"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Σχόλιο στο κείμενο του Β. Χαραλάμπους – ''Ποια η ισχύς της θέσης των Σέρβων Ιεραρχών, που δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο της Συνόδου της Κρήτης;'' ή περί της πονηριάς των Σέρβων οικουμενιστών


Σχόλιο στο κείμενο του Β. Χαραλάμπους – ''Ποια η ισχύς της θέσης των Σέρβων Ιεραρχών, που δεν υπέγραψαν το τελικό κείμενο της Συνόδου της Κρήτης;'' ή περί της πονηριάς των Σέρβων οικουμενιστών
του Μάρκου Πεϊκοβιτς, λαϊκού της Επαρχίας Ράσκας και Πριζρένης στην εξορία (ο Επίσκοπος Αρτέμιος)
Εκτός από τον ισχυρισμό του κ. Β. Χαραλάμπους ότι ''η Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας  συμμετείχε στη Σύνοδο της Κρήτης με 25 Ιεράρχες της συμπεριλαμβανομένου και του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου'', τίποτα δεν είναι σωστό στο δικό του κείμενο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου