"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Προς τον ιερομόναχο Ευθύμιο Τρικαμηνά


Ως γνωστόν προ καιρού προβήκαμε στην δημοσίευση της Δήλωσης περί ακύρων Μυστηρίων (σε δύο μέρη εδώ και εδώ), με σκοπό αφενός μεν να καταδείξουμε ότι το φρόνημα αυτό δεν είναι φρόνημα όλων των Παλαιοημερολογιτών, όπως αδίκως μας κατηγορούν πολλοί, αφετέρου για να αποδείξουμε την υποκρισία των κατηγόρων μας, οι οποίοι ενώ μας συκοφαντούσαν ότι απορρίπτουμε τα Μυστήριά τους και ότι αυτό το φρόνημα τάχα εμποδίζει την ενότητα μας, ουσιαστικά εκείνοι είναι αυτοί που θεωρούν άκυρα τα δικά μας Μυστήρια, βλασφημώντας έτσι το Πνεύμα το Άγιον.
Στην Δήλωση απάντησε προσφάτως ο γνωστός ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς με κείμενό του εδώ: https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/11/blog-post_23.html
Ο εν λόγω ιερομόναχος στην απάντησή του αυτήν, και ενώ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ να τοποθετηθεί περί του κύρους των Μυστηρίων των Παλαιοημερολογιτών, μεταθέτει το θέμα στο Εκκλησιολογικό Κείμενο (Ε.Κ. στο εξής) της Συνόδου των Γ.Ο.Χ., του οποίου τις σχετικές θέσεις παρουσιάζει και ερμηνεύει, με σκοπό να μας αποδείξει ως ψεύτες, παρόλο που εμείς προβήκαμε στην παραπάνω Δήλωση ως ιστολόγια και όχι τάχα ως επίσημοι εκπρόσωποι της Συνόδου των Γ.Ο.Χ. ώστε να εγκαλούμαστε για διγλωσσία. Ο π. Ευθύμιος λαμβάνει αποσπάσματα του Ε.Κ., που αναφέρονται γενικώς (§1-5 του ΣΤ΄ κεφαλαίου του Ε.Κ.) στους αιρετικούς και σχισματικούς, θεωρώντας αυθαίρετα ότι αναφέρονται ειδικώς στους Νεοημερολογίτες, ενώ κάτι τέτοιο δεν δηλώνεται ξεκάθαρα στο Εκκλησιολογικό Κείμενο (§6 του ΣΤ΄ κεφαλαίου του Ε.Κ.). Η μόνη παράγραφος στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί ο π. Ευθύμιος είναι η §10 του ιδίου κεφαλαίου, η οποία μιλάει για έναν γενικό κανόνα "εισδοχής", για την οποία όμως πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψιν και οι §11-12 τις οποίες ο ίδιος αποκρύπτει! 
Όλα τα παραπάνω βέβαια στο Ε.Κ., και με τον τρόπο που είναι διατυπωμένα  (είναι γνωστό πως υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις στους κόλπους των Γ.Ο.Χ. για το ζήτημα αυτό και μόνο διά αυτού του τρόπου -χωρίς δηλαδή να διατυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια το ζήτημα του κύρους των Μυστηρίων των επισήμων Εκκλησιών- θα μπορούσε να επιτευχθεί η ενότητα, παραπεμπομένης της τελικής αποφάνσεως στην αρμόδια Μεγάλη Σύνοδο των αληθινών Ορθοδόξων), δημιουργούν κάποια ασάφεια για το θέμα αυτό, αλλά αυτό αφορά την Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. να την λύσει και όχι εμάς ως πρόσωπα, οι οποίοι άλλωστε έχουμε εκδηλώσει ευθαρσώς και ευθέως τις εκκλησιολογικές μας θέσεις, μη φοβούμενοι να έρθουμε (και ήρθαμε) σε αντίθεση με την ακραία πτέρυγα των Γ.Ο.Χ.! 
Συνεχίζοντας την απάντησή του ο π. Ευθύμιος αναφέρεται στο απόσπασμα της επιστολής του μακαριστού πατρός Σεραφείμ Ρόουζ που απέστειλε το 1978, την οποία βάλαμε ως εισαγωγικό σημείωμα στο β΄ μέρος της Δηλώσεώς μας. Αυτήν, στην οποία αναφέρεται ο τότε αριθμός των Παλαιοημερολογιτών, ο π. Ευθύμιος την αποκαλεί (μεθ᾿ ιεράς αγανακτήσεως!) "τερατώδες ψεύδος", αφού, αποκρύπτοντας τον συντάκτη της και το έτος συγγραφής της, προσπαθεί με ...στατιστικά στοιχεία του Νομού Λαρίσης (!) να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει στην εποχή μας!
Εν ολίγοις η εν λόγω απάντηση του γνωστού ιερομονάχου αποτελεί άλλο ένα κλασσικό δείγμα γραφής του, που διακρίνεται για τους τρόπους τους οποίους δεν θα μπορούσε να μεταχειρισθεί σε έναν εκ του σύνεγγυς διάλογο, τον οποίο αποφεύγει παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις που του έγιναν (εδώ και εδώ).
Η απάντηση κλείνει με τα εξής: "οἱ μόνοι οἱ ὁποῖοι θεωροῦν καί ὄντως ἐννοοῦν ἔγκυρα κατ’ Οἰκονομίαν τά Μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ Ν.Η., εἶναι οἱ Ἀποτειχισμένοι οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται τούς ἐπιστρέφοντας ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν χωρίς νά κάνουν κάποια πρᾶξι ὡς πρός τά Μυστήρια, τά ὁποῖα ἔλαβαν ἀπό αὐτούς". Τα παραπάνω όμως δεν στέκουν διότι:
α) Ούτε οι Αποτειχισμένοι έχουν ενιαία γραμμή για το θέμα, αφού άλλοι θεωρούν έγκυρα τα Μυστήρια των Οικουμενιστών, είτε κατ' Οικονομίαν (π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς), είτε κατ' Ακρίβειαν (π. Θεόδωρος Ζήσης), ενώ άλλοι τα θεωρούν άκυρα (Μακάριος Κουτλουμουσιανός)!!! Περνούν δηλαδή και αυτοί την ίδια φάση που βίωσαν οι Παλαιοημερολογίτες.
β) Οι Αποτειχισμένοι και να ήθελαν να προβούν σε πράξη "εισδοχής" δεν μπορούν να το πράξουν, διότι δεν έχουν επισκόπους. Ο δε π. Ευθύμιος δεν αναγνωρίζει κανέναν επίσκοπο ως ορθόδοξο, αφού τους μεν Οικουμενιστές τους θεωρεί μη ορθοδόξους λόγω της αιρέσεως και της κοινωνίας με αυτήν, τους δε Παλαιοημερολογίτες τους θεωρεί ως μη ορθοδόξους λόγω τάχα "σχίσματος", ενώ με τον Ράσκας Αρτέμιο διέκοψε κάθε κοινωνία μαζί του, λόγω των χειροτονιών που έκανε. 
Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά προς τον π. Ευθύμιο την πρόταση διεξαγωγής ενός διαλόγου εκ του σύνεγγυς, ώστε να λυθεί κάθε διαστρέβλωση, παρανόηση ή μετάθεση θέματος, και ελπίζουμε να ανταποκριθεί αν ο σκοπός του βέβαια δεν είναι το "μάχεσθαι", αλλά το "προσλαβείν αδελφούς".

Ιστολόγια Κρυφό Σχολειό και Εν Τούτω Νίκα

15 σχόλια:

 1. Ὀρθῶς τονίζεται εἰς τήν παροῦσαν ἀνάρτησιν ὅτι οἱ "Φλωρινικοί" Ὀρθόδοξοι τοῦ π.ἑ. γενικῶς δέν θεωροῦν ἄκυρα τά μυστήρια τῶν Ν/Ητῶν, καθότι οἱ τελευταῖοι δέν ἔχουν ἀκόμη καταδικασθῆ ἀπό Πανορθόδοξον Σύνοδον, στήν ἁρμοδιότητα τῆς ὁποίας ἐμπίπτει αὐτό τό θέμα. Ἑπομένως, ὁ π. Εὐθύμιος, ὁ ὁποῖος βασίζεται στίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Καλλινίκου, προκειμένου νά κατηγορήσῃ τούς "ΓΟΧ" γενικῶς διά διγλωσσίαν ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος, εἶναι συκοφάντης. Ὁ ὑποφαινόμενος ἐκοινώνει μέ τήν ἐν λόγῳ Σύνοδον ἐπί 18 συναπτά ἔτη, ἀλλ' οὐδέποτε εἶχα αὐτό τό φρόνημα (τῆς αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος). Πρό ὀλίγων μηνῶν, τά ἱστολόγια "Κρυφό Σχολειό" καί "Ἐν τούτῳ Νίκα" ἀνήρτησαν ἄρθρα ἐπ' αὐτοῦ καί ὁ ὑποφαινόμενος συνεφώνησα μέ σχόλιά μου. Ποῦ εἶναι ἡ διγλωσσία, π. Εὐθύμιε; Ἐδῶ καί μερικές ἑβδομάδες, ἔχω διακόψει τήν κοινωνίαν μέ τήν ὡς ἄνω Σύνοδον καί βεβαίως δέν κοινωνῶ οὔτε μέ ἄλλες Συνόδους τοῦ π.ἑ. ἤ τοῦ ν. ἑ. Διά ποίαν "διγλωσσίαν" μέ κατηγορεῖς, π. Εὐθύμιε; Ὁ φανατισμός μέ τόν ὁποῖον ἀντιμετωπίζεις τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. σέ ὁδηγεῖ ἀπό πτῶσιν εἰς πτῶσιν! Τόν Π. Σημάτην καί τόν Ἰ. Ρίζον ἀκόμη χειρότερα! Δέν ἔχετε ἀφήσει ἀλήθειαν σχετικήν μέ τό π.ἑ. πού νά μήν τήν ἔχετε διαστρέψει! Τώρα συκοφαντεῖτε καί πρόσωπα. Νομίζω ὅτι ἕνα ὄνομα γιά τό ἱστολόγιόν σας "Πατερική Παράδοση," πού θά περιέγραφε ἀκριβέστερα τήν συμπεριφοράν σας ὅσον ἀφορᾶ τό π.ἑ. καί τούς ὀπαδούς του, θά μποροῦσε νά εἶναι "Παραποίησις τῆς Παραδόσεως"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ιστολόγιο π.π. και η ομάδα του Βρίσκονται σε κατάσταση Πανικού
  Αν δεν είχαν απώλειες προς τι οι Σπασμωδικές κινήσεις με φωτοβολίδες κρότου λάμψης προκειμένου να περιφρουρήσουν τους εναπομείναντες θιασώτες της ημερολογιακής καινοτομίας;
  …για τα σχόλια που δεν ανέβασαν ούτε συζήτηση, άσε που το παραδέχθηκαν και μόνοι τους, ότι δεν δίνουν βήμα στους ΓΟΧ …για τέτοιον πανικό λέμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ6 Νοεμβρίου 2017 - 5:21 μ.μ.

  Με το παρόν Σχόλιό μου θέλω να εκφράσω δημόσια την συμφωνία μου με την απάντηση των ιστολογίων ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ που απέστειλαν στον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, με την πρόσθετη παράκλησή μου να σταματήσει η ομάδα των Αποτειχισμένων που συντάσσεται με τον π. Ευθύμιο τις επιθέσεις τους εναντίον των δύο αυτών ιστολογίων του Πατρίου, που εκφράζουν, στις εξαιρετικά δύσκολες εποχές που ζούμε, ιδιαίτερα μετά την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, με παρησία και απόλυτη αλήθεια το υγιές φρόνημα μεγάλης Μερίδος των ΓΟΧ, κληρικών και λαϊκών. Αδελφοί είτε του Πατρίου, είτε του Νεόυ, εσχάτη ώρα εστί, ώρα αληθείας, ώρα Κρίσεως πάντων των λεγόντων ότι αγωνίζονται για την Ορθοδοξία και την Δόξα Της Εκκλησίας, από όπου και αν προέρχονται. Εάν υπάρχει μία ελπίδα στον αγώνα μας εναντίον του Οικουμενισμού και υπάρχει, διότι παρά την έλλειψη αληθινής Αρετής από μέρους μας Ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε, ας ακολουθήσουμε όχι τον δρόμο των μεγάλων λόγων έκαστος για να δείχνει μεγαλύτερος Ομολογητής από τους άλλους, αλλά δρόμο μετριοπάθειας, δρόμο αληθινού Εκκλησιαστικού Φρονήματος, δεν είμαστε πάνω από την Εκκλησία, αλλά πρέπει να είμαστε ταπεινοί υπηρέτες Της και μόνο το συμφέρον το δικό Της να βλέπουμε, είτε περπατάμε κατά την Ακρίβεια, είτε κατά την Οικονομία, για να πετύχουμε την Ενότητα, όχι εν τη Αιρέσει, όπως επιδιώκουν οι Οικουμενιστές , αλλά εν τη Ορθοδοξία, όπως κάποιες φορές έκαναν οι Πατέρες μας και Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αύτη η Πίστις Των Αποστόλων, Αύτη η Πίστις των Πατέρων , Αύτη η Πίστις Των Ορθοδόξων, Αύτη η Πίστις την Οικουμένη εστήριξεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο σεβαστός πατήρ Ευθύμιος δηλώνει ότι έλαβε «ἀντίγραφα κάποιων δημοσιεύσεων τῶν ἱστολογίων «Κρυφό Σχολειό» καί «Ἐν Τούτῳ Νίκα», ἡ ὁποία ἐπεγράφετο «Περί Ἀκύρων Μυστηρίων (Β)».»

