"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ!

 

Το ιστολόγιό μας ανακηρύσσει το εκκλησιαστικό έτος Σεπτέμβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017, ως "Έτος Ιερομονάχου Θεοδωρήτου (Μαύρου)" [1935 - +21-9-2007 εκ. ημ.].
Κατά την διάρκεια του αφιερωματικού έτους αυτού προγραμματίζονται σημαντικές αναρτήσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις με αποκορύφωμα το δεκαετές μνημόσυνο από την κοίμηση του μεγάλου αυτού Ομολογητού της εποχής μας!
Με την παρούσα ανακοίνωση προσφέρουμε στους φίλους του μακαριστού Πατρός, μία σπάνια φωτογραφία του (του έτους 1958) ως κοσμικού, Ιωάννου τότε, και μια χειρόγραφη αίτηση του, από την διάρκεια της φοιτήσεώς του στην Θεολογική Σχολή Αθηνών.Πάτερ Θεοδώρητε, Αγωνιστά της Ορθοδοξίας και Ομολογητά της Αληθείας, πρέσβευε υπέρ ημών!

2 σχόλια:

  1. Ἀγαπητέ μου Δάσκαλε, μέ συνεκίνησες βαθύτατα μέ αὐτήν τήν ἀνάρτησίν σου καί βεβαίως μέ τήν ἀνακοίνωσιν ὅτι τό ἔτος Σεπτ.2016 - Σεπτ. 2017 ἀφιεροῦται εἰς τόν ἀληθινόν καί ταπεινόν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου π. Θεοδώρητον (+2007). Ἐπί ἑπτά περίπου χρόνια, ὡμιλοῦσα σχεδόν καθημερινῶς τηλεφωνικῶς μέ τόν π. Θεοδώρητον. Ἐπίσης, τό ἔτος 2001 μέ ἐπεσκέφθη στά Ἰωάννινα, γιά μίαν μόνον ἡμέραν δυστυχῶς. Σπανίως συναντᾶ κανείς τέτοιους ἀνθρώπους, μέ παιδικήν ψυχήν, ἁπλότητα καί εὐθύτητα, μέ ἀπαράμιλλον θάρρος, μέ ἀληθινήν καί πηγαίαν ἀγάπην διά τήν Ἀλήθειαν, ἀλλά ταυτοχρόνως καί διά τήν Δικαιοσύνην. Δέν χάϊδευε, δέν κολάκευε, δέν ὑπερηφανεύετο, ἀλλά βοηθοῦσε τόν ἀσθενῆ καί ἀμαθῆ μέ χαράν, ἤλεγχε μέ ἤπιον καί ταυτοχρόνως αὐστηρόν τρόπον τά λάθη, ἀγωνιοῦσε καί ἐκωπίαζε διά τήν διάδοσιν τῆς Ἀληθείας καί τήν ἐκβολήν τῆς πλάνης καί τοῦ ψεύδους ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Δέν τόν πτοοῦσαν οἱ πολλοί ἐχθροί του, τοῦ Νέου καί τοῦ Παλαιοῦ Ἑορτολογίου, οὔτε οἱ πολλές συκοφαντίες πού αὐτοί ἐξετόξευον ἐναντίον του. Ἡ ἐπικράτησις τῆς Ἀληθείας τόν ἔκαιγε νυχθημερόν! Διότι, ὅπως ἔγραψε, "ὁ κρύπτων τήν Ἀλήθειαν κρύπτει Χριστόν ἐν τάφῳ"! Ἰδού σύγχρονον ὑπόδειγμα πρός μίμησιν! Πατρός Θεοδωρήτου Ἱερομονάχου, αἰωνία ἡ μνήμη!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σε ευχαριστώ Νίκο, να έχουμε όλοι μας τις ευχές του

    ΑπάντησηΔιαγραφή