"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις: τὸ 14ο «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας» - 2018. Μεγίστη Ἐθνικὴ Ταπείνωσις

 Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, αἰσθάνεται ὑποχρεωμένη νὰ μὴν τηρήσει σιωπὴ ἔναντι τοῦ ἀντι-ευαγγελικοῦ καὶ ἀνθελληνικοῦ φαινομένου, τοῦ καλουμένου «Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας – Athens Pride», ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστοίχων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς ἀγαπητῆς μας Πατρίδας, τῆς Ἑλλάδας μας.
Τὸ εἶδος αὐτὸ τῶν «Φεστιβάλ», ὅπως καὶ τόσα ἄλλα ἐκθεμελιωτικὰ τοῦ Πατροπαραδότου Ἤθους τῶν Ἑλλήνων, ἔχει εἰσαχθεῖ ἀπὸ τὴν Δύση (1969 καὶ ἑξῆς) καὶ στὴν Ἑλλάδα μας πρωτοξεκίνησε τὸ 1980.
Ἀπὸ τὸ 2005 ὅλες οἱ ἑνώσεις καὶ σύλλογοι τῶν ποικιλόμορφων ὁμοφυλοφίλων («Λ.Ο.Α.Τ.») στὴν Ἑλλάδα ὀργανώνουν τὰ λεγόμενα «gay pride», μὲ τὴν ἀνεπιφύλακτη ὑποστήριξη τῶν πολιτικῶν Κομμάτων καὶ τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν (ἐκτὸς ἴσως ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων), ἀλλὰ καὶ τῶν Διπλωματῶν ξένων Χωρῶν.
Ἐφέτος, τὸ «Athens Pride 2018» ὑπεστήριξαν Διπλωμάτες 32 Κρατῶν, ὡς καὶ τὸ Γραφεῖο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στὴν Ἑλλάδα, συμμετέχοντας μάλιστα στὶς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας (Σάββατο, 9-6-2018, Πλατεῖα Συντάγματος – πρὸ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος), ἐνῶ τὸ κτήριο τῆς Βουλῆς φωταγωγήθηκε στὰ χρώματα τοῦ Οὐρανίου Τόξου, ὡς συμβόλου δῆθεν τοῦ «δικαιώματος στὴν διαφορετικότητα καὶ τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀτόμου», «πρὸς τιμὴν τὴς κοινότητας LGBTQI», «μὲ στόχο τὴν ἐξάλειψη κάθε μορφῆς ὁμοφοβίας, σεξισμοῦ καὶ τρανσφοβίας».
Τὶς παραμονὲς τοῦ ἐπαίσχυντου «Φεστιβάλ», ὁ Τομέας Δικαιωμάτων τοῦ κυβερνῶντος κόμματος διεκήρυξε, μὲ ἐξαιρετικὴ μάλιστα ἔμφαση, ὅτι «εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς» καὶ ὅτι εἶναι «ἐπιβεβλημένο ἕνα σχολικὸ μάθημα γιὰ τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή, τὶς διάφορες σεξουαλικότητες, καὶ τὴν ταυτότητα φύλου» καὶ ὅτι «πρέπει νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ διαρκὴς ἐπιμόρφωση» τῶν Ἐκπαιδευτικῶν «ἀπὸ φορεῖς τῆς “Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι.” κοινότητας...».
Εἶναι πλέον σαφέστατο, ὅτι ἡ Ἀποστασία κορυφώνεται, ἐφ’ ὅσον ἡ αὐθάδης καὶ δημόσια ἀνατροπὴ κάθε θείου καὶ ἀνθρώπινου νόμου λαμβάνει καθολικὴ ἰσχύ, μεταβάλλει τὶς ἠθικὲς καὶ φυσικὲς ἀρχές, ἀποδομεῖ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ καταστρέφει τὴν θεοείδειά του.
Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ «Λεῖμμα τῆς Χάριτος», καλοῦνται ὅπως πάντοτε συνέβαινε, νὰ σηκώσουν τὸ βάρος τῆς ἱστορίας: μὲ μετάνοια καὶ αὐτομεμψία, μὲ συμμετοχὴ στὰ Ἄχραντα Μυστήρια, μὲ προσευχὴ καὶ ἀγάπη πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τὸ νόημα τῆς ζωῆς, ἄς βοηθήσουμε αὐτοὺς νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ ἄφθαρτο κάλλος τοῦ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν καὶ ἄς τοὺς δείξουμε διακριτικὰ τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς ἐν μετανοίᾳ στὸν Πατρικὸ Οἶκο.
Ἐπίσης, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἄς φροντίσουμε μὲ περισσότερη προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση γιὰ τὰ παιδιά μας, τὰ ὁποῖα μεγαλώνουν σὲ ἕνα τόσο ἀρνητικὸ κοινωνικὸ περιβάλλον καὶ δέχονται βλαβεροὺς ἐπηρεασμοὺς ἄμεσα καὶ ἔμμεσα.
Καὶ τέλος, ἄς συμμετέχουμε σὲ ὁποιεσδήποτε δραστηριότητες ποικίλων φορέων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ θεσμοῦ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας καὶ ἐναντίον τῶν ὁποιωνδήποτε ἀνατρεπτικῶν, ἀντι-ευαγγελικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν ἰδεῶν καὶ κινημάτων, μὲ τὴν Ἐλπίδα μας πάντοτε στὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, τὸν Νικητὴ τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
9/22-6-2018 
† Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων

11 σχόλια:

 1. Σωστά, η σιωπή είναι καλή αλλά και όταν πρέπει η φωνή θα πρέπει να είναι δυνατή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μία ἀνέξοδος ἀνακοίνωσις πού θ' ἀναγνωσθῇ ἀπό μερικές δεκάδες ἄτομα δέν λέει σχεδόν τίποτε! Ἐάν ὑπῆρχον ἀληθινοί ἐκκλησιαστικοί ἡγέται, θά ἔπρεπε ν' ἀντιπαραταχθοῦν στό "Gay Pride," νά κάνουν διάβημα εἰς ὅλους τούς φορεῖς πού τό στηρίζουν, κυρίως σ' αὐτούς πού χρηματοδοτοῦν τήν Δαιμονικήν αὐτήν ἐκδήλωσιν, καί βεβαίως νά μηνύσουν στά Δικαστήρια τούς βλασφήμους πού, ὦ τῆς ἀναιδείας καί ἀνευλαβείας(!), ἐκρέμασαν εἰκόνες Ἁγίων εἰς τά γεννητικά των ὄργανα!!! Οἱ ὑποτονικές ἀνακοινώσεις ρίπτουν στάχτην στά μάτια τῶν πιστῶν καί μᾶλλον μειδιάματα προκαλοῦν στόν Διάβολον, καθότι αὐτός μέν ἀποτελειώνει τήν Ἁγιοτόκον Ἑλλάδα, ἐμεῖς δέν περιοζόμεθα εἰς ἀνακοινώσεις καί σχόλια στό διαδίκτυον! Μεθαύριον λήγει ἡ προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεως προσβολῆς τοῦ νόμου γιά τίς νέες ταυτότητες. Μέχρι προσφάτως (2011), ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου ἀνεκοίνωνεν ὅτι δέν θά παραλάβουμε τίς ταυτότητες μέ τό τσιπάκι, καθότι οἱ προδιαγραφές αὐτές προσβάλλουν τήν θρησκευτικήν μας συνείδησιν καί περιορίζουν τήν ἐλευθερίαν μας ὡς ἄτομα. Τώρα, ὅμως, πού οἱ ταυτότητες ἐπιβάλλονται, ἡ Σύνοδος σιωπᾶ, διότι προφανῶς τίς θεωρεῖ τεχνολογικήν πρόοδον! Ἐξ ἄλλου, ὁ ν. 4301/2014, στόν ὁποῖον ὑπήχθη, ἀπαγορεύει τήν "διασάλευσιν τῆς δημοσίας τάξεως"! Ἡ στάσις αὐτή εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς αἱρέσεως τοῦ Σεργιανισμοῦ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Αγαπητέ μου Δημήτριε, για το θέμα των ταυτοτήτων η Σύνοδος στην παραπάνω ανακοίνωσή ήταν ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ !

   Γράφουν λοιπόν οι Αρχιερείς ότι :
   "Εἶναι πλέον σαφέστατο, ὅτι ἡ Ἀποστασία κορυφώνεται"

   Η κορύφωση της Αποστασίας προϋποθέτει, την εξάπλωση του πνεύματος του αντιχρίστου ΠΑΝΤΟΥ και στο κράτος και στην τεχνολογία κτλ κτλ κτλ.

   Επομένως η Σύνοδος μας λέει ΞΕΚΑΘΑΡΑ να μην πάρουμε τη νέα τσιπαρισμένη ταυτότητα που θα έχει "τεχνολογία" διαποτισμένη από αντίχριστο πνεύμα !

   Αν κάνω λάθος συλλογισμό παρακαλώ διορθώστε με.

   Διαγραφή
 3. Το κείμενο είναι ωραιότατο! Δυστυχώς πολλοί σήμερα χαρακτηρίζουν "προδότες" και "χλιαρούς" όσους δεν τα "σπάνε" ή δεν ρίχνουν κατάρες και αναθέματα.
  Γνωρίζω, αγαπητοί αδελφοί, Δημήτριε και Κυριάκο, ότι έχετε λόγους να είστε απογοητευμένοι από την Σύνοδό μας, αλλά νομίζω ότι αυτή η πικρία σας δεν σας αφήνει να είστε αμερόληπτοι κριτές και έτσι κάθε προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους της Συνόδου είναι a priori καταδικασμένη στη συνείδησή σας...
  Εύχομαι να έχετε την ειρήνη του Χριστού στις ψυχές σας και ανάπαυση στη συνείδησή σας.
  Μετά της εν Κυρίω αγάπης,
  Νικόλαος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Αγαπητέ μου Νικόλαε,

   Δεν υπάρχει καμία μεροληψία από μέρους μας. Επειδή χρησιμοποίησες όρο στατιστικής, ο αγαπητός μας καθηγητής θα σου απαντήσει καλύτερα.

   Αλλά ας υποθέσουμε ότι είμαστε ( ο Δημήτριος και εγώ) μεροληπτικοί απέναντι στη Σύνοδο.

   Εσένα τι ακριβώς σε κάνει αμερόληπτο ?

   Διαγραφή

  2. Και μιας και αρχίσαμε να ομιλούμε με όρους στατιστικής :

   Να σημειώσω μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με άλλες παλαιότερες ανακοινώσεις :

   Βλέπεις πουθενά γραμμένη στην ανακοίνωση καμιά Αγιογραφική ή Αγιοπατερική αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα ?

   Να λοιπόν που βγαίνουν σιγά - σιγά οι ποιοτικές διάφορες !

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ Κυριάκο, εγώ απλά έκανα μία διαπίστωση. Αν δεν την δέχεσαι, δικαίωμά σου βεβαίως να έχεις και συ την δική σου γνώμη.

   Διαγραφή
  4. Ἀγαπητέ μου Νικόλαε, τό κείμενον εἶναι ὄντως ὡραιότατον, ὅπως ἀσφαλῶς εἶναι καί τά κείμενα τοῦ Σεραφείμ "Πειραιῶς," τῆς "Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους" κ.ἄ. Αὐτό πού λέγω εἶναι ὅτι ὅταν τά κείμενα δέν συνοδεύωνται ἀπό ἀνάλογες πράξεις, ἤ, ἀκόμη χειρότερον, ὅταν συνοδεύωνται ἀπό αἱρετικές διδασκαλίες καί πράξεις, τότε τά ὡραιότατα αὐτά κείμενα καταντοῦν παραπλανητικά, ἐφησυχαστικά καί ἄκρως ὑποκριτικά, ἔτσι ὥστε θά ἤτο προτιμότερον νά μήν εἶχαν ποτέ γραφῆ! Ἐδῶ ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Πατρίς, ἡ Ἠθική, ἡ Ἱστορία, ἀκόμη καί αὐτή ἡ Λογική βάλλονται πανταχόθεν, καί ἔρχεται καλπάζων ὁ Ἀντίχριστος, ἐνῷ ἡ Σϋνοδος Καλλινίκου τρέχει νά ὑπαχθῇ στόν Ἀντίχριστον καί νά κηρύξῃ νέες αἱρέσεις (Σεργιανισμόν, τό "ἀλάθητον" τῆς Συνόδου κ.ἄ.), νά καθυβρίσῃ ὅσους ἀντιτίθενται στά ἀντορθόδοξα λόγια καί ἔργα της καί νά δημιουργήσῃ νέα σχίσματα, ὅπως ἀκριβῶς προεφήτευσεν ὁ ἀείμνηστος π. Θεοδώρητος ὀλίγον μετά τήν χειροτονίαν τῶν τεσσάρων νέων ἐπισκόπων. Ἀπό ἀμύντορες τῆς Πίστεως καί τοῦ ποιμνίου των, κατήντησαν ἐκλεκτά ὄργανα τῆς ΝΤΠ. Θά ἤθελα πολύ κάποιος νά μέ διέψευδε μέ ἀτράνταχτα στοιχεῖα, τά ὁποῖα ὅμως προφανῶς δέν ὑπάρχουν. Πάντως Κάποιοι πού τό ἐπεχείρησαν τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον ἔλεγαν καταγέλαστες ἀνοησίες. Ἄλλοι πάλι μοῦ λέγουν ὅ,τι ἀκριβῶς μᾶς ἔλεγαν τόσα χρόνια οἱ Ν/Ηται, ὅτι δηλαδή πρέπει πρῶτα νά γίνῃ Σύνοδος γιά νά τούς κρίνῃ κ.λπ. Ὅπως δείχνουν τά γεγονότα, ἡ Σύνοδος τῶν "Φλωρινικῶν" ἀπετέλει ἐλπίδα καί πνευματικόν λιμάνι στήν Ἑλλάδα μέχρι τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1970. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ἁπλῶς συνέβαλε καί αὐτή στό "χάος" πού ἐπικρατεῖ στό π.ἑ., γεγονός πού ὄχι μόνον ἀποθαρρύνει τούς καλοπροαιρέτους Ν/Ητας πού σκέπτονται νά πᾶνε σ' αὐτήν, ἀλλά καί διώχνει πολλούς σάν τόν γράφοντα. Κρῖμα!

   Διαγραφή

 4. Θες να δεις αγαπητέ Νικόλαε ένα δείγμα αμεροληψίας :

  Ο +ΙΓΖ με λέει δαιμονισμένα αμετανόητο επειδή σε ορισμένα θέματα υποστήριξα τη Σύνοδο και εσύ με λες μεροληπτικό επειδή σε άλλα θέματα τους κάνω καλοπιστη κριτική !

  Και οι δύο πλευρές λοιπόν έχετε να μου προσάψετε κάτι, άρα δεν είμαι μεροληπτικός.

  Η Δεξιά του Κυρίου να ευλογεί μέχρι τελευταίας πνοής εσένα και όσους αγαπάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έγραψα ακριβώς: "νομίζω ότι αυτή η πικρία σας δεν σας αφήνει να είστε αμερόληπτοι κριτές". Δεν σε είπα "αμερόληπτο" λοιπόν, αλλά έγραψα ΝΟΜΙΖΩ (=έχω τη γνώμη, πιστεύω, χωρίς όμως να δηλώνω απόλυτη βεβαιότητα) ότι δεν είστε αντικειμενικοί λόγω της πικρίας σας.
   Πιστεύω, ότι αυτό από το να σε πει κάποιος "αμετανόητα δαιμονισμένο" έχει μεγάλη διαφορά.
   Μη με αδικείς λοιπόν.

   Υ.Γ. Η καλόπιστη κριτική είναι θεμιτή, αλλά για να γίνει δεκτή, πρέπει αυτός προς τον οποίο την κάνεις να νιώσει πρώτα ότι τον αγαπάς. Αν το πετύχεις αυτό, θα έχει όντως αποτέλεσμα η κριτική σου. Μιλώ εκ πείρας.

   Διαγραφή