"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα καί ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης - Μελετίου Ἱερομονάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου