"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ: ''Ο ΘΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου