"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο εκκλησιαστικού τυπικού (από τον διακεκριμένο Βυζαντινομουσικολόγο-Τυπικολόγο κ. Δ. Ανατολικιώτη)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου