"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Σύναξη από ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς στην Ρουμανία που αρνούνται την ψευτοσύνοδο του Κολυμπαρίου!

http://www.glasulstramosesc.ro/Pics/Conferintaradeni1.png

Μαζί τους ο Γέροντας Σάββας ο αγιορείτης και ο π. Κυπριανὸς Στάϊκο .

2 σχόλια:

  1. Άκουσα την ομιλία του και ήταν πολύ καλή. Ένα με ξένισε όταν είπε ο πατέρας Σάββας ότι οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί έκαναν λάθος που δημιούργησαν σύνοδο. Αυτό νομίζω δεν είναι κόλλημα. Τι να έκαναν δηλαδή,να είναι σκόρπιο ποίμνιο χωρίς ποιμένες; Η άλωση της Εκκλησίας ήδη έγινε πριν πολλά-πολλά χρόνια από τα γνωστά εξωεκκλησιαστικά κέντρα εξουσίας και ο νοών νοήτω. Ας ενωθεί ξανά η ορθόδοξη Εκκλησία,ας επιστρέψουν στις πατροπαράδοτες επάλξεις των πατέρων της Εκκλησίας και όλα με καλή θέληση εν αγίω πνεύματι λύνονται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Ἀπ' ὅ,τι ἔχει γραφῆ, τό 1924 ὑπῆρχαν 800 παραρτήματα, τά ὁποῖα ἀριθμοῦσαν περί τά 2.000.000 πιστῶν πού δέν ἀκολούθησαν τό σχίσμα τοῦ Νέου Ἑορτολογίου. Μέχρι τό 1935, ὅμως, τό ἀνεπίσκοπον ποίμνιον ἐσημείωσε σημαντικές ἀπώλειες, ἄν καί δέν θυμᾶμαι ἄλλους ἀριθμούς. Ἐάν ἔβγαιναν στόν ἀγῶνα εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καί μερικοί ἐπίσκοποι, νομίζω ὅτι οἱ Οἰκουμενισταί θά ἔκαναν πίσω καί τό σχίσμα θ' ἀπετρέπετο. Ἐάν δέν ἔβγαιναν ποτέ (δηλαδή οὔτε τό 1935), τότε σήμερον δέν νομίζω ὅτι θά ὑπῆρχαν Ὀρθόδοξοι στήν Ἑλλάδα, καθότι τό μικρόν ποίμνιον θά σκορποῦσε, ἀφοῦ δέν θά εἶχε τούς κληρικούς του. Ὅλες αὐτές οἱ κριτικές κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (Ὀ.Π.Ἑ.) εἶναι κακόβουλες. Συνηθίζεται, ἄλλωστε στήν σύγχρονον κοινωνίαν μας, εἰς συγκρούσεις μέ τήν ἐξουσίαν, οἱ πολλοί νά παίρνουν τό μέρος τῆς ἐξουσίας, ἀσχέτως ἄν αὐτή ἔχῃ δίκαιον ἤ ὄχι. Συχνά, λοιπόν, κατηγορεῖται τό θῦμα καί οἱ πολλοί συντάσσονται μέ τόν θύτην. Αὐτό τό βιώνουμε κάθε μέρα. Ὁ π. Ε. Τρικαμηνᾶς (Ε.Τ.), π.χ., λέγει ὅτι οἱ Ὀ.Π.Ἑ. ἔπρεπε νά μήν ἔχουν δική τους Σύνοδο, ἀλλά οἱ κληρικοί των νά ἐχειροτονοῦντο στό Ἐξωτερικό! Ἐδῶ πάσχουμε τώρα ἀπό τό πρόβλημα τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ τῶν κληρικῶν, φαντασθεῖτε πόσοι θά ἦσαν πρόθυμοι νά μεταβοῦν στό ἐξωτερικόν γιά χειροτονία. Πέραν τούτου, δέν θά ὑπῆρχε κανένας συντονισμός, οἱ διαιρέσεις θά ἦσαν πολύ περισσότερες κ.λπ. καί τό μικρόν ποίμνιον θά εἶχε πρό πολλοῦ διαλυθῆ. Καί γιατί νά γινόταν ἔτσι; Ἐπειδή ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος (ὁ πρῶτος διδάξας καί αὐτήν τήν κακόβουλον κριτικήν), ὁ π. Ε.Τ. καί μερικοί ἄλλοι, πού ἀναγνωρίζουν τήν ἐν δυνάμει σχισματικήν ἐκκλησίαν τοῦ Νέου Ἑορτολογίου ὡς κανονικήν στόν Ἑλλαδικόν χῶρον, ἐνῷ θεωροῦν τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ὀ.Π.Ἑ. ὡς σχισματοαιρετικήν, ἔγραψαν κάποια ἀνιστόρητα καί κακόβουλα κείμενα, τά ὁποῖα ἔχουν ἀνατρέψει ὁ π. Ἰωσήφ Ἀγιορείτης καί ὁ ἀδελφός Ν. Μάννης.

      Διαγραφή