"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ "ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ"


Προσφάτως, και μέσα από κάποιες αναρτήσεις και σχόλια σε διάφορα ιστολόγια του νέου ημερολογίου, θίχτηκε και η περί "ακύρων Μυστηρίων" θέση των Παλαιοημερολογιτών (όπως αυτή εκφράστηκε κυρίως με τις Εγκυκλίους του 1950 και του 1974), ως το κυριότερο εμπόδιο για την ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων Αντιοικουμενιστών του Παλαιού και του Νέου ημερολογίου.
Αφού ενημερώσουμε, για άλλη μια φορά, πως αυτή η άποψη ότι τα Μυστήρια των Νεοημερολογιτών είναι άκυρα, δεν αποτελεί φρόνημα κάθε Παλαιοημερολογίτη, δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε την θέση αυτή, δεχόμενοι αντιθέτως την θέση πως για το θέμα της εγκυρότητος των μυστηρίων μόνη αρμόδια να τοποθετηθεί είναι η Εκκλησία συνοδικά τότε που θα καταδικασθεί ο Οικουμενισμός και οι οικουμενιστές.
Από την άλλη όμως υπάρχει και η αντίστοιχη θέση περί "ακύρων Μυστηρίων" των Παλαιοημερολογιτών, όπως αυτή εκφράσθηκε από την κρατούσα Εκκλησία της Ελλάδος:
α. Μέσα από την υπ' αριθμόν 2389/2203 της 16-4-1926 Εγκύκλιο της, περί Ημερολογίου, σύμφωνα με την οποία "αι αποφάσεις της Εκκλησίας είναι απολύτως υποχρεωτικαί, ο δε μη υπακούων, δεν ανήκει πλέον εις αυτήν, στερείται των μέσων της θείας χάριτος, αποσχίζεται και αποκόπτεται αυτής και υπόκειται εις αιωνίαν κόλασιν" (Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία, τόμος β΄, σελ. 1405-1409).
β. Μέσα από την Συνεδρία της Ιεραρχίας της στις 3-8-1946 στην οποία αποφασίστηκε πως "πάντα τα Μυστήρια, τα τελούμενα (υπό παλαιοημερολογιτών ιερέων) θεωρούνται άκυρα και μηδέποτε γενόμενα" (αυτόθι, τόμος δ΄, σελ. 2556).
γ. Μέσα από την Εγκύκλιο της 28-7-1948 που αναφέρει πως "οι χειροτονηθέντες υπό των καθηρημένων και αυτοκαλουμένων επισκόπων παλαιοημερολογιτών, προκειμένου να προσέλθωσιν εις τους κόλπους της Εκκλησίας, δέον να γίνωνται δεκτοί διά χειροτονίας" (Aι Συνοδικαί Εγκύκλιοι, τόμος β΄, σελ. 470-471).
δ. Μέσα από το Πόρισμα της στις 8-11-1958 σύμφωνα με το οποίο: "Οι υπό των αυτοκαλουμένων Επισκόπων παλαιοημερολογιτών, δήθεν χειροτονηθέντες, προσερχόμενοι εις την Εκκλησίαν, γίνονται δεκτοί διά χειροτονίας... τους γάμους δέχεται τούτους ως μη τελεσθέντας(Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Στράγκα, Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία, τόμος ε΄, σελ. 2952-2953). [Στην συζήτηση της ιεραρχίας που επακολούθησε ειπώθηκαν τα εξής: Κοζάνης Διονύσιος: "Αφήκαμεν, Μακαριώτατε και Σεβ. Άγιοι Αδελφοί, εκκρεμές το ζήτημα των υπό παλαιοημερολογιτών ψευδοϊερέων τελεσθέντων γάμων. Εις τα εγκριθέντα πορίσματα αναφέρεται ότι τους εν λόγω γάμους η Εκκλησία δέχεται ως μη τελεσθέντας. Θα προβαίνωμεν λοιπόν εις την επανάληψιν το Μυστηρίου;" Αττικής Ιάκωβος: "Βεβαίως". Αθηνών Θεόκλητος: "Είναι ορθόν και ν' αποφασισθή η επανάληψις του Μυστηρίου, την απόφασιν όμως ημών ταύτην να μη κοινολογήσωμεν" (αυτόθι)].
ε. Μέσα από την Γνωμάτευση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων του 2006 σύμφωνα με την οποία: "Τα Μυστήρια των Παλαιοημερολογιτών θεωρούνται ως μη γενόμενα και θα πρέπη να επαναλαμβάνωνται εξ υπαρχής" (http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/dogma/aftoxeires.htm). 
στ. Μέσα από τις εκατοντάδες αναχειροτονίες, αναβαπτίσεις και εν γένει επαναλήψεις Μυστηρίων, που τελέσθηκαν από Παλαιοημερολογίτες, καθώς και μέσα από τις δεκάδες δηλώσεις μεμονωμένων νεοημερολογιτών Ιεραρχών περί "ακύρων Μυστηρίων" των πρώτων.
ζ. Μέσα από τις αμέτρητες πράξεις βίας εναντίον των Παλαιοημερολογιτών, φυλακίσεις, εξορίες, δίκες, ξυλοδαρμούς, αποσχηματισμούς, αφορισμούς, σφραγίσματα ναών, ποδοπάτημα της Θείας Κοινωνίας, ανατροπή επιταφίων, ξύρισμα κληρικών και φόνους, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα της περί "ακύρων Μυστηρίων" θεωρίας, και για τις οποίες κατέχουμε ειδικό αρχείο με αποδεικτικά στοιχεία.
Εμείς ως ιστολόγια δηλώνουμε πως δεν αποδεχόμαστε την θέση περί "ακύρων Μυστηρίων", όπως παραπάνω αναφέραμε, και ζητούμε από τους παραπάνω συγγραφείς και τα ιστολόγια του νέου ημερολογίου, να δηλώσουν και εκείνοι την απόρριψη της αντίστοιχης αυτής θέσεως, δηλαδή περί "ακύρων Μυστηρίων" των Παλαιοημερολογιτών, που ακολουθούν Ορθοδόξους Επισκόπους με Αποστολική Διαδοχή, ώστε να αρθεί εκατέρωθεν το πρώτο αυτό εμπόδιο για την ενότητα μεταξύ των Αντιοικουμενιστών του Παλαιού και Νέου Ημερολογίου.


Ιστολόγιο "Κρυφό Σχολειό" (Διαχειριστής και Συνεργάτες)
Ιστολόγιο "Εν Τούτω Νίκα"

13 σχόλια:

 1. «Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26:9).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ15 Ιουνίου 2017 στις 9:12 μ.μ.

  Συμφωνώ απόλυτα. Οι καιροί είναι κρίσιμοι, η ευθύνη όλων μας μεγάλη, ο αγώνας μας είναι γιά Τον Χριστό μας και ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ. 'Οτι μπορεί να βοηθήσει την ΕΝΟΤΗΤΑ των αληθινών Ορθοδόξων στον αγώνα τους ενάντια στην λαίλαπα της Παναίρεσης είναι και αληθινό και Θεοφιλές. Πατέρες και αδελφοί η Θυσία και η υπέρβαση, Χάριν Της Εκκλησίας, είναι πράξη ΑΓΑΠΗΣ. Ας πράξουμε το καθήκον μας. Κύριε Ευλόγησε τον πόθο της καρδιάς μας και συγχώρεσε το πληθος των αμαρτιών μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ σωστά δάσκαλε. Και βέβαια πρώτοι από όλους, εκ των πραγμάτων, καλούνται να δείξουν την καλή τους θέληση οι της συνόδου, αναιρώντας τις επίσημες δηλώσεις των εγκυκλίων του '50, του '74 και ξεκαθαρίζοντας το κείμενο του 2014.
  Ιδιαίτερα οι δύο πρώτες υπήρξαν αφορμή και οπλοστάσιο για την άδικη πολεμική των νεοημερολογιτών (οικουμενιστών και μή) εναντίον της θεαρέστου ενστάσεως των παλαιοημερολογιτών. Για του λόγου το αληθές αρκεί μια απλή ανάγνωση του βιβλίου του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, "Τα Δύο Άκρα."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρούνται έγκυρα τα Μυστήρια των μη καταδικασμένων, ως αιρετικών και σχισματικών.
  Ο 52ος Αποστολικός κανόνας αναφέρει :
  “Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, τὸν ἐπιστρέφοντα ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ προσδέχεται, ἀλλ᾿ ἀποβάλλεται, καθαιρείσθω· ὅτι λυπεῖ Χριστόν, τὸν εἰπόντα· Χαρὰ γίνεται ἐν οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.”
  Eπάνω σε αυτό και σε παραδείγματα παλαιότερων αιρέσεων η Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος για το θέμα των εικονομάχων συμπέρανε ότι ” πάντες ομοφρόνως τους προσερχομένους απο οιασδήποτε αιρέσεως απεδέξαντο”.
  Και όχι απλώς τους αποδέχτηκαν αλλά στην ερώτηση του προέδρου της Συνόδου πατριάρχου Ταρασίου “…δοκεί υμίν τους θρόνους αυτών απολαμβάνειν;” η απάντηση ήταν:
  “Καθώς εδέξαντο αι άγιαι και οικουμενικαί έξ’ σύνοδοι τους εξ αιρέσεως επιστρέφοντας και ημείς δεχόμεθα” και όρισαν ώστε οι πρώην εικονομάχοι επίσκοποι “καθίσαι εις τους βαθμούς και εις τας καθέδρας αυτών”
  Δηλαδή με μία απλή αποκήρυξη της πρώην αιρέσεως τους έγιναν πλήρως δεκτοί φέροντες τον βαθμό της ιεροσύνης που είχαν.
  Οι συγκεριμένοι επίσκοποι κατά την απολογία τους στην Σύνοδο δήλωσαν:
  “…εν ταύτη τη αιρέσει ημών γεννηθέντες ανετράφημεν και ηυξήθημεν”.
  Δηλαδή βαπτίστηκαν και μεγαλώνοντας χειροτονήθηκαν μέσα στην αίρεση.
  Η Αγία 7η Σύνοδος όμως έκανε δεκτή ακόμα και την χειροτονία τους που προέρχονταν από αιρετικούς δηλαδή ενεργούσε η Θεία Χάρις γι αυτό και ανέφερε ο άγιος Ταράσιος “ότι έκ Θεού έστιν η χειροτονία”.
  (από τα πρακτικά των Οικ. Συνόδων 3ος τόμος σελ.

  Η Νεοημερολ/κη εκκλησία σε επιστροφή παλαιοημ/των επισκόπων σε αυτή άλλοτε δέχτηκε άνευ χειροτονίας στον επισκοπικό βαθμό (επίσκοπο Πολύκαρπο Λιώση το 1953 ο οποίος είχε χειροτονηθεί από τους αποτειχισμένους 3 πρώτους επισκόπους) και άλλοτε ξαναχειροτόνησε (τους Παίσιο και Βικέντιο το 1999).
  Αντίθετα οι παλ/τες ουδέποτε ξαναχειροτόνησαν ιερέα προερχόμενο από το νέο ημερολόγιο.
  Αυτό δείχνει ότι οι παλαιοημερολογίτες παρά τις γνωστές εγκυκλίους που είχαν εκδώσει και σκανδάλισαν κάποιους προσφάτως αποτειχισμένους αδελφούς, ήταν πιο κοντά στην γραμμή των Οικουμενικών Συνόδων.
  Ευελπιστούμε όλοι να παραμεριστούν οι εγωισμοί και να φωτίζει ο Θεός όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀδερφέ μου Γιάννη, σ' εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τό σοφώτατον καί ὀρθοδοξώτατον αὐτό σχόλιόν σου, ὅπως βεβαίως ἦσαν καί ὅλα τά προηγούμενα.

   Διαγραφή
 5. Αφ' ενός μεν καταδέχεστε ότι "αυτή εκφράστηκε [Συνοσικώς] κυρίως με τις Εγκυκλίους του 1950 και του 1974" αφ' ετέρου δε λέτε "δεν αποδεχόμαστε την θέση [της Εκκλησίας των ΓΟΧ Ελλάδος] περί "ακύρων Μυστηρίων".
  Είναι σωστό αυτό που κατανόησα για το τι πιστεύεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάτερ, το άρθρο απευθύνετε στους Νεοημερολογίτες, που χρόνια τώρα σχίζουν τα ιμάτιά τους και μας κατηγορούν ότι τους λέμε άκυρα τα Μυστήρια, ενώ το ίδιο κάνουν και αυτοί (και χειρότερα με τις πράξεις βίας). Εδώ δεν θέλω να αναλύσω τα περί των Εγκυκλίων του 50 και του 74 οι οποίες άλλωστε ούτε στην εποχή τους δεν έγιναν αποδεκτές από όλους (π.χ. +Πέτρο Αστορίας). Ευλογείτε

   Διαγραφή
  2. Αν και η ερώτηση απευθύνεται στον κ. Μάννη, συγνώμη που παρεμβαίνω διότι σας πρόλαβα παραπάνω, γράφοντας ότι οι ίδιοι οι παλ/τες ουδέποτε αναχειροτόνησαν κληρικό που προσήλθε από το νέο, άρα αυτό τι αποδεικνύει παρά μόνο ότι οι συγκεκριμένες εγκύκλιοι δεν είχαν καμία βαρύτητα;
   Αντίθετα από την άλλη πλευρά και χειροτονίες επισκόπων και ιερέων αλλά και βαπτίσματα επαναλήφθηκαν, πράγμα που αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.

   Διαγραφή
  3. Ἀλάθητη εἶναι μόνον ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος καί μάλιστα ὑπό ὅρους, ὅπως π.χ. ὅταν εἶναι ἀπολύτως σύμφωνος μέ τίς προηγούμενες και, ὡς ἐκ τούτου, γίνῃ ἀποδεκτή ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Μία τοπική Σύνοδος βεβαίως μπορεῖ νά σφάλλῃ. Συνεπῶς, γιατί μέ αὐτό τό αἰχμηρόν ὕφος θέτετε εἰς τόν κ. Μάννην ζήτημα Πίστεως πού γράφει (ὀρθότατα) ὅτι δέν ἀποδεχόμεθα τίς Ἐγκυκλίους πού κηρύσσουν τά μυστήρια τῶν Ν/Ητῶν ἄκυρα;

   Διαγραφή
 6. Συμφωνώντας με τη δήλωση παραθέτω:

  «ΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΑΣ ΕΚΑΛΕΣΕ»

  Άγρυπνοι με προσευχή, μέχρις ου ο Λυτρωτής εις την γῆν φανερωθῆ.
  Ο εχθρός είναι ισχυρός (ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ – ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ), η δε σάρξ είναι ασθενής• Μόνος βοηθός Χριστός, αγρυπνία εκτενής.
  Έφθασε καιρός τοῦ να αποτινάξωμεν κάθε νωχέλεια, αδιαφορία και πλαδαρότητα. Στηριζόμενοι στο πνεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, ν’ ανατρέψωμεν κάθε πλάνη οικουμενιστική και, ενωμένοι με το ίδιο φρόνημα τῆς πίστεως, να την συντρίψωμεν και να θεραπεύσωμεν από κοινοῦ το σχίσμα.
  ΣΤΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος
  θεολόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "το άρθρο απευθύνετε στους Νεοημερολογίτες, που χρόνια τώρα σχίζουν τα ιμάτιά τους και μας κατηγορούν ότι τους λέμε άκυρα τα Μυστήρια"


  Υπάρχουν και οι "νεοημερολογίτες" οι οποίοι έχουν φύγει ή φεύγουν από το νέο ημερολόγιο λόγω του οικουμενισμού και του εξευτελισμού των μυστηρίων. Σε αυτούς τι έχετε να πείτε;

  Αν κάποιος είναι πωρωμένος είτε στο παλαιό είτε στο νέο, ΔΕΝ είναι το πρόβλημά του οι εγκύκλιοι και η αποδοχή ή μη των μυστηρίων από το παλαιό ή το νέο. Όλα είναι προφάσεις για διχασμό και έριδες.

  Νομίζω ότι εάν επίσκοποι από το νέο αποτειχίζονταν, ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΉΤΑΝ ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΜΕ Ό,ΤΙ ΑΥΤΌ ΕΠΙΦΈΡΕΙ,
  θα ενώνονταν με τους επισκόπους του παλαιού, θα ακολουθούσαν το ιουλιανό ημερολόγιο για την εκκλησία και έτσι θα έπαυε να ισχύει κάθε σχίσμα και αναθεματισμός μεταξύ των ορθοδόξων χριστιανών. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΌΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΔΊΩΚΑΝ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΕΊΑ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ.
  Ο μακαριώτατος αρχεπίσκοπος κ.κ. Καλλίνικος και η ιερά αυτού σύνοδος, θα στέκονταν σε περίπτωση ανάγκης για άλλη μία φορά στο ύψος των περιστάσεων ταπεινώνοντας τον εαυτό τους για το καλό της εκκλησίας και του χριστεπωνύμου πληρώματος, προκειμένου οι αρχιερείς οι προερχόμενοι από το νέο ημερολόγιο να διευκολυνθούν στην απόφασή τους να επαναφέρουν το πάτριο εορτολόγιο.


  Θ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.