"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Μια σημαντική τοποθέτηση-διευκρίνιση για την Αποτείχιση - Του κ. Ιωάννη Ρίζου

 
Η Ορθόδοξη διδασκαλία και πράξη νομιμοποιεί το δικαίωμα του (κληρικού, μοναχού, λαϊκού) να αποτειχιστεί. Με αυτό το δικαίωμα όμως, όπως φαίνεται από τα κείμενα των Αγίων μας, δεν του παραχωρεί  το δικαίωμα να ανακηρύξει ακυρότητα  των μυστηρίων της πλευράς που κακοδοξεί ακόμα κι αν η κακοδοξία της άλλης πλευράς οδηγήσει σε κάποια ληστρική σύνοδο. Οι αποτειχισμένοι δεν είναι μια νέα Κανονική Εκκλησία με Συνοδική διαγνώμη και  δεν έχουν δικαιοδοσία να κάνουν τέτοιου είδους διακήρυξη ακόμα κι αν έχουν επισκόπους στις τάξεις τους. Ακόμα και στη Συνοδική καταδίκη του Οικουμενισμού από την Ρ.Ε.Δ. οι Ομολογητές Ρώσοι Πατέρες δήλωσαν ότι μόνο μια μείζων Σύνοδος μπορεί να αποφασίσει για το αν έχασαν την Θ. Χάρη οι Εκκλησίες που εξέπεσαν στον Οικουμενισμό.
Αν εγώ ονομάσω κάποιον «ψευδεπίσκοπο» δεν σημαίνει ότι αυτός ο ψευδεπίσκοπος έχασε την (αρχ)ιεροσύνη του επειδή εγώ ή μια ομάδα πιστών (κληρικών-μοναχών) τον έκρινε έτσι. Κανένας Ιερός Κανόνας δεν δίνει τέτοια εξουσία σε κανέναν που αποτειχίζεται. Δεν αποκτούμε  με την αποτείχιση δικαίωμα συνοδικότητας. Παραμένουμε ως το ακαινοτόμητο τμήμα της ΜΙΑΣ Εκκλησίας. Δεν φτιάχνουμε άλλη εκκλησία. Οι οικουμενιστές στερούνται του προσωπικού αγιασμού όχι όμως της ιεροσύνης. Αυτή, όπως τους δόθηκε, έτσι και αφαιρείται, κι όχι από τον καθένα. Πουθενά δεν συναντήσαμε οι άγιοι Ομολογητές να αποφασίζουν ατομικά για την αμοιρία Χάριτος και Μυστηρίων  κάποιας άλλης μερίδος  της εκκλησίας που εξέπεσε. Κι αν κάποιος το έκανε, το έκανε για τις ανάγκες της διδαχής και  δεν απαίτησε αυτή του η κρίση να ισχύσει άμεσα καθιστώντας  αχρείαστη την Συνοδική διαγνώμη.
 Διακόπτουμε την κοινωνία με τους κακοδόξους για να διατηρήσουμε την Ορθόδοξη μας ιδιότητα και ευσέβεια. «Τοις αποστατήσασι και αφισταμένοις μηδόλως υπόκεισθαι κατά μηδένα τρόπο» [Υπό αυτούς που αποστάτησαν και έφυγαν –από την Πίστη– να μην βρίσκεστε καθόλου και με κανένα τρόπο][1]. Αφού λοιπόν προφυλαχθούμε από τον μολυσμό της κακοδοξίας (με την αποτείχιση) δεν έχουμε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα να κρίνουμε τα υπόλοιπα.
Αν κάποιος έχει περισσότερα στοιχεία και θέλει να συνεισφέρει με Πατερική πληροφόρηση στο ζήτημα, θα βοηθούσε στην πληρότητα της Πατερικής Ορθόδοξης θέσης.
Ιω. Ρίζος
kapsala@yahoo.com
 
[1] κατά τον Γ΄ Καν. της Γ ΄ Οικουμενικής
 
ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": Το παραπάνω εξαιρετικό κείμενο (το οποίο αναγνώσαμε εδώ) αναφέρεται στην κακοδοξία περί απώλειας της θείας Χάριτος και του κύρους των Μυστηρίων των πεσόντων σε αίρεση (προ της συνοδικής κρίσεως αυτών). Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που δημοσιεύθηκε σε ένα ιστολόγιο που ακολουθεί τις απόψεις του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις απόψεις του κ. Ρίζου, μιας και ο πρώτος έχει τοποθετηθεί υπέρ της ακυρότητας των Μυστηρίων των Οικουμενιστών ("ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἦτο σαφέστατος ἔναντι τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του, μετά τήν ἀποτείχισι τῶν ὁμολογητῶν Ὀρθοδόξων καί ἐδίδασκε ὅτι αὐτά εἶναι ἄκυρα. Τήν ἴδια σαφῆ διδασκαλία εἶχε καί διά τούς ναούς τῶν αἱρετικῶν καί ἐδίδασκε ὅτι μετά τήν ἐπίσημο ἀποδοχή τῆς αἱρέσεως ἀποχωρεῖ ὁ φύλακας ἄγγελος τοῦ ναοῦ καί αὐτός γίνεται ἕνας κοινός οἶκος, χωρίς δηλαδή καμμία ἱερότητα. Προφανῶς λοιπόν, ἡ ἀποτείχισις διά τόν ὅσιο ἐσήμαινε ὅτι ἀπομακρύνεσαι ἀπό κάτι τό ὁποῖο ἔχει ἐκπέσει, ἔχει μεταστραφῆ καί ὄχι ὅτι φεύγεις ἀπό κάτι τό ὁποῖο, ναί μέν ἔχει ἐκπέσει ὡς πρός τήν πίστι, πλήν ὅμως διατηρεῖ τήν σωστική καί ἁγιαστική ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ ἁγ. Πνεύματος στά μυστήρια. Διότι, ἐάν διασώζεται ἡ ἁγιαστική ἐνέργεια στά μυστήρια, πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς νὰ ἀποχωρήσωμε διά τῆς ἀποτειχίσεως, τὴ στιγμή δέ πού τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν ἔχει ἀποχωρίσει ἀπό τά μυστήρια καί τούς ναούς καί, κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, νά ἀναδειχθοῦμε ἐμεῖς βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως. Ἤ διατί τό ἅγ. Πνεῦμα νά ἀναμένη καί νά μήν ἀπομακρύνεται μέχρι τῆς ἰδικῆς μας συνοδικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία μέ τήν ἔννοια αὐτή θά τό διατάξη τρόπον τινά νά ἀποχωρήση;" - Ἱερομονάχου Εύθυμίου Τρικαμηνᾶ, Ἡ Ἀντιμετώπισις τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατά τόν Ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη, Λάρισα, 2010), αλλά και των Παλαιοημερολογιτών ("Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων καί ἡ σαφεστάτη διακέλευσις τῶν ἱερῶν Κανόνων ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι τά σχίσματα στεροῦνται τῆς χάριτος τοῦ ἁγ. Πνεύματος, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας καί βεβαίως τά τελούμενα ἀπό τούς εὑρισκομένους εἰς αὐτά κληρικούς εἶναι ἄκυρα. Στήν περίπτωσι βεβαίως τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ἔχουμε κάτι πολύ περισσότερο ἀπό ἁπλά σχίσματα λόγῳ τῆς ἱερατικῆς δομῆς τῶν Συνόδων των καί τῆς θεολογικῆς διδασκαλίας ἑκάστης παρατάξεως πού προαναφέραμε" - πηγή ). Συγχαίρουμε τον κ. Ρίζο για την πατερική του τοποθέτηση στο ζήτημα αυτό και την συμβολή του στην ανάδειξη της ορθής εκκλησιολογικής θέσεως επί του θέματος.

9 σχόλια:

 1. Μπορείς να ανεβάσεις και τους κανόνες του Μ. Βασιλείου 1ο και 47ο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα στον χώρο των Ορθοδόξων, και δη των "αυστηρών", είναι πως πέφτουν στο ίδιο σφάλμα που έπεσαν και οι Προτεστάντες. Όπως εκείνοι ερμήνευαν την Αγία Γραφή κατά γράμμα, έτσι και οι ημέτεροι ερμηνεύουν τους Πατέρες και τους Κανόνες χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν το πνεύμα τους και που ακριβώς αναφέρεται η κάθε περίπτωση.
   Αυτά είναι τα αποτελέσματα της υπερηφάνειας.

   Διαγραφή
  2. Αναξαγόρας Π.4 Ιουλίου 2016 - 9:15 π.μ.

   Όταν υπάρχει ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΠΟΔΩΧΗ αιρέσεως από μια Τοπική Εκκλησία( ή από όλες )ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ τα μυστήρια( λέει ο ΑΓΙΟΣ και ο Πατέρας Ευθύμιος)!
   Πρίν δυο μήνες ρώτησα τον Ομολογιτή Αρχιμανδρίτη:"Πάτερ που θα παντρευτεί ο κόσμος'';
   Σε αυτούς λέει!
   Τα μυστήρια δεν είναι άκυρα!!
   Όχι όμως Θεία Κοινωνία σε αυτούς!!!

   Αυτό για ΤΩΡΑ μας λέει.Αύριο μπορεί να σας πω άλλα.
   Ίσως σήμερα( μετά την Μεγάλη αιρετική σύνοδο της Κρήτης )μας πει να μην παντρευτούμε σε τούτους,διότι η ''θεωρία των Κλάδων'' έχει περάσει επισήμος(''θεωρία των Κλάδων''=Οικουμενισμός).

   Αν αύριο υπάρχουν Χριστιανοί που θέλουν να παντρευτούν( 1000 άτομα ) που θα πάνε όταν δεν υπάρχουν αποτειχισμένοι κληρικοί(εκτός από δυο τρείς);
   Στο σχίσμα είναι άκυρα τα μυστήρια 100%.
   Στην αίρεση είναι άκυρα τα μυστήρια 1000%.
   Στην αίρεση που δεν καταδικάστηκε και δεν υπάρχει ΕΠΙΣΗΜΟΣ αποδοχή της υπάρχει η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος.

   Το συμπέρασμα την Κυριακή στους Σταγιάτες( υπάρχει όντως αντίφαση την οποία πρέπει να διασαφηνίσει ο Άγιος Ιερομόναχος ).

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ Αναξαγόρα, η θέση του π. Ευθυμίου περί του κύρους των Μυστηρίων είναι ακριβές αντίγραφο της θέσεως των Ματθαιϊκών. Αλλά και το γεγονός ότι τον έχετε σαν άγιο, φανερώνει ξεκάθαρα πως έχουμε να κάνουμε για μια νέα περίπτωση Ματθαίου Καρπαθάκη, τον οποίο τα πνευματικά του παιδιά στην εποχή θεωρούσαν ότι ήταν άγιος και ο μόνος ομολογητής (άποψη που φυσικά και εκείνος αποδεχόταν, μιας και έβγαζε όλους τους άλλους σκάρτους με βάση... τους Πατέρες και του Κανόνες - σαν κάτι ανώνυμους σχολιαστές σήμερα που κάνουν το ίδιο με περισσή αυθάδεια).
   Εμείς δεχόμαστε του κ. Ρίζου την άποψη ως ορθή.
   Ευχαριστώ

   Υ.Γ. Να ρωτήσετε επίσης τον "άγιο" που είναι το κείμενο της Αποτειχίσεώς του, διότι είναι επίσης παράλογο οι Νεοαποτειχισμένοι να έχουν για αρχηγό κάποιον που δεν έκανε ποτέ Αποτείχιση (και μάλιστα την πολεμούσε πριν καθαιρεθεί).

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ Αναξαγόρα, πρωτίστως θα ήθελα να μας αναφέρετε που εξομολογείται ο π. Ευθύμιος και θα σας πώ διατί ερωτώ.

   Επίσης όταν λέτε ''σχίσμα'' εννοείτε κάποιους συγκεκριμένους; Και μάλλον θα τοποθετηθώ ξεκάθαρα· εννοείτε τους παλ/τες;

   Επίσης σας λέγει να παντρευτείτε στις Οικουμενιστικές Εκκλησίες ενώ ο ίδιος απέχει αποτειχισμένος από αυτές ή μήπως εξομολογείται και ο ίδιος στους Οικουμενιστές αλλά δεν κοινωνά μαζί τους; Εσείς γράφετε ότι σας λέγει ''όχι θεία κοινωνία'' να όμως που άλλο πνευματοπαίδι του (ο. κ. Πανταζής) έγραφε σε συνομιλία μας ότι ο πνευματικός του (π. Ευθύμιος) του επιτρέπει να κοινωνάει τα παιδιά του στις Οικουμενιστικές Εκκλησίες!!!

   Που την βρήκατε τοιαύτην εκκλησιολογίαν;

   Διαγραφή
 2. Ἐὰν εἶναι εὐλογημένο, Ἰωάννη, γράψε μας τὰ κείμενα ποὺ έννοεῖς ὅταν γράφεις "ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ κείμενα των Ἁγίων μας" στὴν τρίτη-τετάρτη σειρά τοῦ κειμένου σου, μὲ τὸ ὁποῖο σὲ μεγάλο βαθμὸ συμφωνῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ι.Ρίζος

  Επιτρέψτε μου να προβάλω στην αγάπη σας μερικές σκέψεις.
  1. Η στάση του Αγ.Θεοδώρου του Στουδίτου είναι σωστή για αυτούς που θέλουν να την υιοθετήσουν , δεν μπορεί όμως να γίνει Ο κανόνας και ΤΟ μέτρο σωτηρίας για τους άλλους. Όπως ακριβώς η στάση του Αγ.Συμεών του Στυλίτου (να ζεί σε έναν στύλο ισοβίως) είναι σωστή, άλλα δεν μπορεί να γίνει Ο κανόνας και ΤΟ μέτρο σωτηρίας. Η κάθε σωτηριολογική διδασκαλία της Εκκλησίας που υιοθετείται και προβάλλεται βασίζεται στην «Πατερική Συμφωνία» (Patrum consensus) κι όχι σε μία Πατερική διδασκαλία που δεν υιοθετείται «παιδαγωγικά» από την συνείδηση της Εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος κρεμιόταν από τους ώμους του τις νύχτες για να αγρυπνά στην προσευχή, ποτέ φυσικά δεν δίδαξε ότι αυτό είναι Ο κανόνας και Ο τρόπος προσευχής, ούτε αυτός, ούτε και η Εκκλησία.
  Απάντηση τον Ανώνυμος4 Ιουλίου 2016 - 1:00 π.μ. που γράφει: «Ἐὰν εἶναι εὐλογημένο, Ἰωάννη, γράψε μας τὰ κείμενα ποὺ έννοεῖς ὅταν γράφεις "ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ κείμενα των Ἁγίων μας" στὴν τρίτη-τετάρτη σειρά τοῦ κειμένου σου, μὲ τὸ ὁποῖο σὲ μεγάλο βαθμὸ συμφωνῶ.» .
  Αγαπητέ μου , θα έπρεπε να «ανεβάσω» σχεδόν όλο το Β΄Μέρος των «Ληστών της Θ.Διδασκαλίας» !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ μου κ. Ρίζο, επιτρέψτε μου να εκφράσω μία άποψη. Δεν σφάλλει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αλλά ο π. Ε.Τ. με την ερμηνεία του, αφού εκλαμβάνει τα όσα ορθά λέγει ο Άγιος για τους ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥΣ όμως αιρετικούς (αφού ήδη είχε γίνει η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος), ως ισχύοντα για τους ακρίτους.
  Επίσης ο μακαριστός π. Θεοδώρητος σε πολλά κείμενά του, έχει αναιρέσει την λανθασμένη θέση πως η αποτείχιση γίνεται τάχα επειδή προηγήθηκε απώλεια Θείας Χάριτος.
  Ως εκ τούτου το κείμενό σας εκφράζει την ορθή άποψη και ο π. Ε.Τ. σφάλλει (και σε αυτό το ζήτημα).
  Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ6 Ιουλίου 2016 - 6:53 μ.μ.

  Κύριε Ρίζο είμαι από εκείνους που σας επαίνεσαν για την Αποτείχισή σας, αλλά αυτό που ζούμε σήμερα είναι πράγματι Κοσμοϊστορικό γεγονός, σε αυτό αληθινά έχουν δίκιο οι Φιλοοικουμενιστές, άλλωστε αυτοί γνωρίζουν καλώς, ότι ήδη έστρεψαν το τιμόνι της Εκκλησίας και Επίσημα σε άλλη κατεύθυνση, διάφορετική από την Ορθοδοξία που ξέρουμε από Τους Πατέρες και Τους Αγίους. Σε αυτή την πνευματική θύελλα η μέχρι τώρα κλονισμένη από τα φιλοοικουμενιστικά γεγονότα του παρελθόντος Εκκλησιαστική Κανονικότητα βαίνει ταχέως προς ουσιαστική κατάλυση. Δεν υπάρχει Κανονικότητα εκεί που δεν υπάρχει Ορθοδοξία. Σε τέτοιους αποκαλυπτικούς καιρούς ζούμε Κύριε Ρίζο και σε τέτοιους καιρούς οι θεωρητικές αναλύσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, όσο ορισμένοι πιστεύουν, αλλά η έντονη και ειλικρινής προσπάθεια για την οικοδόμηση της Ενότητος των αληθινών Ορθοδόξων, που ήδη ευρίσκονται ή πρόκειται να ευρεθούν στο εγγύς μέλλον, μακριά από τους Φιλοοικουμενιστές. Μιά υπάρχουσα Κανονικότητα ήδη κλονισμένη λόγω της Αιρέσεως σταδιακά καταλύεται στο βαθμό που κάποιοι αποδέχθηκαν Επίσημα την Αίρεση και οι αντιτιθέμενοι σταδιακά ανέχονται δια της Συγκοινωνίας την Σύνοδο της Κρήτης. Μία Κανονικότητα καταλύεται, οι Ορθόδοξοι όμως υπάρχουν και θα υπάρχουν, πολλοί ή λιγότεροι. Μία νέα Κανονικότητα θα ανατέλλει από όσους μείνουν πιστοί στην άπαξ παραδοθείσα Πίστη. Τα θεωρητικά ερωτήματα τότε θα λυθούν υπεύθυνα, σοβαρά, Ορθόδοξα και μακάριος όποιος ακούσει και ενστερνισθεί τη Φωνή Της Ορθοδόξου Εκκλησίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή