"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΛΟ ΠΟΥ ΞΕΣΠΑΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ.
Καθηγουμενου αρχ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                                      Από όλη αυτή την κατάσταση που προέκυψε ως μη όφειλε πρέπει όλοι όσοι τουλάχιστον σκέπτονται να ψάξουν βαθύτερα τους λόγους, τα κίνητρα και τις αιτίες που ξέσπασε ο σαλός. Παραθέτοντας ορισμένοι αποτειχισμένοι εμπαθώς σχόλια το μόνο που κάνετε είναι να δημιουργείτε μεγαλύτερη σύγχυση και να χαροποιείτε τους οικουμενιστές αλλά και τους οικουμενίζοντες. Προσέξτε κάτι!Υπήρχε περίπτωση να πετύχει μια αποτείχιση χωρίς να βγούμε μπροστά οι Πατέρες; Τότε γιατί δεν την κάνατε μόνοι σας; Ξεκινήσαμε οι πατέρες έναν αγώνα και τώρα κάνατε γεροντάδες λαϊκούς και θα σας πάνε στον  ατομοκρατικό προτεσταντισμό! Αναλογισθήκατε τί κόστισε η αποτείχιση σε αυτούς τους μαχητές του πληκτρολογίου που μας κατηγορούν και τί κυρώσεις είχαμε εμείς που βγήκαμε μπροστά; Θα μιλήσω για τον εαυτό μου καθώς:
·         Παύθηκα από ηγούμενος όχι από κάποιο μοναστήρι αλλά από το μοναστήρι στο οποίο είμαι ο κτήτορας.
·         Δεν έχω ούτε τις οικονομικές αποδοχές την ώρα που οι μαχητές του μπλά- μπλά  καταστρέφετε εκ του ασφαλούς τον αγώνα μας. Ορισμένοι είστε και ανεπάγγελτοι, δεν εργάζεστε πουθενά, γιατί ίσως έχετε κληρονομήσει κάποια περιουσία.
·         Όσοι μας κατηγορείτε ότι θέλουμε να σας μεταφέρουμε στους Γ.Ο.Χ σας ερωτώ:
1ον Γιατί δεν το κάναμε μέχρι τώρα που νομίζω ότι είχαμε την δυνατότητα και τον χρόνο; Πέρασε τουλάχιστον ένα έτος από την ψευτοσύνοδο του Κολυμβαρίου!
2ον Το να αναγνωρίζουμε τον διωγμό που υπέστησαν -για να είμαστε δίκαιοι- όσοι κράτησαν το παλαιό μετά την αλλαγή του ημερολογίου  την ώρα που εσείς ούτε καν υπήρχατε είναι επιχείρημα και δεν συνιστά αγνωμοσύνη στους τότε αγώνες τους;
3ον Δεν κρατά όλη η Ορθοδοξία πλήν εξαιρέσεων το παλαιό εορτολόγιο και δεν έκαναν την αλλαγή για να μας υποτάξουν στον Πάπα;
4ον Όταν αποκατασταθεί η Ορθοδοξία με την καταδίκη των Οικουμενιστών δεν πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουμε με το παλαιό;
5ον Όταν έγραψα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κοινό μέτωπο αγώνα με το παλαιό σας ζήτησα να προσχωρήστετε σε κάποια παλαιοημερολογήτικη παράταξη.
6ον Το ότι είναι ανάγκη να γυρίσουμε με το παλαιό σημαίνει ότι θα μπούμε στις παρατάξεις τους και μάλιστα τώρα;
7ον Δεν θέλετε να παύσει το σχίσμα μεταξύ παλαιού και νέου;
8ον Υποχρεώσαμε κάποιους να μας ακολουθήσουν στην αποτείχιση που κάναμε;
9ον Εφόσον όπως εσείς λέτε θα σας πάμε στο παλαιό δεν έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να μην ακολουθήσετε;
10ον  Σκανδαλίσατε ή όχι αδελφούς που δεν γνωρίζουν επαρκώς ή είναι απλοϊκοί με αυτό που κάνατε περί ημερολογίου; Δεν δυναμιτίζετε έτσι τον αγώνα;
11ον Δεν μας αναγκάζετε να πούμε πράγματα που τελικά θα εκθέσουν τους υπευθύνους της διάσπασης;