  Όπως είναι φανερόν ο πατήρ Ευθύμιος δεν έχει λάβει την πρώτη ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ "ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ" (http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/06/blog-post_15.html) εις την οποία τα ιστολόγια Κρυφό Σχολειό και Εν Τούτω Νίκα δηλώνουν τα εξῆς:

  «Αφού ενημερώσουμε, για άλλη μια φορά, πως αυτή η άποψη ότι τα Μυστήρια των Νεοημερολογιτών είναι άκυρα, δεν αποτελεί φρόνημα κάθε Παλαιοημερολογίτη, δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε την θέση αυτή, δεχόμενοι αντιθέτως την θέση πως για το θέμα της εγκυρότητος των μυστηρίων μόνη αρμόδια να τοποθετηθεί είναι η Εκκλησία συνοδικά τότε που θα καταδικασθεί ο Οικουμενισμός και οι οικουμενιστές.»

  Και παρακάτω:

  «Εμείς ως ιστολόγια δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε την θέση περί "ακύρων Μυστηρίων", όπως παραπάνω αναφέραμε…»

  Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να ενημερωθεῖ ο πατήρ Ευθύμιος για την ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ "ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ" (http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2017/06/blog-post_15.html) για να μην πλανάται επί τοῦ ζητήματος αυτοῦ.

  Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Σαββόπουλε σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κατά την γνώμη μου όμως ο π. Ευθύμιος ήταν εκείνος που έσφαλλε (και όχι αυτοί που τον ενημέρωσαν, έστω και ελλιπώς), διότι από την στιγμή που κάποιος βλέπει Β΄ μέρος και δεν ζητά το Α΄, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για να έχει το δικαίωμα να εκφράσει άποψη. Άρα η τοποθέτησή του εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να είναι αντικειμενική και τοιουτοτρόπως αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την αλήθεια, αλλά αφορμή για μια ακόμη μάχη! Νομίζω ότι αυτό είναι φανερό σε όλους τους εχέφρονες πλέον και είθε να βγω ψεύτης.
   Με την ευκαιρία σας συγχαίρω για τον αγώνα σας, την μετριοπάθειά σας και το ενωτικό πατερικό φρόνημά σας. Ο αγώνας έχει ανάγκη από πρόσωπα σαν το δικό σας.
   Με αγάπη Χριστού και εκτίμηση
   Ν.Μ.

   Διαγραφή
 5. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ7 Νοεμβρίου 2017 - 10:29 π.μ.

  Πατέρα Ευθύμιε πέραν όλων των άλλων θα ήθελα να με πληροφορήσετε εάν ή όχι συμφωνείτε με την τακτική του συνεργάτου Σας κ. Σημάτη και του ιστολογίου του Π.Π. να μην δημοσιεύει τα επώνυμα σχόλια πολλών εξ ημών, παρόλο ότι δεν περιέχουν ούτε ύβρεις, ούτε μειωτικούς χαρακτηρισμούς για κανένα. Έφθασε μάλιστα να κόβει σχόλια και του Κυρίου Σαββόπουλου ενός ανθρώπου σεβαστού από όλο το Αντιοικουμενιστικό στρατόπεδο, από ότι με πληροφόρησε ο ίδιος ο παθών τηλεφωνικά. Σεις Πατέρα Ευθύμιε έχετε στο παρελθόν δημόσια δηλώσει ότι σας εκφράζει το ιστολόιο Π.Π. , σε αυτά όμως που κάνει το ιστολόγιο συμφωνείτε ή όχι; Γιατί εάν συμφωνείτε και Σεις, τότε προς τί να ψάχνουμε τον λόγο της μη συννενόησης ή του μη διαλόγου των Αντιοικουμενιστών; Τέτοιες πρακτικές, δηλαδή να "φιμώνουμε" την αντίθετη ή την άλλη γενικά άποψη, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάσταση κατα αρχάς και στα Σχίσματα στην Εκκλησία κατόπιν. Ελπίζω αυτοί που Σας πληροφορούν για τα όσα αναγράφονται στο διαδύκτιο να Σας πληροφορήσουν και γι αυτό το σχόλιο μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο κ. Ρίζος αποκαλύφθηκε! Δείτε εδώ πως ευθέως θεωρεί άκυρα τα Μυστήριά μας: https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/11/blog-post_30.html Πλήρης δικαίωσή μας λοιπόν που λέμε πως ψευδώς μας κατηγορούν πως παρεμποδίζουμε την ενότητα με το δήθεν φρόνημά μας περί ακύρων. Ιδού ποιοι το κάνουν! Εκτέθηκαν πλέον ανεπανόρθωτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλόν θά ἦτο νά παύσουμε ν' ἀσχολούμεθα μέ τούς κρυπτο-οικουμενιστάς τύπου Ε. Τρικαμηνᾶ, Π. Σημάτη, Ἰ. Ρίζου κ.ἄ. Εἶναι σπατάλη χρόνου (καί ἄρα ἁμαρτία) νά εὑρισκώμεθα συνεχῶς εἰς ἄκαρπον ἀντιπαράθεσιν μέ αὐτούς, ἀνατρέποντες τά ἄπειρα ψεύδη τους, τά ὁποῖα διαρκῶς φυτρώνουν ὅπως τά κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας. Εἰς τό νέον ἄρθρον του, ὁ κ. Ρίζος ἀποφαίνεται, ὡς Πανορθόδοξος Σύνοδος, ὅτι ἡ Ν/Ηκή "ἐκκλησία" εἶναι ἔνοχος διά σχίσμα καί αἵρεσιν ὄχι ἀπό τό 1924, ἀλλά ἀπό τό 1948, ὅταν κατ' οὐσίαν ἀπεδέχθη τήν βλάσφημον "θεωρίαν τῶν κλάδων." Μία διαστροφή τῆς Ἀληθείας τήν ὁποίαν κάμνουν ὅλοι αὐτοί (συμπεριλαμβανομένων καί τῶν π. Φ. Ζερβάκου, Ἐ. Θεοδωροπούλου κ.ἄ.), προκειμένου νά στηρίξουν τήν πλάνην των, εἶναι καί ἡ ἑξῆς: Γενικεύουν καί κατηγοροῦν ὁλόκληρον τό π.ἑ. γιά τίς ἀκραῖες θέσεις κάποιων Π/Ητῶν. Χάριν παραδείγματος, γράφει ὁ κ. Ρίζος εἰς τό ὡς ἄνω ἄρθρον του: "Το 1935 οι παλαιοημερολογίτες ισχυρίσθηκαν ότι έχουν νέα «Εκκλησίαν» αφού τότε απέκτησαν δικούς τους Αρχιερείς"!!! Τό ΨΕΜΜΑ αὐτό εἶναι αὐταπόδεικτον ἄν διαβάσῃ κανείς τά ἄρθρα τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος πάλιν καί πολλάκις ἔγραψε:
   «Ἡμεῖς οἱ παλαιοημερολογῖται δέν ἀποτελοῦμεν ἰδιαιτέραν καί ἀνεξάρτητον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν Ἑλλάδι, διότι οὐδεμία Ἐκκλησία μᾶς ἀνεγνώρισεν ὡς τοιαύτην, ἀλλ’ εἴμεθα ἐντός τῆς ἀνεγνωρισμένης Αὐτοκεφάλου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ὡς μία φρουρά, ἥτις φρουρεῖ τόν θεσμόν τοῦ ὀρθοδόξου Ἑορτολογίου, ὅν ἠθἐτησεν ὡς μή ὤφειλεν ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱεραρχίας καί ἡμεῖς ὡς ἀποτελοῦντες τήν φαεινήν καί ἀλύμαντον πλευράν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνεχίζομεν τήν ἱστορίαν Αὐτῆς ὑπό τήν ὀρθόδοξον ἔννοιαν» [Ἅπαντα πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (1871 -1955), Ἐκδόσεις Ἱ.Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου, Ἑλληνικοῦ Γορτυνίας, 1997, Β’ Τόμος, σελ. 24].

   Διαγραφή
  2. Μία ένσταση! Να εξαιρεθεί από τους παραπάνω ο οσιακής μνήμης Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ο οποίος έγραφε στο φυλλάδιο του "Εγερτήριον Σωτήριον Σάλπισμα" (1959):
   "Επαινώ την στάσιν και εμμονήν των παλαιοημερολογιτών εις τας Πατρικάς παραδόσεις, διότι η εισαγωγή του νέου ημερολογίου εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν έγινεν απερισκέπτως, αντικανονικώς και παρανόμως...(όμως) δε δύναμαι να αφήσω απαρατήρητον, ανεξέλεγκτον και ακατηγόρητων τον, ου κατ' επίγνωσιν, ζήλον ΕΝΙΩΝ παλαιοημερολογιτών, τον φανατισμόν, τας υπερβολάς, τας παρεκτροπάς και τας πλάνας εις τας οποίας υπέπεσαν... και άλλα πολλά τα οποία παραλείπω, διά να μη λυπήσω τους ΝΟΜΙΜΩΣ και ΜΕΤΑ ΣΥΝΕΣΕΩΣ και διακρίσεως αγωνιζομένους".

   Διαγραφή
 7. ακόμα ενα σχόλιο που δεν ανέβηκε

  « Άν υιοθετήσουν αυτή τη θέση θα πρέπει παράλληλα να μας δικαιολογήσουν επαρκώς το πώς οι τρείς Μητροπολίτες που ηγήθηκαν του παλαιοημερολογίτικου αγώνα συμμετείχαν σε μια αιρετική Σύνοδο επι 11 χρόνια η οποία καταδίκαζε, καθαιρούσε, αποσχημάτιζε, φυλάκιζε και δίωκε παλαιοημερολογίτες».

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Μετανόησαν κύριε Ρίζο διότι πίστεψαν τους Μασόνους καινοτόμους αρχιεπίσκοπο και Πατριάρχη ενώ εσείς [ όλοι ] συνεχίζετε και τους πιστεύετε.


  Εάν έπραξαν ορθόδοξα τότε γιατί οι καινοτόμοι βγήκαν άλιωτοι;;
  Γιατί ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ΟΥΡΛΙΑΖΕ στην επιθανάτιο κλίνη λέγοντας: τι έκανα, με παρέσυραν οι Μασόνοι και έσχισα την εκκλησία, θα με συγχωρήσει ο Θεός;
  Να ρωτήσετε τον π.Γεώργιο Μεταλληνό, που τα έχει παραδεχθεί δημόσια στην τηλεόραση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @SCRIPTA MANENT7 Νοεμβρίου 2017 - 2:02 μ.μ.

   Ἀκριβῶς, πάτερ μου! Κι σ' ἐμένα ξένισε πολύ αὐτή ἡ πεπλανημένη "κριτική" τοῦ Ἰ. Ρίζου. Λόγῳ τῆς ἀμετανοησίας των, τῆς ἐμμονῆς των εἰς τό σχίσμα, καί τῆς μεγάλης οἰήσεώς των, ὡς δῆθεν οἱ πρῶτοι(!!!) ἀποτειχισμένοι "ἀντι-οικουμενισταί," αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ξεχάσει ὅτι κάποιοι ἄλλοι δύνανται ὄντως ν' ἀποπτύουν τό σχίσμα καί τήν αἵρεσιν.

   Διαγραφή
 8. @δάσκαλος7 Νοεμβρίου 2017 - 3:25 μ.μ.
  Ἀγαπητέ μου Δάσκαλε, εὐχαριστῶ διά τήν παρέμβασιν. Εἶναι ὄντως ἀξιέπαινος ἡ πρᾶξις τοῦ ἀειμνήστου π. Φιλοθέου Ζερβάκου νά ξεχωρίσῃ καί νά κατακρίνῃ μόνον ΕΝΙΟΥΣ ἀκραίους. Δυστυχῶς, ὅμως, ἀπό τό γνωστότατον φυλλάδιόν του "Τό Παπικόν Ἡμερολόγιον καί αἱ Συνέπειαι Αὐτοῦ" (ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς), ὅπου ἀναφέρει λεπτομερῶς αὐτές τίς ἀκρότητες ΕΝΙΩΝ Π/Ητῶν, οἱ ἐχθροί τὴς Ὀρθοδοξίας ἐκράτησαν μόνον αὐτές τίς ἀκρότητες καί τίς ἀναπαράγουν συνεχῶς. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι, ἐφόσον αὐτοί οἱ ἀκραῖοι δέν ἐκπροσωποῦσαν παρά μόνον τόν ἑαυτόν τους, πρός τί ὁ π. Φιλόθεος ν' ἀναφερθῇ μέ τόσην λεπτομέρειαν εἰς τό ὡς ἄνω φυλλάδιόν του;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν διαβάσετε καλά όχι μόνο το φυλλάδιο αυτό, αλλά και τα άλλα κείμενα του Γέροντος Φιλοθέου, θα δείτε ότι είναι άμεμπτος απέναντί μας. Όλο το κακό το έκαναν νεότεροι "θαυμαστές" του που διακινούσαν κείμενά του κομμένα και ραμμένα, ώστε να εμφανίζεται ο Γέροντας ως πολέμιός μας. Δεξιά στην ετικέτα "ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ" θα διαβάσετε ολοκληρωμένα κείμενά του. Αντιθέτως σε νεοημερολογιτικές ιστοσελίδες που φιλοξενούνται κείμενά του κατακριτικά των ακροτήτων των Παλαιοημερολογιτών, όπως θα διαπιστώσετε, αποτελούν όλα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ! Έπεσε δηλαδή "μοντάζ"! Ιδού ένα παράδειγμα: https://www.impantokratoros.gr/5E7030DC.el.aspx Το ομολογούν βέβαια πως πρόκειται για αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα, αλλά ο μέσος πιστός δεν έχει πρόσβαση σε ολόκληρες τις επιστολές του Γέροντος Φιλοθέου, ώστε να γνωρίζει το πλήρες φρόνημά του. Εκεί έγκειται η πονηρία, αλλά εκεί βασίζονται και οι δικοί μας που τον κατηγορούν αδίκως.

   Διαγραφή
 9. Ἐπειδὴ ἀναφέρατε τὸν παπά Φιλόθεο θὰ ἤθελα νὰ κάνω μία ἐρώτηση.
  Ἀρκεῖ μόνο ἡ ἀναγνώριση καὶ ὁ ἔπαινος στὰ γραπτά του ἀπὸ μέρους του γιὰ μᾶς τοὺς ΓΟΧ καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας χωρὶς νὰ τοὺς ἀκολουθεῖ, ὥστε ἐμεῖς νὰ τὸν ἐπαινέσουμε μέχρι καὶ ὀσιακὴς κοιμήσεως;
  Ἀναγνωρίζε τοὺς ἀγῶνες τῶν Πατέρων μας ἀλλὰ ἀκολουθοῦσε αὐτοὺς ποὺ τοὺς δίωκαν καὶ τοὺς εἶχαν γιὰ σχισματικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό τί αρκεί και τί όχι ο Δικαιοκρίτης Κύριος γνωρίζει, ο Οποίος και μόνον ξέρει και πτυχές που τυχόν αγνοούμε, αλλά και τα κρύφια της ψυχής εκάστου. Πάντως ο έπαινός μου περί "οσιακής μνήμης" είναι καθαρά προσωπικός και δεν τον απαιτώ από τους πατέρες και αδελφούς μου. Έτσι αισθάνομαι όμως για αυτόν, από τη γνωριμία του με την ζωή και το έργο του. Μπορεί και να σφάλλω. Ευλογείτε!

   Διαγραφή