"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

«ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ» (ΤΕΥΧΟΣ 4ο)
(ΤΕΥΧΟΣ 1ο ΕΔΩ, ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ 3ο ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου