"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΠΕΡΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Ο Άγιος Λεόντιος
τοιχογραφία του 1600


ΕΡΩΤΗΣΙΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΛΕΟΝΤΙΟΥ, P.G 86, 1896-1897)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου