι η συνεργασία αυτή έχει στοχοποιήσει αρκετούς από τους κληρικούς αυτούς στην κρατούσα Εκκλησία και επίσης ότι από τους κληρικούς αυτούς υπάρχει βάσιμη ελπίδα να προέλθουν και άλλοι Αποτειχισμένοι μελλοντικά και να ενισχυθούν οι δυνάμεις του αγώνα. Αγαπητέ Κυριάκο οι Πατέρες μας στο παρελθόν ξεκίνησαν το Εκκλησιαστικό Κίνημα του Πατρίου με στόχο την Αναλαμπή Της Ορθοδοξίας και την επιστροφή στις Εκκλησιαστικές Παραδόσεις και το Ορθόδοξο Πνεύμα στη συνολική ει δυνατόν Ορθοδοξία. Η όποια περιχαράκωση μας στο χώρο μας απλά αλλάζει τον στόχο και δεν συμφωνεί με το Πνεύμα των Αγώνων Των Πατέρων διαχρονικά εναντίον των Αιρέσεων και των σοβαρών παραβάσεων του Κανονικού Δικαίου εντός Της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

   Διαγραφή
  2. "εδώ και πολύ καιρό δεν συλλειτουργούν με κανένα κληρικό που ακολουθεί την κρατούσα Εκκλησία ούτε καν τους μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση. Αυτό γνωρίζω γι αυτή την ομάδα που τυγχάνει να είναι και η μεγαλύτερη στον χώρο των Αποτειχισμένων. Αν εσύ μπορείς να αποδείξεις τους ισχυρισμούς σου ότι συμβαίνουν σήμερα τα όσα καταμαρτυρείς, τότε θα αλλάξω γνώμη περί αυτών..."

   Οι αποδείξεις που ζήτησες Διονύσιε :

   https://1.bp.blogspot.com/-DA58IM-UG74/XblPMXgqRaI/AAAAAAAAA7c/EPaDnD8WicEZkasJvWBzIWIpzFktNdq4gCLcBGAsYHQ/s1600/Capture77.PNG

   Διαγραφή
  3. Πολυμενοπουλος Διομυσιος17 Νοεμβρίου 2019 - 7:54 μ.μ.

   Αγαπητε Κυριακο ειδα το σχολιο του Πατερα Νικολαου που μου εστειλες. Πρωτο δεν βλεπω ποια ημερομηνια σταλθηκε, εαν ηταν δηλαδη στις αρχες της αποτειχισης του η προσφατα. Δευτερο η φραση αυτη μπορει να ειναι μια ενθουσιαστικη φραση. Εχεις να μου δειξεις ντοκουμεντα συλλειτουργιας; Δεν νομιζω γιατι εδω και πολλους μηνες δεν εχουν γινει. Μια μονο εγινε εδω και πολλους μηνες του π. Θεοδωρου με τον Επισκοπο κ. Λογγινο για τον οποιο υπηρχαν τοτε μεγαλες προσδοκιες. Αυτη η ενεργεια δεν ειναι πρωτοφανης, αλλωστε και οι Πατερες μας τα πρωτα χρονια του αγωνα συλλειτουργουσαν στα Ιεροσολυμα και την Αλεξανδρεια καθως ειχαν ελπιδα την βοηθεια των δυο Πατριαρχειων για το Εκκλησιαστικο θεμα του Πατριου

   Διαγραφή
  4. Διονύσιε σχετικά με τα παραπάνω που έγραψες :

   Η ανάρτηση έγινε πριν από 19 ημέρες (δες κάτω - κάτω τα σχόλια) :

   https://katanixi.gr/2019/10/29/%cf%80-%ce%ac%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84/

   Για ντοκουμέντα (δεν καταλαβαίνω τι εννοείς) συλλειτουργιας που ζητάς, να με συγχωρέσεις αλλά δεν συχνάζω (από το 2016) σε ναούς Νγτων επομένως δεν μπορώ να έχω κάτι διαφορετικό.

   Η ίδια τους η ομολογία είναι αρκετή. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε όλοι και πιστεύω καταλαβαίνουμε την σημασία των λέξεων...

   Οι Πατέρες τα πρώτα χρόνια είχαν ελπίδες και πολύ σωστά. Εσύ μετά από σχεδόν 100 χρόνια, ένα Κολυμπαρι, και ένα Ουκρανικό, σε ποιους ελπίζεις?

   ΥΓ: "μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία"

   Διαγραφή
  5. Πάντα υπάρχει Ελπίδα! Άλλωστε μετά από 100 χρόνια έχουν αλλάξει τόσες γενιές. Και η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος από χειροτονημένους από Μονοθελήτες συνεκλήθη. "Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ οἱ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων· ἕκαστος ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται". Όποιος μάλιστα είναι "σκληρός", να περιμένει και από τον Θεό να του φερθεί σκληρά...

   Διαγραφή
  6. Τω καιρώ εκείνω έκαναν κουμάντο οι Αυτοκράτορες (κάπου-κάπου έβγαινε και κάποιος Ορθόδοξος).

   Στις κρατικές "εκκλησίες" τώρα κουμάντο κάνουν το State Department, η CIA, η Αμερικανική Πρεσβεία κτλ κτλ κτλ

   Δεν νομίζω να πιστεύεις ότι η ΠΟΡΝΗ της Αποκάλυψης, θα γίνει φάρος της Ορθοδοξίας...

   Διαγραφή
  7. Εγώ, φίλε μου, δεν γνωρίζω το μέλλον. Αλλά πιστεύω ότι "τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν" και ότι "ὅπου βούλεται Θεὸς, νικᾶται φύσεως τάξις".

   Διαγραφή
  8. "ὅπου βούλεται Θεὸς, νικᾶται φύσεως τάξις"

   "ὅπου βούλεται Θεὸς"

   Συμφωνούμε ! Μόνο που ο Κύριος δεν αναγνωρίζει παρά φύσιν καταστάσεις. Και όταν κάνουν κουμάντο το State Department, η CIA, η Αμερικανική Πρεσβεία κτλ κτλ κτλ αυτό είναι παρά φύσιν κατάσταση.

   Διαγραφή
 2. Ανεξάρτητα από το θέμα τις ανάρτησης :

  Η σελίδα της Συνόδου έχει "πέσει", όποιος μπορεί ας ειδοποιήσει κάποιον να την σηκώσει :

  https://www.ecclesiagoc.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το μήνυμα που βγάζει η σελίδα :

  Αυτή η σελίδα δεν λειτουργεί

  Αυτήν τη στιγμή, ο κεντρικός υπολογιστής www.ecclesiagoc.gr δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το αίτημα.
  HTTP ERROR 500

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολυμενοπουλος Διονυσιος17 Νοεμβρίου 2019 - 11:43 μ.μ.

  Το τι γραφει ο π.Νικολαος Μανωλης ειναι ενα θεμα που αφορα τους αποτειχισμενους,εαν θελησουν να συμφωνησουν μεταξυ τους και να συμπορευτουν στον αγωνα. Παντως το γεγονος ειναι οτι τα συλλειτουργα που φανταζεται ο Κυριακος δεν συμβαινουν στην πραγματικοτητα. Το επομενο χρονικο διαστημα ειναι πιθανον η μεριδα αυτη των αποτειχισμενων να ξεκαθαρισει πως θα πορευτει πλεον στην αποτειχιση της και ισως το πλησιασμα της με τις αλλες ομαδες στην ουσια του θεματος της ενοιας της αποτειχισης γινει πραγματικοτητα. Τοτε θα ειναι μια μεγαλη ευκαιρια για τους αποτειχισμενους να ενωθουν παραμεριζωντας χαριν Της Εκκλησιας οτιδηποτε εχει λεχθει η γραφει εκατερωθεν. Η πιθανη ενοτητα των αποτειχισμενων ειναι κομβικο σημειο για τον κοινο αγωνα, διοτι οι αποτειχισμενοι βλεπουν τα πραγματα περισσοτερο με Πανορθοδοξο χαρακτηρα και αυτο ειναι πολυ χρησιμο για ολους μας. Εαν μαλιστα σε δευτερη χρονικη φαση πλησιασουν εμας, ενω τωρα αποφευγουν ενα τετοιο βημα, τοτε εμεις θα τους δωσουμε οτι καλο με Την Χαρι Του Θεου εχουμε και εκεινοι θα μας δωσουν οτι καλο εχουν ,ωστε μαζι, Θεου θελοντος και Ευλογουντος, να υπερασπισουμε Την Ορθοδοξη Πιστη μας. Το οραμα δεν ειναι μικρο Κυριακο θελει ομως ευρυτητα πνευματος για να το καταννοησεις. Καλο αγωνα, ας γινει το Θελημα Του Θεου μας εμεις αυτο θελουμε και τιποτα παρα πανω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διονύσιε γράφεις :

   "Παντως το γεγονος ειναι οτι τα συλλειτουργα που φανταζεται ο Κυριακος δεν συμβαινουν στην πραγματικοτητα"

   Διονύσιε, σου μετέφερα ακριβώς αυτό που έγραψε ο π.Νικόλαος Μανώλης. Επομένως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φαντάστηκα απολύτως τίποτε !

   Συλλειτουργός σημαίνει συλλειτουργός. Αν έχεις κάποια άλλη εκκλησιαστική ερμηνεία της λέξεως παρακαλώ να την αναφέρεις.

   Από την άλλη όμως παρατηρώ ότι γράφεις για :

   1) Μελλοντικά χρονικά διαστήματα που πιθανόν να συμβούν κάποια πράγματα ("Το επομενο χρονικο διαστημα ειναι πιθανον....")

   2) Μελλοντικές μεγάλες ευκαιρίες ("Τοτε θα ειναι μια μεγαλη ευκαιρια για τους αποτειχισμενους...")

   3) Για πιθανή ενότητα ("Η πιθανη ενοτητα των αποτειχισμενων...")

   4) Για μεγάλα οράματα ("Το οραμα δεν ειναι μικρο Κυριακο...")

   Επομένως με βάση τα παραπάνω πιστεύω ότι φαίνεται απολύτως ξεκάθαρα για το ποιος από του δυο μας φαντάζεται και πιθανολογεί !

   Διαγραφή
 5. Δυστυχως εχουν ειπωθει τοσες κατηγοριες, ειρωνιες, υποτιμητικες εκφρασεις, αλαζονικες γνωμες, αναμεσα στις ομαδες των αποτειχισμενων που ειναι αδυνατον να συλλειτουργησουν ποτε. Ακουσατε ποτε καμια ΣΥΓΝΩΜΗ για ολα αυτα? Οι αποτειχισμενοι κληρικοι και λαικοι ειμαστε ανθρωποι που προσεγγιζουμε την αποτειχιση εγκεφαλικα-διανοητικα.Δηλ. ο Βρθολομαιος καταπατα εκεινον τον κανονα, αρα ειναι αιρετικος, αρα δικαιολογειτε να αποτειχιστω, αρα το κανω. Δεν ψαχνουμε παραπερα να δουμε, να αντιληφθουμε, να καταλαβουμε και να συνειδητοποιησουμε τι σημαινει παρεκλιση απο την ορθοδοξη πιστη. Ασχολουμαστε μονο διανοητικα-λογικα-εγκεφαλικα με την πιστη μας και την αποτειχιση και οσον αφορα το θεμα των παθων μας δεν ασχολουμαστε καθολου και βριζομαστε-αλληλοκατηγορουμεστε-αληλλοειρωνευομαστε (και ενα σωρο αλλα) στο ονομα της υπερασπισης της ορθης πιστης. Τα ξερετε ολοι αυτα. Δεν τα γραφω για ενημερωση αλλά υπενθυμιση. Και συν τοις αλλοις έχουμε και την πλανη της γεροντολατρειας. Συνεπως ειναι πολύ περισσοτερα αυτα που μας απομακρυνουν από αυτα που μας ενωνουν για να επελθει ομοφροσυνη.
  Αυτα που γραφω δεν ισχυουν για ολους αλλα δυστυχως ισχυουν για την πλειοψηφια.

  Θανασης Βαιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τον π. Σταύρο Βάϊο:

   ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ!

   https://entoytwnika1.blogspot.com/2019/10/blog-post_301.html

   Διαγραφή