Αν δεν έχετε σκεφθεί ότι όλος αυτός ο σάλος προέκυψε για κάποιους λόγους τους οποίους πρέπει να αναζητήσετε, θα σας ενημερώσω για κάτι: Ο Γεώργιος Βλαμάκης χρηματοδότησε να εκδοθεί ένα πατερικό βιβλίο με κείμενα της πατερικής Γραμματείας σχετικά με τις θέσεις των Αγίων Πατέρων που αφορούν την αποτείχιση. Ενώ λοιπόν χρηματοδοτήθηκε τέτοιου περιεχομένου βιβλίο τελικά ο Ιωάννης Ρίζος και ο Αδαμάντιος Τσακίρογλου εξέδωσαν βιβλίο με αντιοικουμενιστικά άρθρα και κατ’ εξοχήν τά προσωπικά τους άρθρα. Για τα όποια άλλα άρθρα δημοσίευσαν δεν ρώτησαν καν τους πατέρες. Το αποτέλεσμα ήταν να τους κράξει ο Βλαμάκης και να στεναχωρηθούν οι αγιορείτες πατέρες πράγμα που τό φέρουν βαρέως οι αθετήσαντες την συνεννόηση που είχε προηγηθεί. Δηλαδή στην πραγματικότητα έβγαλε τα απωθημένα του ο Ρίζος που προσωπικά θα τον αγνοήσω μέχρι να ζητήσει δημόσιως συγμώμη διότι κατασκανδάλισε τους αγωνιζομένους με πρόθεση να τους αποσπάσει από το σώμα των αγωνιζομένων! Δηλώνω δε ότι στο μοναστήρι της Αγίας  Παρασκευής οι πατέρες επέσαν θύματα έχουν όμως ευθύνη διότι τον άφησαν να τρυπώσει. Θα μπορούσα να είμαι πιο αυστηρός αλλά θα δώσω μία τελαία ευκαιρία! Πάντως η Εκκλησιαστική Ιστορία επαναλαμβάνεται!
Θα σας υπενθυμήσω κάτι από τις Πράξεις των Αποστόλων «παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη». Υπήρχε δηλαδή στη μέση κάποιο συμφέρον. Όταν έπαυσε το συμφέρον, αυτοί που έγιναν αιτία να χάσουν το χρήμα τα αφεντικά της δαιμονισμένης που “μάντευε” στράφηκαν ενάντια στους αποστόλους. Δεν λέω ότι πληρώνονταν οι Ρίζος και Τσακίρογλου αλλά εξέθεσαν τον εαυτός τους με αυτό που έκαναν, διότι μέχρι τώρα έλαγαν για τους Αγιορείτες και εμένα: «οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτηρίας». Τώρα το γύρισαν ότι σας πηγαίνουμε στην «αίρεση των παλαιοημερολογητών»!


Τώρα αντί να ερωτήσω θα σας επισημάνω κάτι! Εφόσον θεωρείτε ότι σας παρασύρουμε έχετε το δικαίωμα να καταφύγετε κάπου αλλού. Οι επιλογές σας είναι:
 α. Αν σας αρέσουν τα άκρα είναι:
·         οι αιρετικοί Οικουμενιστές
·         όσοι δεν αγνωρίζουν έγκυρα τα μυστήρια.
Σε αυτούς ανήκουν:
1. οι ακραίοι παλαιοημερολογήτες                                                      2.οι ακραίοι αποτειχισμένοι νεοημερολογίτες όμως με νοοτροπεία ΓΟΧ.
β. Αν σας αρέσουν τα μεσοβέζικα πράγματα οι περιπτώσεις που     έχετε να διαλέξετε είναι:
1. Όσοι δεν μνημονεύουν αλλά κοινωνούν με επισκόπους και   κληρικούς που μνημονεύουν τον αιρετικό Πατράρχη είτε άμεσα είτε έμμεσα.
2. Όσοι ενώ δεν τους αρέσουν αυτά που κάνει ο Πατριάρχης και οι περί αυτόν Οικουμενιστές εν τούτοις όμως μνημονεύουν είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Διαλέξτε και εναχθείτε όπου εσείς κρίνετε!
Λοιπόν τώρα τί έχετε να μας πείτε! Μήπως θέλετε να αποσυρθούμε κιόλας από την ενεργό δράση του αγώνα και να ιδιωτεύσουμε; Αν το κρίνω και αυτό θα το κάνω! Πάντως όταν έκανα την αποτείχιση την έκανα για την ψυχή μου και δεν σας ρώτησα το ίδιο θα κάνω και τώρα όπως με φωτίσει ο Θεός.  Θα περιοριστώ στο μικρό μου ποίμνιο ή ακόμη θα αποσυρθώ και τελείως. Να αποσυρθούν και οι αγιορείτες και σίγουρα θα βρείτε ανθρώπους τόσοι στρατηγοί περιμένουν πως και πως. Όπως όμως  διαπίστωσα,, από καιρό τώρα η παλαιότερη γενεά -εξαίρεση αποτελεί ο πατήρ Ευστράτιος- δεν μπορούν να αγωνισθούν. Γι’ αυτό και ο Θεός επέτρεψε άλλοι να μπουν μπροστά. Αρέσκονται στις χαιρετούρες και τους εγκωμιασμούς όπως εκείνοι οι στρατηγοί που ομιλούν με στόμφο για τις μάχες αλλά ποτέ δεν πολέμησαν. Όλα αυτά τα χρόνια μπλα-μπλα-μπλα! Τόσοι καλαμαράδες στρατηγοί που δεν ξέρουν ούτε τουφέκι να πιάσουν στο χέρι τους!
Όσο για εσας που ακολουθείτε τον Ρίζο και όποιον Ρίζο σας εύχομαι περαστικά!

3 σχόλια:

 1. Ὁ π. Παΐσιος Παπαδόπουλος ὁμιλεῖ μέ σύνεσιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ9 Οκτωβρίου 2017 - 6:40 μ.μ.

  Διάβασα τα συνετά λόγια του Π. Παϊσίου, όπως έχω διαβάσει τα περισσότερα κείμενα που έχει δημοσιεύσει και νομίζω ότι ο άνθρωπος Αυτός είναι ειλικρινής και άδολος Αγωνιστής, όσον αφορά δε τα όσα λέγονται και πράττονται στις ημέρες μας είναι φαίνεται ανάγκη να γίνουν και αυτά και χειρότερα για να φανούν οι αληθινά δόκιμοι. Με την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης και μετά από αυτή ο Κύριός μας, κατά την αντίληψή μου, έθεσε ΚΡΙΤΗΡΙΟ πράξεων και λόγων για όλους μας Νεοημερολογίτες , Παλαιοημερολογίτες , Αποτειχισμένους παλαιούς και Νέους κ.λ.π. το πόσο αληθινά αγαπούμε Την Εκκλησία Του και Την φιλτάτη Ορθοδοξία και την ΕΝΟΤΗΤΑ των αληθινών Τέκνων της. Θύελλα είναι, όλοι μας θα γίνουμε φανεροί στο τί πρεσβεύουμε και στο αν πρώτα από όλα βάζουμε στον αγώνα μας έκαστος την αγάπη για Την Εκκλησία ή την αγάπη για τον εαυτό μας και την άποψη και γνώμη μας. Πατέρα Παίσιε πριν από χρόνια ο κεκοιμημένος πνευματικός μου προβλέποντας την Ψευδοσύνοδο μου έλεγε ότι εάν ζούσε στην εποχή που θα ακολουθήσει θα περιοριζόταν στο κελί του δικόπτωντας το μνημόσυνο των Αιρετικών. Αυτό με ενόχλησε γιατί τον ήθελα αγωνιστή περισσότερο για τους αδελφούς του. Αυτό κάνετε Εσείς σήμερα. Ο Κύριός μας τελικά και οι αδελφοί μας θα δείξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα εάν όντως αξίζει να θυσιάζονται οι Δούλοι Του Χριστού μας γι αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Συγχωρέστε με αλλά πιστεύω ότι καλό θα ήταν οι πριν από σχετικά λίγο καιρό κακοδόξους μνημονευοντες και σχετικά όψιμοι αποτειχισθέντες πατέρες, να δείξουν ΣΕΒΑΣΜΟ στους Αρχιερείς των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών.

  Αυτά τα ολίγα και αν χρειαστεί θα επανέλθω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή