"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Κ. Πρίγγος - Θρ. Στανίτσας - «Όσοι εις Χριστόν»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου