"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

«Κανείς δεν είναι τόσο τυφλός όσο ο απεσταλμένος μου. Κανείς τόσο κουφός όσο ο δούλος μου». (Ησ.42,20) - Ιωάννου Ρίζου


2 σχόλια: