"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ - π. ΝΗΦΩΝΟΣ ΑΣΤΥΦΙΔΟΥ (+1994)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου